لیست قیمت رم پاتریوت

لیست قیمت رم پاتریوت

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش RAM Patriot

لیست بهترین قیمت خرید و فروش رم پاتریوت

125074

RAM Patriot Viper Elite DDR4 3400 CL16 Dual Channel Desktop - 16GB

۸۶۰,۰۰۰

تومان

گارانتی لایف سرویس

860,000
125075

RAM Patriot Viper Elite DDR4 3200 CL16 Dual Channel Desktop - 16GB

125073

RAM Patriot Viper Elite DDR4 3000 CL16 Dual Channel Desktop - 16GB

۸۱۰,۰۰۰

تومان

گارانتی لایف سرویس

810,000
120576

RAM Patriot Viper Elite DDR4 2800 CL16 Quad Channel Desktop - 64GB

۲,۹۲۰,۰۰۰

تومان

گارانتی لایف سرویس

2,920,000
120577

RAM Patriot Viper Elite DDR4 2800 CL16 Dual Channel Desktop - 16GB

۷۷۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی - لایف تایم

770,000
120579

RAM Patriot Viper Elite DDR4 2666CL15 Dual Channel Desktop - 16GB

120575

RAM Patriot Viper Elite DDR4 2666 CL15 Quad Channel Desktop - 64GB

120578

RAM Patriot Viper Elite DDR4 2133 CL14 Dual Channel Desktop - 16GB

124035

RAM Patriot Viper Elite 32GB 16GBx2 2400Mhz CL15 DDR4

120566

RAM Patriot Viper 4 DDR4 3200 CL16 Dual Channel Desktop - 32GB

۱,۶۱۵,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی - لایف تایم

1,615,000
125076

RAM Patriot Viper 4 DDR4 3000 CL16 Quad Channel Desktop - 32GB

۱,۶۵۴,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی - لایف تایم

1,654,000
120571

RAM Patriot Viper 4 DDR4 2800 CL16 Quad Channel Desktop - 32GB

۱,۵۷۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی - لایف تایم

1,570,000
120570

RAM Patriot Viper 4 DDR4 2666 CL15 Dual Channel Desktop - 32GB

120573

RAM Patriot Viper 4 DDR4 2666 CL15 Dual Channel Desktop - 16GB

120567

RAM Patriot Viper 4 DDR4 2400 CL15 Single Channel - 8GB

120572

RAM Patriot Viper 4 DDR4 2400 CL15 Quad Channel Desktop - 32GB

۱,۵۳۵,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی - لایف تایم

1,535,000
120568

RAM Patriot Viper 4 DDR4 2400 CL15 Dual Channel Desktop - 8GB

120569

RAM Patriot Viper 4 DDR4 2400 CL15 Dual Channel Desktop - 32GB

120574

RAM Patriot Viper 4 DDR4 2400 CL15 Dual Channel Desktop - 16GB

120564

RAM Patriot Signature DDR4 2400 CL16 Single Channel Desktop - 8GB

120558

RAM Patriot Signature DDR4 2400 CL16 Single Channel Desktop - 4GB

120560

RAM Patriot Signature DDR4 2400 CL16 Dual Channel Desktop - 16GB

120557

RAM Patriot Signature DDR4 2133 CL15 Single Channel Desktop - 8GB

۳۶۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی - لایف تایم

360,000
120559

RAM Patriot Signature DDR4 2133 CL15 Single Channel Desktop - 4GB

120563

RAM Patriot Signature DDR4 2133 CL15 Dual Channel Desktop - 16GB

120562

RAM Patriot Signature DDR3 1600 Single Channel Desktop - 4GB

۱۲۹,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی - لایف تایم

129,000
120561

RAM Patriot Signature DDR3 1600 Single Channel Desktop - 2GB

119874

RAM Patriot 8.0GB DDR3 FSB 1600

100801

RAM Patriot 4.0 GB DDR3 FSB 1600

100800

RAM Patriot 2.0 GB DDR3 FSB 1600