لیست قیمت رم

لیست قیمت رم

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش RAM KingSton

لیست بهترین قیمت خرید و فروش رم کینگستون

124097

RAM KingSton Value 8GB 2400Mhz CL17 DDR4

۲۶۴,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی

264,000
124102

RAM KingSton Value 8GB 1600Mhz DDR3

۱۸۹,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی

189,000
124098

RAM KingSton Value 4GB 2400Mhz CL17 DDR4

۱۴۲,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی

142,000
124101

RAM KingSton Value 4GB 1600Mhz DDR3

۱۲۲,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی

122,000
120591

RAM KingSton KVR DDR4 8GB 2400MHz Single Channel

119269

RAM KingSton KVR DDR4 8GB 2133MHz CL15 Single Channel

120590

RAM KingSton KVR DDR4 4GB 2400MHz Single Channel

120592

RAM KingSton KVR DDR4 4GB 2133MHz Single Channel

119341

RAM KingSton KVR DDR4 4GB 2133MHz CL15 Single Channel

120593

RAM KingSton KVR DDR4 16GB 2400MHz Single Channel

106550

RAM KingSton KVR 8GB DDR3 1600MHz

123781

RAM KingSton HyperX Savage DDR4 8GB 3000MHz CL15 Single Channel Desktop

119268

RAM KingSton HyperX Savage DDR4 8GB 2400MHz CL12 Single Channel

119342

RAM KingSton HyperX Savage DDR4 4GB 2400MHz Single Channel

111536

RAM KingSton HyperX Savage DDR3 8GB 2400MHz Dual Channel

111535

RAM KingSton HyperX Savage DDR3 8GB 2400MHz

111534

RAM KingSton HyperX Savage 8GB DDR3 1866MHz

112540

RAM KingSton HyperX SAVAGE 8GB 4GBx2 3000Mhz CL15 DDR4

112544

RAM KingSton HyperX SAVAGE 8GB 4GBx2 2800Mhz CL14 DDR4

112543

RAM KingSton HyperX SAVAGE 8GB 4GBx2 2400Mhz CL12 DDR4

112546

RAM KingSton HyperX SAVAGE 32GB 8GBx4 3000Mhz CL14 DDR4

112548

RAM KingSton HyperX SAVAGE 32GB 8GBx4 2800Mhz CL14 DDR4

112545

RAM KingSton HyperX SAVAGE 16GB 8GBx2 3000Mhz CL15 DDR4

۶۲۹,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی - مادام العمر

629,000
112542

RAM KingSton HyperX SAVAGE 16GB 8GBx2 2800Mhz CL14 DDR4

112541

RAM KingSton HyperX SAVAGE 16GB 8GBx2 2400Mhz CL12 DDR4

112547

RAM KingSton HyperX SAVAGE 16GB 4GBx4 3000Mhz CL15 DDR4

112549

RAM KingSton HyperX SAVAGE 16GB 4GBx4 2800Mhz CL14 DDR4

119345

RAM KingSton HyperX PREDATOR 8GB 4GBx2 3000Mhz DDR4

119702

RAM KingSton HyperX Predator 4GB DDR4 3000MHz

111363

RAM KingSton HyperX Predator 32GB DDR4 3000MHz

112538

RAM KingSton HyperX PREDATOR 32GB 8GBx4 2800Mhz CL14 DDR4

112536

RAM KingSton HyperX PREDATOR 32GB 3000Mhz CL15 DDR4

123823

RAM KingSton HyperX PREDATOR 16GB Dual 3200Mhz DDR4

۶۷۵,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی سریر انفورماتیک

675,000
112537

RAM KingSton HyperX PREDATOR 16GB 4GBx4 3000Mhz CL15 DDR4

112539

RAM KingSton HyperX PREDATOR 16GB 4GBx4 2800Mhz CL14 DDR4

119267

RAM KingSton HyperX FURY DDR4 16GB 2400MHz Dual Channel

106543

RAM KingSton HyperX Fury 8GB DDR3 1866MHz

112551

RAM KingSton HyperX FURY 8GB 4GBx2 2666Mhz CL15 DDR4

119344

RAM KingSton HyperX FURY 8GB 2666Mhz DDR4

112866

RAM KingSton HyperX FURY 8.0GB 2400Mhz DDR4

106544

RAM KingSton HyperX Fury 4GB DDR3 1866MHz

112552

RAM KingSton HyperX FURY 4GB 2666Mhz CL15 DDR4

112553

RAM KingSton HyperX FURY 4GB 2133Mhz CL14 DDR4

119343

RAM KingSton HyperX FURY 4.0GB 2400Mhz DDR4

۱۶۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی سریر - انفورماتیک گستر

165,000
111333

RAM KingSton HyperX Fury 32GB DDR4 2400MHz

111313

RAM KingSton HyperX Fury 16GB DDR4

112550

RAM KingSton HyperX FURY 16GB 8GBx2 2666Mhz CL15 DDR4

112865

RAM KingSton HyperX FURY 16GB 4GBx4 2666Mhz CL15 DDR4

111533

RAM KingSton HyperX 4GB DDR3 1866MHz

110446

RAM KingSton 8GB Single DDR3 2400MH HyperX Predator

101744

RAM KingSton 4GB KVR DDR3 1600MHz

100777

RAM KingSton 4.0 GB DDR3 FSB 1333

100778

RAM KingSton 2.0 GB DDR3 FSB 1600

100776

RAM KingSton 2.0 GB DDR3 FSB 1333

100774

RAM KingSton 2.0 GB DDR2 FSB 800

110463

RAM KingSton 16GB (2x8GB) DDR3 HyperX Beast 2133MHz

100773

RAM KingSton 1.0 GB DDR2 FSB 800

لیست بهترین قیمت خرید و فروش RAM ADATA

لیست بهترین قیمت خرید و فروش رم ای دیتا

123238

RAM ADATA Z1 64GB DDR4 2800MHz CL17 Quad Channel

۲,۱۴۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ - نماینده انحصاری ADATA در ایران

2,140,000
122641

RAM ADATA Z1 32GB DDR4 2800MHz CL17 Quad Channel

۱,۱۵۴,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ - نماینده انحصاری ADATA در ایران

1,154,000
122638

RAM ADATA Z1 32GB DDR4 2800MHz CL17 Quad Channel

123239

RAM ADATA Z1 32GB DDR4 2800MHz CL17 Dual Channel

۱,۰۸۹,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ - نماینده انحصاری ADATA در ایران

1,089,000
122640

RAM ADATA Z1 32GB DDR4 2400MHz CL16 Quad Channel

۱,۱۲۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ - نماینده انحصاری ADATA در ایران

1,120,000
123084

RAM ADATA Z1 16GB DDR4 2800MHz CL17 Quad Channel

۶۳۲,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ - نماینده انحصاری ADATA در ایران

632,000
123735

RAM ADATA Z1 16GB DDR4 2133MHz CL15 Quad Channel

123091

RAM ADATA XPG Z1 DDR4 8GB 3300MHz CL16 Dual Channel Desktop

۴۸۴,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ - نماینده انحصاری ADATA در ایران

484,000
122496

RAM ADATA XPG Z1 DDR4 64GB 3200MHz CL16 Quad Channel Desktop

۲,۴۳۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ - نماینده انحصاری ADATA در ایران

2,430,000
122711

RAM ADATA XPG Z1 DDR4 64GB 3000MHz CL16 Quad Channel Desktop

۲,۲۱۹,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ - نماینده انحصاری ADATA در ایران

2,219,000
122531

RAM ADATA XPG Z1 DDR4 64GB 2666MHz CL16 Quad Channel Desktop

۲,۱۰۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ - نماینده انحصاری ADATA در ایران

2,100,000
122530

RAM ADATA XPG Z1 DDR4 64GB 2400MHz CL16 Quad Channel Desktop

۲,۰۸۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ - نماینده انحصاری ADATA در ایران

2,080,000
122709

RAM ADATA XPG Z1 DDR4 32GB 3200MHz CL16 Quad Channel Desktop

۱,۲۶۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ - نماینده انحصاری ADATA در ایران

1,260,000
122668

RAM ADATA XPG Z1 DDR4 32GB 3200MHz CL16 Dual Channel Desktop

۱,۲۴۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ - نماینده انحصاری ADATA در ایران

1,240,000
122710

RAM ADATA XPG Z1 DDR4 32GB 3000MHz CL16 Dual Channel Desktop

۱,۱۴۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ - نماینده انحصاری ADATA در ایران

1,140,000
122532

RAM ADATA XPG Z1 DDR4 32GB 2666MHz CL16 Dual Channel Desktop

۱,۰۶۵,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ - نماینده انحصاری ADATA در ایران

1,065,000
122498

RAM ADATA XPG Z1 DDR4 32GB 2400MHz CL16 Dual Channel Desktop

۱,۰۶۵,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ - نماینده انحصاری ADATA در ایران

1,065,000
122528

RAM ADATA XPG Z1 DDR4 32GB 2133MHz CL15 Dual Channel Desktop

119981

RAM ADATA XPG Z1 DDR4 2666MHz CL16 Dual Channel Desktop 8GB

۳۶۵,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ - نماینده انحصاری ADATA در ایران

365,000
111757

RAM ADATA XPG Z1 DDR4 2666MHz CL16 Dual Channel Desktop 16GB

۵۹۵,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ - نماینده انحصاری ADATA در ایران

595,000
122497

RAM ADATA XPG Z1 DDR4 16GB 3300MHz CL16 Quad Channel Desktop

۸۹۹,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ - نماینده انحصاری ADATA در ایران

899,000
123089

RAM ADATA XPG Z1 DDR4 16GB 3200MHz CL16 Quad Channel Desktop

۷۶۵,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ - نماینده انحصاری ADATA در ایران

765,000
123090

RAM ADATA XPG Z1 DDR4 16GB 3200MHz CL16 Dual Channel Desktop

۶۴۸,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ - نماینده انحصاری ADATA در ایران

648,000
تعداد 80 کالا از 375 کالا نمایش داده شد