لیست قیمت رم ای دیتا

لیست قیمت رم ای دیتا

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش RAM ADATA

لیست بهترین قیمت خرید و فروش رم ای دیتا

122496

RAM ADATA XPG Z1 DDR4 64GB 3200MHz CL16 Quad Channel Desktop

۲,۴۲۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ - نماینده انحصاری ADATA در ایران

2,420,000
122531

RAM ADATA XPG Z1 DDR4 64GB 2666MHz CL16 Quad Channel Desktop

۲,۰۴۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ - نماینده انحصاری ADATA در ایران

2,040,000
122530

RAM ADATA XPG Z1 DDR4 64GB 2400MHz CL16 Quad Channel Desktop

۲,۰۱۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ - نماینده انحصاری ADATA در ایران

2,010,000
122532

RAM ADATA XPG Z1 DDR4 32GB 2666MHz CL16 Dual Channel Desktop

۱,۰۷۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ - نماینده انحصاری ADATA در ایران

1,070,000
122498

RAM ADATA XPG Z1 DDR4 32GB 2400MHz CL16 Dual Channel Desktop

۹۸۵,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ - نماینده انحصاری ADATA در ایران

985,000
122528

RAM ADATA XPG Z1 DDR4 32GB 2133MHz CL15 Dual Channel Desktop

۹۸۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ - نماینده انحصاری ADATA در ایران

980,000
111757

RAM ADATA XPG Z1 DDR4 2666MHz Dual - 16GB

119981

RAM ADATA XPG Z1 DDR4 2666MHz CL16 Dual Channel Desktop 8GB

122497

RAM ADATA XPG Z1 DDR4 16GB 3300MHz CL16 Quad Channel Desktop

۹۰۹,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ - نماینده انحصاری ADATA در ایران

909,000
122526

RAM ADATA XPG Z1 DDR4 16GB 2666MHz CL16 Single Channel Desktop

۵۸۵,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ - نماینده انحصاری ADATA در ایران

585,000
122529

RAM ADATA XPG Z1 DDR4 16GB 2400MHz CL16 Single Channel Desktop

۵۵۵,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ - نماینده انحصاری ADATA در ایران

555,000
122527

RAM ADATA XPG Z1 DDR4 16GB 2133MHz CL15 Single Channel Desktop

۵۱۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ - نماینده انحصاری ADATA در ایران

510,000
120863

RAM ADATA XPG Z1 8GB DDR4 3200MHz CL16 Dual Channel

120078

RAM ADATA XPG Z1 8GB DDR4 3000MHz CL16 Dual Channel

120077

RAM ADATA XPG Z1 8GB DDR4 2800MHz CL17 Dual Channel

108869

RAM ADATA XPG Z1 8GB DDR4 2800MHz CL16 Dual Channel

108863

RAM ADATA XPG Z1 8GB DDR4 2400MHz CL16 Dual Channel

108868

RAM ADATA XPG Z1 8GB DDR4 2133MHz CL15 Dual Channel

108862

RAM ADATA XPG Z1 16GB DDR4 2800MHz CL17 Dual Channel

108867

RAM ADATA XPG Z1 16GB DDR4 2400MHz CL16 Dual Channel

108866

RAM ADATA XPG Z1 16GB DDR4 2133MHz CL15 Dual Channel

121550

RAM ADATA XPG Z1 16GB (8GBx2) DDR4 3000MHz CL16 Dual Channel

112795

RAM ADATA XPG V3 8GB DDR3 2600MHz CL12 Dual Channel

111660

RAM ADATA XPG V3 8GB DDR3 2600MHz CL11 Dual Channel

111655

RAM ADATA XPG V3 8GB DDR3 2400MHz CL11 Dual Channel

111509

RAM ADATA XPG V3 8GB DDR3 2133MHz CL10 Dual Channel

108012

RAM ADATA XPG V3 8GB DDR3 1866MHz CL10 Dual Channel

111507

RAM ADATA XPG V3 8GB DDR3 1600MHz CL9 Dual Channel

119298

RAM ADATA XPG V3 16GB DDR3 2600MHz CL12 Dual Channel

111661

RAM ADATA XPG V3 16GB DDR3 2600MHz CL11 Dual Channel

108009

RAM ADATA XPG V3 16GB DDR3 2400MHz CL11 Dual Channel

111510

RAM ADATA XPG V3 16GB DDR3 2133MHz CL10 Dual Channel

108011

RAM ADATA XPG V3 16GB DDR3 2133MHz CL10 Dual Channel

108010

RAM ADATA XPG V3 16GB DDR3 1866MHz CL10 Dual Channel

111508

RAM ADATA XPG V3 16GB DDR3 1600MHz CL9 Dual Channel

111491

RAM ADATA XPG V2 8GB DDR3 2600MHz CL11 Dual Channel

111490

RAM ADATA XPG V2 8GB DDR3 2400MHz CL11 Dual Channel

111468

RAM ADATA XPG V2 8GB DDR3 1866MHz CL10 Dual Channel

111466

RAM ADATA XPG V2 8GB DDR3 1600MHz CL9 Dual Channel

111506

RAM ADATA XPG V2 16GB DDR3 2800MHz CL12 Dual Channel

111492

RAM ADATA XPG V2 16GB DDR3 2600MHz CL11 Dual Channel

107441

RAM ADATA XPG V2 16GB DDR3 2400MHz CL11 Dual Channel

111469

RAM ADATA XPG V2 16GB DDR3 1866MHz CL10 Dual Channel

111462

RAM ADATA XPG V1 8GB Dual Channel DDR3 1600MHz CL11

107437

RAM ADATA XPG V1 8GB DDR3 1866MHz CL10 Dual Channel

111654

RAM ADATA XPG V1 8GB DDR3 1600MHz CL9 Single Channel

111456

RAM ADATA XPG V1 8GB DDR3 1600MHz CL9 Dual Channel

107435

RAM ADATA XPG V1 8GB DDR3 1600MHz CL9 Dual Channel

107436

RAM ADATA XPG V1 8GB DDR3 1600MHz CL11 Singel Channel

111455

RAM ADATA XPG V1 4GB DDR3 1600MHz CL9 Single Channel

111461

RAM ADATA XPG V1 4GB DDR3 1600MHz CL11 Singel Channel

107439

RAM ADATA XPG V1 16GB DDR3 2133MHz CL10 Dual Channel

111457

RAM ADATA XPG V1 16GB DDR3 1866MHz CL10 Dual Channel

107438

RAM ADATA XPG V1 16GB DDR3 1600MHz CL9 Dual Channel

122383

RAM ADATA XPG Flame DDR4 8GB 2400MHz CL15 Single Channel Desktop

122384

RAM ADATA XPG Flame DDR4 4GB 2400MHz CL15 Single Channel Desktop

122382

RAM ADATA XPG Flame DDR4 16GB 2400MHz CL15 Single Channel Desktop

122501

RAM ADATA XPG Dazzle DDR4 64GB (4x 16GB) 3000MHz CL16 Quad Channel Desktop

۲,۴۳۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ - نماینده انحصاری ADATA در ایران

2,430,000
122499

RAM ADATA XPG Dazzle DDR4 64GB (4x 16GB) 2400MHz CL16 Quad Channel Desktop

۲,۰۳۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ - نماینده انحصاری ADATA در ایران

2,030,000
120314

RAM ADATA XPG Dazzle DDR4 32GB (4x 8GB) 3000MHz CL16 Quad Channel

120315

RAM ADATA XPG Dazzle DDR4 32GB (4x 8GB) 2800MHz CL17 Quad Channel

122500

RAM ADATA XPG Dazzle DDR4 32GB (2x 16GB) 3000MHz CL16 Dual Channel Desktop

۱,۲۴۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ - نماینده انحصاری ADATA در ایران

1,240,000
120231

RAM ADATA XPG Dazzle DDR4 2600MHz CL16 Quad Channel 32GB

120232

RAM ADATA XPG Dazzle DDR4 2600MHz CL16 Dual Channel 16GB

120229

RAM ADATA XPG Dazzle DDR4 2400MHz CL16 Quad Channel 32GB

120230

RAM ADATA XPG Dazzle DDR4 2400MHz CL16 Dual Channel 16GB

120316

RAM ADATA XPG Dazzle DDR4 16GB (2x 8GB) 3000MHz CL16 Dual Channel

111625

RAM ADATA Premier 8GB DDR4 2133MHz 288Pin U-DIMM

111626

RAM ADATA Premier 4GB DDR4 2133MHz 288Pin U-DIMM

111627

RAM ADATA Premier 16.0GB DDR4 2133MHz 288Pin U-DIMM

120311

RAM ADATA EVO Forza DDR4 16GB 3000Mhz CL15 Dual Channel

100911

RAM ADATA 8.0 GB DDR3 FSB 1600

۱۹۳,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ - نماینده انحصاری ADATA در ایران

193,000
100910

RAM ADATA 4.0GB DDR3L 1600MHz

۱۰۸,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ - نماینده انحصاری ADATA در ایران

108,000
101779

RAM ADATA 4.0 GB DDR3 FSB 1600 Premier Pro