لیست قیمت رم کورسیر

لیست قیمت رم کورسیر

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش RAM Corsair

لیست بهترین قیمت خرید و فروش رم کورسیر

119300

RAM Corsair Vengeance LPX DDR4 32GB (2x16GB) 3200MHz C16 Dual Channel

119675

RAM Corsair Vengeance LPX DDR4 32GB (2x16GB) 3200MHz C16 Dual Channel

119676

RAM Corsair Vengeance LPX DDR4 32GB (2x16GB) 3000MHz C16 Dual Channel

119677

RAM Corsair Vengeance LPX DDR4 32GB (2x16GB) 24000MHz C16 Dual Channel

۱,۰۱۰,۰۰۰

تومان

دارای گارانتی به صورت Life Time تخت جمشید

1,010,000
119674

RAM Corsair Vengeance LPX DDR4 16GB (2x8GB) 3600MHz C18 Dual Channel

119673

RAM Corsair Vengeance LPX 8GB DDR4 2400MHz C16

۲۶۹,۰۰۰

تومان

دارای گارانتی به صورت Life Time تخت جمشید

269,000
119299

RAM Corsair Vengeance LPX 8GB DDR4 2400MHz C11

112687

RAM Corsair Vengeance LPX 8GB (1x8GB) DDR4 DRAM 2666MHz C16

۲۷۹,۰۰۰

تومان

دارای گارانتی به صورت Life Time تخت جمشید

279,000
112683

RAM Corsair Vengeance LPX 8GB (1x8GB) DDR4 DRAM 2400MHz C14

119672

RAM Corsair Vengeance LPX 4GB DDR4 2400MHz C16

112685

RAM Corsair Vengeance LPX 32GB (4x8GB) DDR4 DRAM 3000MHz C15

112684

RAM Corsair Vengeance LPX 32GB (4x8GB) DDR4 DRAM 2400MHz C14

112688

RAM Corsair Vengeance LPX 16GB (4x4GB) DDR4 DRAM 2800MHz C16

112679

RAM Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 DRAM 3200MHz C16

112680

RAM Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 DRAM 3000MHz C15

112681

RAM Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 DRAM 2666MHz C16

112682

RAM Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 DRAM 2400MHz C14

112686

RAM Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 DRAM 2400MHz C14

112677

RAM Corsair Vengeance 8GB DDR3 Low Profile Single 1600MHz C9

112675

RAM Corsair Vengeance 8GB DDR3 Low Dual Channel 2133MHz C11

112676

RAM Corsair Vengeance 8GB DDR3 Dual Channel 2133MHz C11

111809

RAM Corsair Vengeance 8.0GB DDR3 Single 1600MHz C10

112678

RAM Corsair Vengeance 4GB DDR3 Single 1600MHz C9

112673

RAM Corsair Vengeance 32GB DDR3 Quad Channel 2133MHz C10

112674

RAM Corsair Vengeance 16GB DDR3 Dual Channel 2133MHz C10

118183

RAM Corsair Dominator® Platinum 8GB 4GBx2 3200Mhz CL16 DDR4

118186

RAM Corsair Dominator® Platinum 8GB 4GBx2 3000Mhz CL15 DDR4

119302

RAM Corsair Dominator® Platinum 8GB 3200Mhz CL16 DDR4

119301

RAM Corsair Dominator® Platinum 8GB 3000Mhz CL15 DDR4

119671

RAM Corsair Dominator® Platinum 8GB 3000Mhz CL15 DDR4

118187

RAM Corsair Dominator® Platinum 32GB 16GBx2 3000Mhz CL15 DDR4

118184

RAM Corsair Dominator® Platinum 16GB 8GBx2 3200Mhz CL16 DDR4

۶۲۶,۰۰۰

تومان

دارای گارانتی به صورت Life Time تخت جمشید

626,000
118185

RAM Corsair Dominator® Platinum 16GB 8GBx2 3000Mhz CL15 DDR4

۵۷۰,۰۰۰

تومان

دارای گارانتی به صورت Life Time تخت جمشید

570,000
118190

RAM Corsair Dominator® Platinum 16GB 4GBx4 3400Mhz CL16 DDR4 ORANGE LIMITED EDITION

118188

RAM Corsair Corsair Dominator® Platinum 16GB 4GBx4 3600Mhz CL18 DDR4

118189

RAM Corsair Corsair Dominator® Platinum 16GB 4GBx4 3400Mhz CL16 DDR4

110753

RAM Corsair 8GB Single Channel DDR3 1600MHz C11

۲۳۵,۰۰۰

تومان

دارای گارانتی به صورت Life Time تخت جمشید

235,000
110632

RAM Corsair 8.0GB DDR3 1600MHz

110752

RAM Corsair 4GB Single Channel DDR3 1600MHz C11

۱۲۷,۵۰۰

تومان

دارای گارانتی به صورت Life Time تخت جمشید

127,500
110936

RAM Corsair 4GB DDR3 Single 1600MHz C9

۱۳۷,۵۰۰

تومان

دارای گارانتی به صورت Life Time تخت جمشید

137,500
110758

RAM Corsair 32GB Quad Channel DDR3 2400MHz C11

110974

RAM Corsair 32GB (4 x 8GB) DDR4 2666MHz

110978

RAM Corsair 16GB (4x4GB) DDR4 DRAM 2666MHz C15

110948

RAM Corsair 16GB (4 x 4GB) DDR4 DRAM 3000MHz

110760

RAM Corsair 16GB (2x8GB) DDR3 Dual Channel