لیست قیمت هارد دیسک

لیست قیمت هارد دیسک

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Hard Disk Seagate

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد دیسک سیگیت

119260

Hard Disk Seagate Surveillance 8TB

۱,۳۹۹,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

1,399,000
111958

Hard Disk Seagate Surveillance 6TB 128MB Cache ST6000VX0001

۱,۱۶۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

1,160,000
111281

Hard Disk Seagate Surveillance 4TB 64MB Cache ST4000VX000

۶۴۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

645,000
111291

Hard Disk Seagate Surveillance 3TB 64MB Cache ST3000VX006

۴۶۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

465,000
111289

Hard Disk Seagate Surveillance 2TB 64MB Cache ST2000VX003

۳۵۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

355,000
111957

Hard Disk Seagate Surveillance 1TB 64MB Cache ST1000VX001

۲۵۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

255,000
111088

Hard Disk Seagate Enterprise Capacity 3.5 ST6000NM0024

112075

Hard Disk Seagate Archive - 8TB

112076

Hard Disk Seagate Archive - 5TB

100292

Hard Disk Seagate 320 GB SATA 3.5 Inch

110898

Hard Disk Seagate 2TB 64MB Internal ST2000VN000

100295

Hard Disk Seagate 2.0 TB SATA 3.5 Inch

100294

Hard Disk Seagate 1.0 TB SATA 3.5 Inch

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Hard Disk Maxtor

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد دیسک مکستور

120210

Hard Disk Maxtor IDE - 80GB

120209

Hard Disk Maxtor IDE - 60GB

120208

Hard Disk Maxtor IDE - 40GB

120207

Hard Disk Maxtor IDE - 30GB

120213

Hard Disk Maxtor IDE - 250GB

120206

Hard Disk Maxtor IDE - 20GB

120212

Hard Disk Maxtor IDE - 160GB

120211

Hard Disk Maxtor IDE - 120GB

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Hard Disk Western Digital

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد دیسک وسترن دیجیتال

110979

Hard Disk Western Digital SE Edition 4TB 64MB Cache Datacenter Capacity

111114

Hard Disk Western Digital Red Pro WD3001FFSX

111113

Hard Disk Western Digital Red Pro WD2001FFSX

108708

Hard Disk Western Digital RED 6TB WD10EFRX

111108

Hard Disk Western Digital RED 4TB WD40EFRX

106654

Hard Disk Western Digital RED 3TB WD30EFRX

106653

Hard Disk Western Digital RED 2TB WD20EFRX

106652

Hard Disk Western Digital RED 1TB WD10EFRX

119982

Hard Disk Western Digital Purple Edition 8TB

111175

Hard Disk Western Digital Purple Edition 5TB

120063

Hard Disk Western Digital Purple 8TB 64MB

108950

Hard Disk Western Digital Purple 6TB 64MB

109202

Hard Disk Western Digital Purple 4TB 64MB

۶۱۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

615,000
109201

Hard Disk Western Digital Purple 3TB 64MB

109200

Hard Disk Western Digital Purple 2TB 64MB

۳۳۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

330,000
109197

Hard Disk Western Digital Purple 1TB 64MB

۲۳۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

230,000
120012

Hard Disk Western Digital Gold 8TB

120011

Hard Disk Western Digital Gold 6TB

120010

Hard Disk Western Digital Gold 4TB

120013

Hard Disk Western Digital Gold 10TB

119243

Hard Disk Western Digital Blue - 320GB

119242

Hard Disk Western Digital Blue - 160GB

119241

Hard Disk Western Digital Blue - 120GB

110335

Hard Disk Western Digital Barracuda Desktop 3TB 64MB Cache ST3000DM001

112885

Hard Disk Western Digital 6000GB SATA Blue 3.5 Inch

112884

Hard Disk Western Digital 5000 GB SATA Blue 3.5 Inch

102050

Hard Disk Western Digital 500 GB SATA Green

102045

Hard Disk Western Digital 500 GB SATA Blue 3.5 Inch

۱۹۸,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ( الماس سازگار آواژنگ سریر )

198,000
112883

Hard Disk Western Digital 4000 GB SATA Blue 3.5 Inch

۵۴۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

545,000
102059

Hard Disk Western Digital 4.0 TB SATA Black

112853

Hard Disk Western Digital 3000 GB SATA Blue 3.5 Inch

102058

Hard Disk Western Digital 3.0 TB SATA Black

102044

Hard Disk Western Digital 250 GB SATA Blue 3.5 Inch

112737

Hard Disk Western Digital 2000 GB SATA Blue 3.5 Inch

۲۹۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

295,000
102057

Hard Disk Western Digital 2.0 TB SATA Black

102046

Hard Disk Western Digital 1000 GB SATA Blue 3.5 Inch

۲۱۲,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

212,000
102056

Hard Disk Western Digital 1.0 TB SATA Black

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Hard Disk Toshiba

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد دیسک توشیبا

112053

Hard Disk Toshiba P300 HDWD120 - 2TB

۲۸۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( آواژنگ لایف سرویس سریر )

285,000
112052

Hard Disk Toshiba P300 HDWD110 - 1TB

۱۹۸,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( آواژنگ لایف سرویس سریر )

198,000
112051

Hard Disk Toshiba P300 HDWD105 - 500GB

۱۷۷,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( آواژنگ لایف سرویس سریر )

177,000
110343

Hard Disk Toshiba DT01ACA300 3TB 32MB Cache

110337

Hard Disk Toshiba DT01ACA200 2TB 32MB Cache

119349

Hard Disk Toshiba 6.0 TB SATA 3.5 Inch

102065

Hard Disk Toshiba 500 GB 3.5 Inch

۱۶۸,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

168,000
119348

Hard Disk Toshiba 4.0 TB SATA 3.5 Inch

102068

Hard Disk Toshiba 3.0 TB SATA 3.5 Inch

102067

Hard Disk Toshiba 2.0 TB SATA 3.5 Inch

102066

Hard Disk Toshiba 1.0 TB SATA 3.5 Inch

۱۹۳,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

۱۸۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی 2 سال سریر + box

185,000