لیست قیمت هارد دیسک سیگیت

لیست قیمت هارد دیسک سیگیت

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Hard Disk Seagate

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد دیسک سیگیت

119260

Hard Disk Seagate Surveillance 8TB

111958

Hard Disk Seagate Surveillance 6TB 128MB Cache ST6000VX0001

111281

Hard Disk Seagate Surveillance 4TB 64MB Cache ST4000VX000

111291

Hard Disk Seagate Surveillance 3TB 64MB Cache ST3000VX006

111289

Hard Disk Seagate Surveillance 2TB 64MB Cache ST2000VX003

111957

Hard Disk Seagate Surveillance 1TB 64MB Cache ST1000VX001

121207

Hard Disk Seagate SkyHawk ST6000VX0023 6TB

121206

Hard Disk Seagate SkyHawk ST5000 5TB

121208

Hard Disk Seagate SkyHawk ST4000VX007 4TB

۵۴۴,۰۰۰

تومان

باگارانتی اصلی

544,000
121205

Hard Disk Seagate SkyHawk ST3000VX010 3TB

121275

Hard Disk Seagate SkyHawk ST2000VX008 - 2TB

۳۰۷,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی

307,000
121276

Hard Disk Seagate SkyHawk ST1000VX005 - 1TB

۲۰۶,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی

206,000
121664

Hard Disk Seagate SkyHawk ST10000VX0004 - 10TB

121331

Hard Disk Seagate IronWolf ST4000VN008 - 4TB

121330

Hard Disk Seagate IronWolf ST3000VN007 - 3TB

121329

Hard Disk Seagate IronWolf ST2000VN004 - 2TB

111088

Hard Disk Seagate Enterprise Capacity 3.5 ST6000NM0024

121373

Hard Disk Seagate BarraCuda Pro ST8000DM005 - 8TB

121372

Hard Disk Seagate BarraCuda Pro ST10000DM0004 - 10TB

121371

Hard Disk Seagate BarraCuda Pro - 6TB

112075

Hard Disk Seagate Archive - 8TB

112076

Hard Disk Seagate Archive - 5TB

110898

Hard Disk Seagate 2TB 64MB Internal ST2000VN000

100295

Hard Disk Seagate 2.0 TB SATA 3.5 Inch

100294

Hard Disk Seagate 1.0 TB SATA 3.5 Inch