لیست قیمت رم جی اسکیل

لیست قیمت رم جی اسکیل

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش RAM Gskill

لیست بهترین قیمت خرید و فروش رم جی اسکیل

112645

RAM Gskill TridentZ DDR4 32GB (8GB x 4) 2800MHz CL14

119985

RAM Gskill TridentZ DDR4 32GB (16GB x 2) 3000MHz CL14 Dual Channel

111937

RAM Gskill TridentZ DDR4 16GB (8GB x 2) 3400MHz CL16

111936

RAM Gskill TridentZ DDR4 16GB (8GB x 2) 3000MHz CL15

119986

RAM Gskill TridentZ DDR4 16GB (8GB x 2) 3000MHz CL14

111935

RAM Gskill TridentZ DDR4 16GB (8GB x 2) 2800MHz CL15

121153

RAM Gskill Trident Z DDR4 16GB (8GB x 2) 3200MHz CL16 Dual Channel

112647

RAM Gskill RipjawsV DDR4 32GB (8GB x 4) 2400MHz CL15 Quad Channel

112804

RAM Gskill RipjawsV 32GB (4x8GB) 3200MHz CL16 Quad Channel

۱,۱۵۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی

1,150,000
112652

RAM Gskill Ripjaws4 DDR4 32GB (8GB x 4) 3000MHz CL15 Quad Channel

۹۸۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی

980,000
112656

RAM Gskill Ripjaws4 DDR4 16GB (8GB x 2) 3000MHz CL15 Dual Channel

۴۹۵,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی

495,000
112654

RAM Gskill Ripjaws4 DDR4 16GB (4GB x 4) 3000MHz CL15 Quad Channel

112611

RAM Gskill Ripjaws X 8GB 4GBx2

112609

RAM Gskill Ripjaws X 4GB

112608

RAM Gskill Ripjaws X 16GB 8GBx2

121151

RAM Gskill Ripjaws V DDR4 8GB (8GB x 1) 3200MHz CL16 Singel Channel

۲۶۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر

260,000
121149

RAM Gskill Ripjaws V DDR4 8GB (8GB x 1) 3000MHz CL15 Singel Channel

۲۶۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر

260,000
121142

RAM Gskill Ripjaws V DDR4 8GB (4GB x 2) 2400MHz CL15 Dual Channel

۲۷۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر

270,000
121148

RAM Gskill Ripjaws V DDR4 32GB (8GB x 4) 2800MHz CL15 Quad Channel

۹۴۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر

940,000
121144

RAM Gskill Ripjaws V DDR4 32GB (16GB x 2) 2400MHz CL15 Dual Channel

۹۶۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر

960,000
121152

RAM Gskill Ripjaws V DDR4 16GB (8GB x 2) 3200MHz CL16 Dual Channel

۵۹۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر

590,000
121154

RAM Gskill Ripjaws V DDR4 16GB (8GB x 2) 3200MHz CL14 Dual Channel

۷۶۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر

760,000
121147

RAM Gskill Ripjaws V DDR4 16GB (8GB x 2) 2800MHz CL15 Dual Channel

۵۲۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر

520,000
121143

RAM Gskill Ripjaws V DDR4 16GB (8GB x 2) 2400MHz CL15 Dual Channel

۴۷۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر

470,000
121141

RAM Gskill Ripjaws V DDR4 16GB (4GB x 4) 2400MHz CL15 Quad Channel

۵۰۵,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر

505,000
121146

RAM Gskill Ripjaws V DDR4 16GB (16GB x 1) 2400MHz CL15 Singel Channel

۴۹۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر

490,000
121145

RAM Gskill Ripjaws 4 DDR4 32GB (8GB x 4) 2400MHz CL15 Quad Channel

۹۲۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر

920,000
111752

RAM Gskill Ripjaws 4 16GB 3400Mhz CL16 DDR4

111754

RAM Gskill Ripjaws 4 16GB 3000Mhz CL15 Red DDR4

112653

RAM Gskill DDR4 32GB (8GB x 4) 2666MHz CL15 Quad Channel

112651

RAM Gskill DDR4 32GB (16GB x 2) 2800MHz CL14 Dual Channel

112646

RAM Gskill DDR4 32GB (16GB x 2) 2800MHz CL14 Dual Channel

112649

RAM Gskill DDR4 16GB (8GB x 2) 3000MHz CL15 Dual Channel

112657

RAM Gskill DDR4 16GB (8GB x 2) 2800MHz CL16 Dual Channel

112650

RAM Gskill DDR4 16GB (8GB x 2) 2666MHz CL15 Dual Channel

112655

RAM Gskill DDR4 16GB (4GB x 4) 2666MHz CL15 Quad Channel

112648

RAM Gskill DDR4 16GB (16GB x 1) 3000MHz CL15 Single Channel

121150

RAM Gskill AEGIS DDR4 8GB (8GB x 1) 3000MHz CL15 Singel Channel

۲۳۵,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر

235,000
112610

RAM Gskill 8GB 2400Mhz

۲۲۶,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی

226,000
111753

RAM Gskill 16GB Ripjaws 4 4GBx4 3200Mhz CL16 Ram