لیست قیمت هارد دیسک

لیست قیمت هارد دیسک

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Hard Disk Western Digital

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد دیسک وسترن دیجیتال

110979

Hard Disk Western Digital SE Edition 4TB 64MB Cache Datacenter Capacity

121375

Hard Disk Western Digital Red Pro WD6002FFWX - 6TB

121376

Hard Disk Western Digital Red Pro WD4002FFWX - 4TB

111114

Hard Disk Western Digital Red Pro WD3001FFSX

111113

Hard Disk Western Digital Red Pro WD2001FFSX

108708

Hard Disk Western Digital RED 6TB WD10EFRX

۹۸۹,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

989,000
111108

Hard Disk Western Digital RED 4TB WD40EFRX

106654

Hard Disk Western Digital RED 3TB WD30EFRX

106653

Hard Disk Western Digital RED 2TB WD20EFRX

۴۰۶,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

406,000
106652

Hard Disk Western Digital RED 1TB WD10EFRX

۲۵۲,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

252,000
119982

Hard Disk Western Digital Purple Edition 8TB

111175

Hard Disk Western Digital Purple Edition 5TB

120063

Hard Disk Western Digital Purple 8TB 64MB

۱,۳۵۹,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

1,359,000
108950

Hard Disk Western Digital Purple 6TB 64MB

109202

Hard Disk Western Digital Purple 4TB 64MB

۵۷۲,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

572,000
109201

Hard Disk Western Digital Purple 3TB 64MB

۳۹۹,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

399,000
109200

Hard Disk Western Digital Purple 2TB 64MB

۳۳۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

335,000
109197

Hard Disk Western Digital Purple 1TB 64MB

۲۱۳,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

213,000
120012

Hard Disk Western Digital Gold 8TB

120011

Hard Disk Western Digital Gold 6TB

120010

Hard Disk Western Digital Gold 4TB

120013

Hard Disk Western Digital Gold 10TB

119243

Hard Disk Western Digital Blue - 320GB

۸۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 6 ماهه

85,000
119242

Hard Disk Western Digital Blue - 160GB

112885

Hard Disk Western Digital 6000GB SATA Blue 3.5 Inch

۸۵۲,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

852,000
112884

Hard Disk Western Digital 5000 GB SATA Blue 3.5 Inch

102050

Hard Disk Western Digital 500 GB SATA Green

102045

Hard Disk Western Digital 500 GB SATA Blue 3.5 Inch

112883

Hard Disk Western Digital 4000 GB SATA Blue 3.5 Inch

۴۸۹,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

489,000
102059

Hard Disk Western Digital 4.0 TB SATA Black

۸۰۱,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

801,000
112853

Hard Disk Western Digital 3000 GB SATA Blue 3.5 Inch

۳۸۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

385,000
102058

Hard Disk Western Digital 3.0 TB SATA Black

112737

Hard Disk Western Digital 2000 GB SATA Blue 3.5 Inch

۲۹۳,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

293,000
102062

Hard Disk Western Digital 2.0 TB SATA Red

102057

Hard Disk Western Digital 2.0 TB SATA Black

102046

Hard Disk Western Digital 1000 GB SATA Blue 3.5 Inch

۱۸۹,۹۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

189,900
102051

Hard Disk Western Digital 1.0 TB SATA Green

102056

Hard Disk Western Digital 1.0 TB SATA Black

۳۷۶,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

376,000

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Hard Disk Seagate

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد دیسک سیگیت

121207

Hard Disk Seagate SkyHawk ST6000VX0023 6TB

۹۴۵,۰۰۰

تومان

باگارانتی اصلی

945,000
121206

Hard Disk Seagate SkyHawk ST5000 5TB

121208

Hard Disk Seagate SkyHawk ST4000VX007 4TB

۵۲۵,۰۰۰

تومان

باگارانتی اصلی

525,000
121205

Hard Disk Seagate SkyHawk ST3000VX010 3TB

۳۹۲,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی

392,000
121275

Hard Disk Seagate SkyHawk ST2000VX008 - 2TB

۲۹۶,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی

296,000
121276

Hard Disk Seagate SkyHawk ST1000VX005 - 1TB

۱۹۹,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی

199,000
121664

Hard Disk Seagate SkyHawk ST10000VX0004 - 10TB

۱,۷۴۵,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی

1,745,000
122881

Hard Disk Seagate SkyHawk 8TB

۱,۲۸۹,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی

1,289,000
121331

Hard Disk Seagate IronWolf ST4000VN008 - 4TB

۵۸۹,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ )

589,000
121330

Hard Disk Seagate IronWolf ST3000VN007 - 3TB

121329

Hard Disk Seagate IronWolf ST2000VN004 - 2TB

۳۸۹,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ )

389,000
111088

Hard Disk Seagate Enterprise Capacity 3.5 ST6000NM0024

121373

Hard Disk Seagate BarraCuda Pro ST8000DM005 - 8TB

121372

Hard Disk Seagate BarraCuda Pro ST10000DM0004 - 10TB

121371

Hard Disk Seagate BarraCuda Pro - 6TB

112075

Hard Disk Seagate Archive - 8TB

112076

Hard Disk Seagate Archive - 5TB

110898

Hard Disk Seagate 2TB 64MB Internal ST2000VN000

100295

Hard Disk Seagate 2.0 TB SATA 3.5 Inch

100294

Hard Disk Seagate 1.0 TB SATA 3.5 Inch

۱۸۳,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ )

183,000

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Hard Disk Maxtor

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد دیسک مکستور

120210

Hard Disk Maxtor IDE - 80GB

۶۳,۰۰۰

تومان

گارانتی شرکتی - ریفربیش

63,000
120209

Hard Disk Maxtor IDE - 60GB

۶۳,۰۰۰

تومان

گارانتی شرکتی - ریفربیش

63,000
120208

Hard Disk Maxtor IDE - 40GB

۵۴,۰۰۰

تومان

گارانتی شرکتی - ریفربیش

54,000
120207

Hard Disk Maxtor IDE - 30GB

120213

Hard Disk Maxtor IDE - 250GB

۱۱۰,۰۰۰

تومان

گارانتی شرکتی - ریفربیش

110,000
120206

Hard Disk Maxtor IDE - 20GB

120212

Hard Disk Maxtor IDE - 160GB

120211

Hard Disk Maxtor IDE - 120GB

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Hard Disk Toshiba

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد دیسک توشیبا

121229

Hard Disk Toshiba P300 HDWD140 - 4TB

121230

Hard Disk Toshiba P300 HDWD130 - 3TB

112053

Hard Disk Toshiba P300 HDWD120 - 2TB

۲۶۹,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( آواژنگ لایف سرویس سریر )

269,000
112052

Hard Disk Toshiba P300 HDWD110 - 1TB

۱۷۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( آواژنگ لایف سرویس سریر )

175,000
112051

Hard Disk Toshiba P300 HDWD105 - 500GB

۱۶۴,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( آواژنگ لایف سرویس سریر )

164,000
122748

Hard Disk Toshiba HDWD160 X300 6TB

110343

Hard Disk Toshiba DT01ACA300 3TB 32MB Cache

110337

Hard Disk Toshiba DT01ACA200 2TB 32MB Cache

119349

Hard Disk Toshiba 6.0 TB SATA 3.5 Inch

102065

Hard Disk Toshiba 500 GB 3.5 Inch

119348

Hard Disk Toshiba 4.0 TB SATA 3.5 Inch

102068

Hard Disk Toshiba 3.0 TB SATA 3.5 Inch

102067

Hard Disk Toshiba 2.0 TB SATA 3.5 Inch

102066

Hard Disk Toshiba 1.0 TB SATA 3.5 Inch