لیست قیمت رم ژل

لیست قیمت رم ژل

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش RAM Geil

لیست بهترین قیمت خرید و فروش رم ژل

119273

RAM Geil SUPER LUCE 32GB 16GBx2 2400Mhz CL15 DDR4

119270

RAM Geil SUPER LUCE 16GB 8GBx2 3200Mhz CL16 DDR4

119272

RAM Geil SUPER LUCE 16GB 8GBx2 3000Mhz CL15 DDR4

119274

RAM Geil SUPER LUCE 16GB 8GBx2 2400Mhz CL15 DDR4

122907

RAM Geil POTENZA 16GB (2x8GB) DDR4 3000MHz

120783

RAM Geil GEIL EVO Forza DDR4 16GB 3200Mhz Dual Channel

۸۳۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی

830,000
125883

RAM Geil EVO X ROG-CERTIFIED 16GB 8GBx2 3000Mhz CL15 DDR4

۸۵۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی

855,000
124787

RAM Geil EVO X DDR4 RGB 8GB 2400Mhz CL16 Single Channel Desktop

۴۰۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی

405,000
124786

RAM Geil EVO X DDR4 RGB 16GB 2400Mhz CL16 Single Channel Desktop

۸۱۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی

810,000
122583

RAM Geil EVO X DDR4 32GB 3200Mhz CL16 Dual Channel Desktop

122665

RAM Geil EVO X DDR4 32GB 3000Mhz CL15 Dual Channel Desktop

122464

RAM Geil EVO X DDR4 16GB 3200Mhz CL16 Dual Channel Desktop

۸۷۲,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی

872,000
122463

RAM Geil EVO X DDR4 16GB 3000Mhz CL15 Dual Channel Desktop

۸۳۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی

830,000
112507

RAM Geil Evo Veloce 4.0GB DDR3 1600MHz

125879

RAM Geil EVO SPEAR 16GB 8GBx2 3000Mhz CL16 DDR4

۸۲۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی

820,000
120006

RAM Geil EVO POTENZA 8GB (2x4GB) DDR4 3200MHz

120005

RAM Geil EVO POTENZA 8GB (2x4GB) DDR4 3000MHz

120004

RAM Geil EVO POTENZA 8GB (2x4GB) DDR4 2400MHz

110464

RAM Geil EVO Potenza 32GB DDR4 3000MHz Quad Channel Kit

119847

RAM Geil EVO POTENZA 32GB (2x16GB) DDR4 2666MHz

120008

RAM Geil EVO POTENZA 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz

120007

RAM Geil EVO POTENZA 16GB (2x8GB) DDR4 2400MHz

110077

RAM Geil EVO Leggera 8GB DDR3 1600MHz

120782

RAM Geil EVO Forza DDR4 8GB 3200Mhz Dual Channel

120312

RAM Geil EVO Forza DDR4 8GB 3000Mhz Dual Channel

125735

RAM Geil EVO Forza DDR4 8GB 2400Mhz Single Channel

۳۸۵,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی

385,000
120779

RAM Geil EVO Forza DDR4 8GB 2400Mhz Dual Channel

125736

RAM Geil EVO Forza DDR4 4GB 2400Mhz Single Channel

۲۲۵,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی

225,000
121739

RAM Geil EVO Forza DDR4 32GB 2400Mhz Dual Channel

۱,۵۲۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی

1,520,000
120781

RAM Geil EVO Forza DDR4 16GB 3000Mhz Dual Channel

۸۱۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی

810,000
120780

RAM Geil EVO Forza DDR4 16GB 2400Mhz Dual Channel

122009

RAM Geil Enhance Corsa DDR3 8GB 1600MHz Dual Channel

120785

RAM Geil Dragon DDR4 8GB 4000Mhz Dual Channel

120784

RAM Geil Dragon DDR4 8GB 3600Mhz Dual Channel

119346

RAM Geil Dragon 8GB 4GBx2 2400Mhz CL14

119347

RAM Geil Dragon 32GB 16GBx2 2400Mhz CL14

120009

RAM Geil Dragon 2.0GB 1600Mhz

125880

RAM Geil AMD Edition EVO X 16GB 8GBx2 RGB 3200Mhz CL16 DDR4

125881

RAM Geil AMD Edition EVO X 16GB 8GBx2 RGB 3000Mhz CL16 DDR4

۸۶۱,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی

861,000
101758

RAM Geil 8.0GB DDR3 1600MHz Evo Veloce

119721

RAM Geil 8.0 GB DDR4 FSB 2400 Pristine

۳۶۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی

365,000
110567

RAM Geil 8.0 GB DDR3 FSB 1600 Pristine

۲۴۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی

245,000
122467

RAM Geil 4GB DDR4 2133Mhz Pristine

119720

RAM Geil 4.0 GB DDR4 FSB 2400 Pristine

۲۰۸,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی

208,000
101755

RAM Geil 4.0 GB DDR3 FSB 1600 Pristine

۱۳۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی

135,000
100808

RAM Geil 4.0 GB DDR3 FSB 1600

101756

RAM Geil 2.0 GB DDR3 FSB 1600 Pristine

100807

RAM Geil 2.0 GB DDR3 FSB 1600