لیست قیمت رم پاتریوت

لیست قیمت رم پاتریوت

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش RAM Patriot

لیست بهترین قیمت خرید و فروش رم پاتریوت

120576

RAM Patriot Viper Elite DDR4 2800 CL16 Quad Channel Desktop - 64GB

۱,۵۳۸,۰۰۰

تومان

گارانتی لایف سرویس

1,538,000
120577

RAM Patriot Viper Elite DDR4 2800 CL16 Dual Channel Desktop - 16GB

120579

RAM Patriot Viper Elite DDR4 2666CL15 Dual Channel Desktop - 16GB

120575

RAM Patriot Viper Elite DDR4 2666 CL15 Quad Channel Desktop - 64GB

120578

RAM Patriot Viper Elite DDR4 2133 CL14 Dual Channel Desktop - 16GB

۳۹۰,۰۰۰

تومان

گارانتی لایف سرویس

390,000
120566

RAM Patriot Viper 4 DDR4 3200 CL16 Dual Channel Desktop - 32GB

120571

RAM Patriot Viper 4 DDR4 2800 CL16 Quad Channel Desktop - 32GB

120570

RAM Patriot Viper 4 DDR4 2666 CL15 Dual Channel Desktop - 32GB

۷۹۰,۰۰۰

تومان

گارانتی لایف سرویس

790,000
120573

RAM Patriot Viper 4 DDR4 2666 CL15 Dual Channel Desktop - 16GB

120567

RAM Patriot Viper 4 DDR4 2400 CL15 Single Channel - 8GB

۱۹۸,۰۰۰

تومان

198,000
120569

RAM Patriot Viper 4 DDR4 2400 CL15 Quad Channel Desktop - 32GB

120572

RAM Patriot Viper 4 DDR4 2400 CL15 Quad Channel Desktop - 32GB

۷۸۵,۰۰۰

تومان

گارانتی لایف سرویس

785,000
120568

RAM Patriot Viper 4 DDR4 2400 CL15 Dual Channel Desktop - 8GB

120574

RAM Patriot Viper 4 DDR4 2400 CL15 Dual Channel Desktop - 16GB

۳۹۲,۰۰۰

تومان

گارانتی لایف سرویس

392,000
120564

RAM Patriot Signature DDR4 2400 CL16 Single Channel Desktop - 8GB

۱۹۴,۰۰۰

تومان

گارانتی لایف سرویس + هیت سینک اختصاصی

194,000
120558

RAM Patriot Signature DDR4 2400 CL16 Single Channel Desktop - 4GB

120560

RAM Patriot Signature DDR4 2400 CL16 Dual Channel Desktop - 16GB

۳۸۰,۰۰۰

تومان

گارانتی لایف سرویس + هیت سینک اختصاصی

380,000
120557

RAM Patriot Signature DDR4 2133 CL15 Single Channel Desktop - 8GB

۱۸۸,۰۰۰

تومان

گارانتی لایف سرویس

188,000
120559

RAM Patriot Signature DDR4 2133 CL15 Single Channel Desktop - 4GB

120563

RAM Patriot Signature DDR4 2133 CL15 Dual Channel Desktop - 16GB

120562

RAM Patriot Signature DDR3 1600 Single Channel Desktop - 4GB

120561

RAM Patriot Signature DDR3 1600 Single Channel Desktop - 2GB

119874

RAM Patriot 8.0GB DDR3 FSB 1600

۱۸۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی 1 ساله

۱۹۴,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی 1 ساله + هیدسینگ

185,000