لیست قیمت رم زپلین

لیست قیمت رم زپلین

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش RAM Zeppelin

لیست بهترین قیمت خرید و فروش رم زپلین

122491

RAM Zeppelin Supra DDR4 8GB 2400MHz CL15 DIMM Single Channel Desktop

۳۶۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر سایبر

360,000
122492

RAM Zeppelin Supra DDR4 16GB 2400MHz CL15 DIMM Single Channel Desktop

118239

RAM Zeppelin Supra 4GB DDR4 2133MHz CL15 DIMM

118237

RAM Zeppelin Supra 4GB DDR3 1600MHz CL11 DIMM

118240

RAM Zeppelin 8GB DDR4 2133MHz CL11 DIMM RAM

118238

RAM Zeppelin 8GB DDR3 1600MHz CL11 DIMM RAM

111701

RAM Zeppelin 8.0GB DDR3 1600MHz

109430

RAM Zeppelin 4GB DDR3 1600MHz

۱۲۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر سایبر

120,000
109423

RAM Zeppelin 2GB DDR3 1600MHz

۷۲,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر سایبر

72,000
109426

RAM Zeppelin 2GB DDR2 800MHz

۶۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر سایبر

60,000
109428

RAM Zeppelin 1GB DDR1 400MHz

۴۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر سایبر

40,000