لیست قیمت رم جی اسکیل

لیست قیمت رم جی اسکیل

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش RAM Gskill

لیست بهترین قیمت خرید و فروش رم جی اسکیل

123236

RAM Gskill TridentZ RGB DDR4 8GB 3200MHz CL16 Single Channel Desktop

123308

RAM Gskill TridentZ RGB DDR4 16GB 3866MHz CL18 Dual Channel Desktop

123082

RAM Gskill TridentZ RGB DDR4 16GB 3200MHz CL16 Dual Channel Desktop

123311

RAM Gskill TridentZ DDR4 8GB 3200MHz CL16 Dual Channel Desktop

112645

RAM Gskill TridentZ DDR4 32GB (8GB x 4) 2800MHz CL14

119985

RAM Gskill TridentZ DDR4 32GB (16GB x 2) 3000MHz CL14 Dual Channel

123080

RAM Gskill TridentZ DDR4 16GB 3200MHz CL16 Single Channel Desktop

111937

RAM Gskill TridentZ DDR4 16GB (8GB x 2) 3400MHz CL16

111936

RAM Gskill TridentZ DDR4 16GB (8GB x 2) 3000MHz CL15

119986

RAM Gskill TridentZ DDR4 16GB (8GB x 2) 3000MHz CL14

111935

RAM Gskill TridentZ DDR4 16GB (8GB x 2) 2800MHz CL15

125885

RAM Gskill Trident Z RGB 16GB 8GBx2 3000Mhz CL15 DDR4

125884

RAM Gskill Trident Z RGB 16GB 8GBx2 2400Mhz CL15 DDR4

125236

RAM Gskill Trident Z DDR4 32GB (16GB x 2) 3200MHz CL16 Dual Channel

121153

RAM Gskill Trident Z DDR4 16GB (8GB x 2) 3200MHz CL16 Dual Channel

۱,۲۳۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر

1,230,000
125161

RAM Gskill Trident Z 64GB 16GBx4 3000Mhz CL14 DDR4

122961

RAM Gskill RipjawsV DDR4 8GB 2400MHz Single Channel Desktop

۴۰۵,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی

405,000
122897

RAM Gskill RipjawsV DDR4 4GB 2400MHz CL15 Single Channel Desktop

125257

RAM Gskill RipjawsV DDR4 32GB 3200MHz CL16 Quad Channel Desktop

123310

RAM Gskill RipjawsV DDR4 32GB 3200MHz CL16 Dual Channel Desktop

۱,۷۳۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی - لایف تایم

1,730,000
112647

RAM Gskill RipjawsV DDR4 32GB (8GB x 4) 2400MHz CL15 Quad Channel

122960

RAM Gskill RipjawsV DDR4 16GB 2400MHz Dual Channel Desktop

121831

RAM Gskill RipjawsV DDR4 16GB 2400MHz CL15 Single Channel

123077

RAM Gskill RipjawsV DDR4 16GB (8GB x 2) 2800MHz CL15 Dual Channel

112804

RAM Gskill RipjawsV 32GB (4x8GB) 3200MHz CL16 Quad Channel

112652

RAM Gskill Ripjaws4 DDR4 32GB (8GB x 4) 3000MHz CL15 Quad Channel

112656

RAM Gskill Ripjaws4 DDR4 16GB (8GB x 2) 3000MHz CL15 Dual Channel

112654

RAM Gskill Ripjaws4 DDR4 16GB (4GB x 4) 3000MHz CL15 Quad Channel

112611

RAM Gskill Ripjaws X 8GB 4GBx2

112609

RAM Gskill Ripjaws X 4GB

112608

RAM Gskill Ripjaws X 16GB 8GBx2

121151

RAM Gskill Ripjaws V DDR4 8GB (8GB x 1) 3200MHz CL16 Singel Channel

۴۲۵,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر

425,000
121149

RAM Gskill Ripjaws V DDR4 8GB (8GB x 1) 3000MHz CL15 Singel Channel

121142

RAM Gskill Ripjaws V DDR4 8GB (4GB x 2) 2400MHz CL15 Dual Channel

121148

RAM Gskill Ripjaws V DDR4 32GB (8GB x 4) 2800MHz CL15 Quad Channel

121144

RAM Gskill Ripjaws V DDR4 32GB (16GB x 2) 2400MHz CL15 Dual Channel

۱,۵۹۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی - لایف تایم

1,590,000
121152

RAM Gskill Ripjaws V DDR4 16GB (8GB x 2) 3200MHz CL16 Dual Channel

۸۵۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی - لایف تایم

850,000
121154

RAM Gskill Ripjaws V DDR4 16GB (8GB x 2) 3200MHz CL14 Dual Channel

121147

RAM Gskill Ripjaws V DDR4 16GB (8GB x 2) 2800MHz CL15 Dual Channel

121143

RAM Gskill Ripjaws V DDR4 16GB (8GB x 2) 2400MHz CL15 Dual Channel

۸۲۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی - لایف تایم

820,000
121141

RAM Gskill Ripjaws V DDR4 16GB (4GB x 4) 2400MHz CL15 Quad Channel

122470

RAM Gskill Ripjaws V DDR4 16GB (16GB x 1) 3200MHz CL15 Singel Channel

121146

RAM Gskill Ripjaws V DDR4 16GB (16GB x 1) 2400MHz CL15 Singel Channel

125164

RAM Gskill Ripjaws V 8GB 4GBx2 2400Mhz CL15 DDR4

125160

RAM Gskill Ripjaws V 16GB 8GBx2 3400Mhz CL16 DDR4

۱,۳۷۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی

1,370,000
126576

RAM Gskill Ripjaws V 16GB 8GBx2 3000Mhz CL15 DDR4

121145

RAM Gskill Ripjaws 4 DDR4 32GB (8GB x 4) 2400MHz CL15 Quad Channel

111752

RAM Gskill Ripjaws 4 16GB 3400Mhz CL16 DDR4

111754

RAM Gskill Ripjaws 4 16GB 3000Mhz CL15 Red DDR4

112653

RAM Gskill DDR4 32GB (8GB x 4) 2666MHz CL15 Quad Channel

112651

RAM Gskill DDR4 32GB (16GB x 2) 2800MHz CL14 Dual Channel

112646

RAM Gskill DDR4 32GB (16GB x 2) 2800MHz CL14 Dual Channel

112649

RAM Gskill DDR4 16GB (8GB x 2) 3000MHz CL15 Dual Channel

112657

RAM Gskill DDR4 16GB (8GB x 2) 2800MHz CL16 Dual Channel

112650

RAM Gskill DDR4 16GB (8GB x 2) 2666MHz CL15 Dual Channel

112655

RAM Gskill DDR4 16GB (4GB x 4) 2666MHz CL15 Quad Channel

112648

RAM Gskill DDR4 16GB (16GB x 1) 3000MHz CL15 Single Channel

125163

RAM Gskill AEGIS Series 8GB 2133Mhz CL15 Single DDR4

125162

RAM Gskill AEGIS Series 16GB 2400Mhz CL15 Single DDR4

۷۴۵,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی - لایف تایم

745,000
122959

RAM Gskill AEGIS DDR4 8GB 2400MHz Singel Channel

۳۹۵,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی - لایف تایم

395,000
122205

RAM Gskill AEGIS DDR4 8GB 2400MHz CL15 Singel Channel

121150

RAM Gskill AEGIS DDR4 8GB (8GB x 1) 3000MHz CL15 Singel Channel

125500

RAM Gskill AEGIS DDR4 4GB 2400MHz Singel Channel

112610

RAM Gskill 8GB 2400Mhz

111753

RAM Gskill 16GB Ripjaws 4 4GBx4 3200Mhz CL16 Ram