لیست قیمت رم ژل

لیست قیمت رم ژل

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش RAM Geil

لیست بهترین قیمت خرید و فروش رم ژل

119273

RAM Geil SUPER LUCE 32GB 16GBx2 2400Mhz CL15 DDR4

119270

RAM Geil SUPER LUCE 16GB 8GBx2 3200Mhz CL16 DDR4

119272

RAM Geil SUPER LUCE 16GB 8GBx2 3000Mhz CL15 DDR4

119274

RAM Geil SUPER LUCE 16GB 8GBx2 2400Mhz CL15 DDR4

126606

RAM Geil Pristine 16GB DDR4 FSB 2400 Dual

122907

RAM Geil POTENZA 16GB (2x8GB) DDR4 3000MHz

120783

RAM Geil GEIL EVO Forza DDR4 16GB 3200Mhz Dual Channel

126605

RAM Geil EVO X ROG-CERTIFIED RGB DDR4 32GB 3000Mhz CL15 Quad Channel Desktop

125883

RAM Geil EVO X ROG-CERTIFIED 16GB 8GBx2 3000Mhz CL15 DDR4

124787

RAM Geil EVO X DDR4 RGB 8GB 2400Mhz CL16 Single Channel Desktop

۴۸۳,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی - لایف تایم

483,000
127794

RAM Geil EVO X DDR4 RGB 4GB 2400Mhz CL16 Single Channel Desktop

124786

RAM Geil EVO X DDR4 RGB 16GB 2400Mhz CL16 Single Channel Desktop

۹۲۱,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی - لایف تایم

921,000
122583

RAM Geil EVO X DDR4 32GB 3200Mhz CL16 Dual Channel Desktop

122665

RAM Geil EVO X DDR4 32GB 3000Mhz CL15 Dual Channel Desktop

122464

RAM Geil EVO X DDR4 16GB 3200Mhz CL16 Dual Channel Desktop

122463

RAM Geil EVO X DDR4 16GB 3000Mhz CL15 Dual Channel Desktop

۱,۰۲۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی - لایف تایم

1,020,000
112507

RAM Geil Evo Veloce 4.0GB DDR3 1600MHz

126578

RAM Geil EVO SPEAR 64GB 32GBx2 2400Mhz CL17 DDR4

126580

RAM Geil EVO SPEAR 32GB 16GBx2 2400Mhz CL17 DDR4

125879

RAM Geil EVO SPEAR 16GB 8GBx2 3000Mhz CL16 DDR4

۹۷۶,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی - لایف تایم

976,000
126579

RAM Geil EVO SPEAR 16GB 8GBx2 2400Mhz CL17 DDR4

۹۳۶,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی - لایف تایم

936,000
120006

RAM Geil EVO POTENZA 8GB (2x4GB) DDR4 3200MHz

120005

RAM Geil EVO POTENZA 8GB (2x4GB) DDR4 3000MHz

120004

RAM Geil EVO POTENZA 8GB (2x4GB) DDR4 2400MHz

110464

RAM Geil EVO Potenza 32GB DDR4 3000MHz Quad Channel Kit

119847

RAM Geil EVO POTENZA 32GB (2x16GB) DDR4 2666MHz

120008

RAM Geil EVO POTENZA 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz

120007

RAM Geil EVO POTENZA 16GB (2x8GB) DDR4 2400MHz

110077

RAM Geil EVO Leggera 8GB DDR3 1600MHz

120782

RAM Geil EVO Forza DDR4 8GB 3200Mhz Dual Channel

120312

RAM Geil EVO Forza DDR4 8GB 3000Mhz Dual Channel

125735

RAM Geil EVO Forza DDR4 8GB 2400Mhz Single Channel

120779

RAM Geil EVO Forza DDR4 8GB 2400Mhz Dual Channel

125736

RAM Geil EVO Forza DDR4 4GB 2400Mhz Single Channel

121739

RAM Geil EVO Forza DDR4 32GB 2400Mhz Dual Channel

۱,۸۳۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی - لایف تایم

1,830,000
120781

RAM Geil EVO Forza DDR4 16GB 3000Mhz Dual Channel

120780

RAM Geil EVO Forza DDR4 16GB 2400Mhz Dual Channel

۹۳۶,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی - لایف تایم

936,000
122009

RAM Geil Enhance Corsa DDR3 8GB 1600MHz Dual Channel

120785

RAM Geil Dragon DDR4 8GB 4000Mhz Dual Channel

120784

RAM Geil Dragon DDR4 8GB 3600Mhz Dual Channel

119346

RAM Geil Dragon 8GB 4GBx2 2400Mhz CL14

119347

RAM Geil Dragon 32GB 16GBx2 2400Mhz CL14

120009

RAM Geil Dragon 2.0GB 1600Mhz

125880

RAM Geil AMD Edition EVO X 16GB 8GBx2 RGB 3200Mhz CL16 DDR4

125881

RAM Geil AMD Edition EVO X 16GB 8GBx2 RGB 3000Mhz CL16 DDR4

۱,۰۲۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی - لایف تایم

1,020,000
101758

RAM Geil 8.0GB DDR3 1600MHz Evo Veloce

119721

RAM Geil 8.0 GB DDR4 FSB 2400 Pristine

110567

RAM Geil 8.0 GB DDR3 FSB 1600 Pristine

122467

RAM Geil 4GB DDR4 2133Mhz Pristine

119720

RAM Geil 4.0 GB DDR4 FSB 2400 Pristine

101755

RAM Geil 4.0 GB DDR3 FSB 1600 Pristine

100808

RAM Geil 4.0 GB DDR3 FSB 1600

101756

RAM Geil 2.0 GB DDR3 FSB 1600 Pristine

100807

RAM Geil 2.0 GB DDR3 FSB 1600

126577

RAM Geil 16GB DDR4 2400 Pristine