لیست قیمت هارد دیسک

لیست قیمت هارد دیسک

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Hard Disk Western Digital

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد دیسک وسترن دیجیتال

110979

Hard Disk Western Digital SE Edition 4TB 64MB Cache Datacenter Capacity

121375

Hard Disk Western Digital Red Pro WD6002FFWX - 6TB

121376

Hard Disk Western Digital Red Pro WD4002FFWX - 4TB

111114

Hard Disk Western Digital Red Pro WD3001FFSX

111113

Hard Disk Western Digital Red Pro WD2001FFSX

108708

Hard Disk Western Digital RED 6TB WD10EFRX

111108

Hard Disk Western Digital RED 4TB WD40EFRX

106654

Hard Disk Western Digital RED 3TB WD30EFRX

106653

Hard Disk Western Digital RED 2TB WD20EFRX

106652

Hard Disk Western Digital RED 1TB WD10EFRX

119982

Hard Disk Western Digital Purple Edition 8TB

111175

Hard Disk Western Digital Purple Edition 5TB

108674

Hard Disk Western Digital Purple Edition 2TB

108675

Hard Disk Western Digital Purple Edition 1TB

120063

Hard Disk Western Digital Purple 8TB 64MB

۱,۵۴۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

1,540,000
108950

Hard Disk Western Digital Purple 6TB 64MB

109202

Hard Disk Western Digital Purple 4TB 64MB

109201

Hard Disk Western Digital Purple 3TB 64MB

109200

Hard Disk Western Digital Purple 2TB 64MB

109197

Hard Disk Western Digital Purple 1TB 64MB

120012

Hard Disk Western Digital Gold 8TB

۲,۷۱۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ( سازگار الماس آواژنگ

2,710,000
120011

Hard Disk Western Digital Gold 6TB

۱,۸۷۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ( سازگار الماس آواژنگ )

1,870,000
120010

Hard Disk Western Digital Gold 4TB

۱,۴۴۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ( سازگار الماس آواژنگ )

1,440,000
120013

Hard Disk Western Digital Gold 10TB

119243

Hard Disk Western Digital Blue - 320GB

119242

Hard Disk Western Digital Blue - 160GB

119241

Hard Disk Western Digital Blue - 120GB

110335

Hard Disk Western Digital Barracuda Desktop 3TB 64MB Cache ST3000DM001

112885

Hard Disk Western Digital 6000GB SATA Blue 3.5 Inch

۹۳۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ( الماس سازگار آواژنگ )

930,000
112884

Hard Disk Western Digital 5000 GB SATA Blue 3.5 Inch

102050

Hard Disk Western Digital 500 GB SATA Green

102045

Hard Disk Western Digital 500 GB SATA Blue 3.5 Inch

112883

Hard Disk Western Digital 4000 GB SATA Blue 3.5 Inch

۵۲۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

520,000
102059

Hard Disk Western Digital 4.0 TB SATA Black

112853

Hard Disk Western Digital 3000 GB SATA Blue 3.5 Inch

102058

Hard Disk Western Digital 3.0 TB SATA Black

112737

Hard Disk Western Digital 2000 GB SATA Blue 3.5 Inch

102062

Hard Disk Western Digital 2.0 TB SATA Red

102057

Hard Disk Western Digital 2.0 TB SATA Black

102046

Hard Disk Western Digital 1000 GB SATA Blue 3.5 Inch

102051

Hard Disk Western Digital 1.0 TB SATA Green

102056

Hard Disk Western Digital 1.0 TB SATA Black

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Hard Disk Seagate

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد دیسک سیگیت

119260

Hard Disk Seagate Surveillance 8TB

111958

Hard Disk Seagate Surveillance 6TB 128MB Cache ST6000VX0001

111281

Hard Disk Seagate Surveillance 4TB 64MB Cache ST4000VX000

111291

Hard Disk Seagate Surveillance 3TB 64MB Cache ST3000VX006

111289

Hard Disk Seagate Surveillance 2TB 64MB Cache ST2000VX003

111957

Hard Disk Seagate Surveillance 1TB 64MB Cache ST1000VX001

121207

Hard Disk Seagate SkyHawk ST6000VX0023 6TB

121206

Hard Disk Seagate SkyHawk ST5000 5TB

121208

Hard Disk Seagate SkyHawk ST4000VX007 4TB

۵۴۸,۰۰۰

تومان

باگارانتی اصلی

548,000
121205

Hard Disk Seagate SkyHawk ST3000VX010 3TB

۴۳۸,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی

438,000
121275

Hard Disk Seagate SkyHawk ST2000VX008 - 2TB

۳۰۸,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی

308,000
121276

Hard Disk Seagate SkyHawk ST1000VX005 - 1TB

۲۰۵,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی

205,000
121664

Hard Disk Seagate SkyHawk ST10000VX0004 - 10TB

۱,۹۴۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی

1,940,000
121331

Hard Disk Seagate IronWolf ST4000VN008 - 4TB

121330

Hard Disk Seagate IronWolf ST3000VN007 - 3TB

121329

Hard Disk Seagate IronWolf ST2000VN004 - 2TB

111088

Hard Disk Seagate Enterprise Capacity 3.5 ST6000NM0024

121373

Hard Disk Seagate BarraCuda Pro ST8000DM005 - 8TB

121372

Hard Disk Seagate BarraCuda Pro ST10000DM0004 - 10TB

121371

Hard Disk Seagate BarraCuda Pro - 6TB

112075

Hard Disk Seagate Archive - 8TB

112076

Hard Disk Seagate Archive - 5TB

110898

Hard Disk Seagate 2TB 64MB Internal ST2000VN000

100295

Hard Disk Seagate 2.0 TB SATA 3.5 Inch

100294

Hard Disk Seagate 1.0 TB SATA 3.5 Inch

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Hard Disk Maxtor

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد دیسک مکستور

120210

Hard Disk Maxtor IDE - 80GB

120209

Hard Disk Maxtor IDE - 60GB

120208

Hard Disk Maxtor IDE - 40GB

120207

Hard Disk Maxtor IDE - 30GB

120213

Hard Disk Maxtor IDE - 250GB

120206

Hard Disk Maxtor IDE - 20GB

120212

Hard Disk Maxtor IDE - 160GB

120211

Hard Disk Maxtor IDE - 120GB

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Hard Disk Toshiba

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد دیسک توشیبا

121229

Hard Disk Toshiba P300 HDWD140 - 4TB

121230

Hard Disk Toshiba P300 HDWD130 - 3TB

112053

Hard Disk Toshiba P300 HDWD120 - 2TB

۲۷۴,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( آواژنگ لایف سرویس سریر )

274,000
112052

Hard Disk Toshiba P300 HDWD110 - 1TB

۱۸۹,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( آواژنگ لایف سرویس سریر )

189,000
112051

Hard Disk Toshiba P300 HDWD105 - 500GB

تعداد 80 کالا از 88 کالا نمایش داده شد