لیست قیمت سی پی یو ای ام دی

لیست قیمت سی پی یو ای ام دی

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش CPU AMD

لیست بهترین قیمت خرید و فروش سی پی یو ای ام دی

101202

CPU AMD Zambezi FX-8150 3.6GHz-4.2GHz 8M/8MB Cache

101201

CPU AMD Zambezi FX-8120 3.1GHz-4.0GHz 8M/8MB Cache

101200

CPU AMD Zambezi FX-6200 3.8GHz-4.1GHz 6M/8MB Cache

101199

CPU AMD Zambezi FX-6100 3.3GHz-3.9GHz 6M/8MB Cache

101696

CPU AMD Zambezi FX-4170 4.2GHz-4.3GHz 4M/8MB Cache

101697

CPU AMD Zambezi FX-4130 3.8GHz-3.9GHz 4M Cache

101198

CPU AMD Zambezi FX-4100 3.6GHz-3.8GHz 4M/8MB Cache

123325

CPU AMD Vishera FX-8370

۶۰۵,۰۰۰

تومان

پک اصلی - گارانتی ماتریکس

605,000
123326

CPU AMD Vishera FX-8300

۴۶۲,۰۰۰

تومان

پک اصلی - گارانتی ماتریکس

462,000
123327

CPU AMD Vishera FX-6350 BIG FAN

123330

CPU AMD Vishera FX-6300

۳۵۹,۰۰۰

تومان

پک اصلی - گارانتی ماتریکس

359,000
101673

CPU AMD Sempron™ 145 - 2.8GHz 1M Cache

100278

CPU AMD Sempron™ 140 - 2.7GHz 1M Cache

112569

CPU AMD Sempron 2650 Dual Core

123987

CPU AMD Ryzen 7 1800X

۱,۸۸۰,۰۰۰

تومان

پک اصلی - گارانتی ماتریکس

1,880,000
122807

CPU AMD RYZEN 7 1700X 3.4GHz Socket AM4 Desktop

۱,۴۸۰,۰۰۰

تومان

طلق و فن - گارانتی ماتریکس . این پردازنده فقط بهمراه مادربرد فروخته میشود

1,480,000
123410

CPU AMD Ryzen 5 1600X AM4 Processor

123409

CPU AMD Ryzen 5 1500X AM4 Processor

۶۹۹,۰۰۰

تومان

پک اصلی - گارانتی ماتریکس ( این پردازنده فقط به مراه مادربرد ) فروخته میشود

699,000
123321

CPU AMD Ryzen 1600

۸۶۰,۰۰۰

تومان

پک اصلی - گارانتی ماتریکس

860,000
123324

CPU AMD Ryzen 1400

119994

CPU AMD Richland A6-6420

۲۰۸,۰۰۰

تومان

پک اصلی - گارانتی ماتریکس

208,000
119996

CPU AMD Richland A4-6320

۱۶۳,۰۰۰

تومان

پک اصلی - گارانتی ماتریکس

163,000
119995

CPU AMD Kaveri A6-7400K

۲۰۸,۰۰۰

تومان

پک اصلی - گارانتی ماتریکس

208,000
119997

CPU AMD Godaveri A10-7870K

۵۹۹,۰۰۰

تومان

گارانتی ماتریکس - پک اصلی

599,000
109696

CPU AMD FX-Series FX-9590

۸۷۰,۰۰۰

تومان

پک اصلی - گارانتی ماتریکس

870,000
106406

CPU AMD FX-8350 - 4.0GHz - X8

۵۳۰,۰۰۰

تومان

پک اصلی - گارانتی ماتریکس

530,000
106405

CPU AMD FX-8320 - 3.5GHz - X8

106095

CPU AMD FX-8320 3.5GHz - 4.0GHz 16M Cache

۴۸۵,۰۰۰

تومان

پک اصلی - گارانتی ماتریکس

485,000
111096

CPU AMD FX-8300 Black Edition FD8300WMHKSBX

106403

CPU AMD FX-6350 - 3.9GHz - X6

106401

CPU AMD FX-4350 - 3.5GHz - X4

106400

CPU AMD FX-4300 - 3.8GHz

۲۸۵,۰۰۰

تومان

گارانتی ماتریکس ( طلق و فن )

285,000
106090

CPU AMD FX 9370 4.4GHz 8M Cache

101669

CPU AMD Athlon™ II X2 270 - 3.4GHz 2M Cache

100279

CPU AMD Athlon™ II X2 250 - 3.0GHz 2M Cache

101672

CPU AMD Athlon™ II X2 240 - 2.8GHz 2M Cache

109697

CPU AMD A-Series APU A8-6600K

122808

CPU AMD A8-7670K FM2+ 3.6GHz Godavari

۳۸۹,۰۰۰

تومان

گارانتی ماتریکس - BOX

389,000
120814

CPU AMD A8-7650K 3.3 GHz Socket FM2+

۳۰۴,۰۰۰

تومان

گارانتی ماتریکس ( طلق و فن )

304,000
101195

CPU AMD A8-5600 3.6GHz-3.9GHz 4M Cache

101194

CPU AMD A8-5500 3.2GHz-3.7GHz 4M Cache

101695

CPU AMD A8-3870k 2.7GHz 4M Cache

101193

CPU AMD A8-3870 3.0GHz 4M Cache

101192

CPU AMD A8-3850 2.9GHz 4M Cache

112814

CPU AMD A8 7600K

۲۷۰,۰۰۰

تومان

پک اصلی - با گارانتی ماتریکس

270,000
123556

CPU AMD A6-7470K Dual Core 3.7GHz Socket FM2+ Godavari

101675

CPU AMD A6-3670K 2.7GHz 4M Cache

101190

CPU AMD A6-3670 2.5GHz-2.7GHz 4M Cache

101189

CPU AMD A6-3650 2.6GHz 4M Cache

101188

CPU AMD A6-3600 2.1GHz-2.4GHz 4M Cache

101187

CPU AMD A6-3500 2.1GHz-2.4GHz 3M Cache

106093

CPU AMD A4-5300 3.4GHz - 3.6GHz1M Cache

۱۴۹,۰۰۰

تومان

پک اصلی - گارانتی ماتریکس

149,000
101186

CPU AMD A4-3400 2.7GHz 1M Cache

101185

CPU AMD A4-3300 2.5GHz 1M Cache

112813

CPU AMD A4 7300

۱۶۹,۰۰۰

تومان

پک اصلی - باگارانتی

169,000
123557

CPU AMD A10-7860k 3.6 GHz FM2+ Quad-Core

۳۸۹,۰۰۰

تومان

گارانتی ماتریکس - پک اصلی

389,000
106088

CPU AMD A10-7850K 3.7 GHz - 4.0GHz 4M Cache

106089

CPU AMD A10-6800K BE 4.1GHZ - 4.4GHz 4M Cache

101197

CPU AMD A10-5800 3.8GHz-4.2GHz 4M Cache

101196

CPU AMD A10-5700 3.4GHz-4.0GHz 4M Cache

109693

CPU AMD 4th Gen A-Series APU A10-7700K Black Edition

۴۱۵,۰۰۰

تومان

پک اصلی - گارانتی ماتریکس

415,000
109698

CPU AMD 3th Gen A-Series APU A6-6400

۱۹۱,۰۰۰

تومان

پک اصلی - گارانتی ماتریکس

191,000
109694

CPU AMD 3th Gen A-Series APU A4-6300

۱۲۹,۰۰۰

تومان

طلق و فن

129,000
109695

CPU AMD 3th Gen A-Series APU A4-4020

۱۳۹,۰۰۰

تومان

پک اصلی - گارانتی ماتریکس

139,000