لیست قیمت رم کینگستون

لیست قیمت رم کینگستون

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش RAM KingSton

لیست بهترین قیمت خرید و فروش رم کینگستون

124097

RAM KingSton Value 8GB 2400Mhz CL17 DDR4

124102

RAM KingSton Value 8GB 1600Mhz DDR3

124098

RAM KingSton Value 4GB 2400Mhz CL17 DDR4

124101

RAM KingSton Value 4GB 1600Mhz DDR3

۱۴۲,۰۰۰

تومان

با گارانتی سریر - انفورماتیک گستر

142,000
120591

RAM KingSton KVR DDR4 8GB 2400MHz Single Channel

۳۸۴,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی - مادام العمر

384,000
119269

RAM KingSton KVR DDR4 8GB 2133MHz CL15 Single Channel

120590

RAM KingSton KVR DDR4 4GB 2400MHz Single Channel

۲۱۵,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی - مادام العمر

215,000
120592

RAM KingSton KVR DDR4 4GB 2133MHz Single Channel

119341

RAM KingSton KVR DDR4 4GB 2133MHz CL15 Single Channel

120593

RAM KingSton KVR DDR4 16GB 2400MHz Single Channel

۷۸۹,۰۰۰

تومان

با گارانتی سریر - انفورماتیک گستر

789,000
106550

RAM KingSton KVR 8GB DDR3 1600MHz

123781

RAM KingSton HyperX Savage DDR4 8GB 3000MHz CL15 Single Channel Desktop

119268

RAM KingSton HyperX Savage DDR4 8GB 2400MHz CL12 Single Channel

119342

RAM KingSton HyperX Savage DDR4 4GB 2400MHz Single Channel

111536

RAM KingSton HyperX Savage DDR3 8GB 2400MHz Dual Channel

111535

RAM KingSton HyperX Savage DDR3 8GB 2400MHz

111534

RAM KingSton HyperX Savage 8GB DDR3 1866MHz

112540

RAM KingSton HyperX SAVAGE 8GB 4GBx2 3000Mhz CL15 DDR4

112544

RAM KingSton HyperX SAVAGE 8GB 4GBx2 2800Mhz CL14 DDR4

112543

RAM KingSton HyperX SAVAGE 8GB 4GBx2 2400Mhz CL12 DDR4

112546

RAM KingSton HyperX SAVAGE 32GB 8GBx4 3000Mhz CL14 DDR4

112548

RAM KingSton HyperX SAVAGE 32GB 8GBx4 2800Mhz CL14 DDR4

112545

RAM KingSton HyperX SAVAGE 16GB 8GBx2 3000Mhz CL15 DDR4

۸۳۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی سریر - انفورماتیک گستر

830,000
112542

RAM KingSton HyperX SAVAGE 16GB 8GBx2 2800Mhz CL14 DDR4

112541

RAM KingSton HyperX SAVAGE 16GB 8GBx2 2400Mhz CL12 DDR4

112547

RAM KingSton HyperX SAVAGE 16GB 4GBx4 3000Mhz CL15 DDR4

112549

RAM KingSton HyperX SAVAGE 16GB 4GBx4 2800Mhz CL14 DDR4

125825

RAM KingSton HyperX Predator DDR4 8GB 3200MHz CL16 Single Channel Desktop

119345

RAM KingSton HyperX PREDATOR 8GB 4GBx2 3000Mhz DDR4

۴۰۲,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی سریر انفورماتیک

402,000
119702

RAM KingSton HyperX Predator 4GB DDR4 3000MHz

125733

RAM KingSton HyperX Predator 32GB DDR4 3000MHz Dual Channel

۱,۵۸۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی سریر انفورماتیک

1,580,000
111363

RAM KingSton HyperX Predator 32GB DDR4 3000MHz

112538

RAM KingSton HyperX PREDATOR 32GB 8GBx4 2800Mhz CL14 DDR4

112536

RAM KingSton HyperX PREDATOR 32GB 3000Mhz CL15 DDR4

123823

RAM KingSton HyperX PREDATOR 16GB Dual 3200Mhz DDR4

۸۵۸,۰۰۰

تومان

با گارانتی سریر - انفورماتیک گستر

858,000
112537

RAM KingSton HyperX PREDATOR 16GB 4GBx4 3000Mhz CL15 DDR4

112539

RAM KingSton HyperX PREDATOR 16GB 4GBx4 2800Mhz CL14 DDR4

125734

RAM KingSton HyperX FURY DDR4 16GB 2400MHz Single Channel

119267

RAM KingSton HyperX FURY DDR4 16GB 2400MHz Dual Channel

106543

RAM KingSton HyperX Fury 8GB DDR3 1866MHz

112551

RAM KingSton HyperX FURY 8GB 4GBx2 2666Mhz CL15 DDR4

119344

RAM KingSton HyperX FURY 8GB 2666Mhz DDR4

112866

RAM KingSton HyperX FURY 8.0GB 2400Mhz DDR4

۴۱۲,۰۰۰

تومان

با گارانتی سریر - انفورماتیک گستر

412,000
106544

RAM KingSton HyperX Fury 4GB DDR3 1866MHz

۱۵۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی سریر - انفورماتیک گستر - ایمانتک

150,000
112552

RAM KingSton HyperX FURY 4GB 2666Mhz CL15 DDR4

112553

RAM KingSton HyperX FURY 4GB 2133Mhz CL14 DDR4

119343

RAM KingSton HyperX FURY 4.0GB 2400Mhz DDR4

۲۲۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی سریر - انفورماتیک گستر

225,000
111333

RAM KingSton HyperX Fury 32GB DDR4 2400MHz

111313

RAM KingSton HyperX Fury 16GB DDR4

112550

RAM KingSton HyperX FURY 16GB 8GBx2 2666Mhz CL15 DDR4

112865

RAM KingSton HyperX FURY 16GB 4GBx4 2666Mhz CL15 DDR4

125882

RAM KingSton HyperX Fury 16GB 2666Mhz CL16 DDR4

۸۲۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی سریر - انفورماتیک گستر

825,000
111533

RAM KingSton HyperX 4GB DDR3 1866MHz

110446

RAM KingSton 8GB Single DDR3 2400MH HyperX Predator

101744

RAM KingSton 4GB KVR DDR3 1600MHz

100777

RAM KingSton 4.0 GB DDR3 FSB 1333

100778

RAM KingSton 2.0 GB DDR3 FSB 1600

100776

RAM KingSton 2.0 GB DDR3 FSB 1333

100774

RAM KingSton 2.0 GB DDR2 FSB 800

110463

RAM KingSton 16GB (2x8GB) DDR3 HyperX Beast 2133MHz

100773

RAM KingSton 1.0 GB DDR2 FSB 800