لیست قیمت سی پی یو ای ام دی

لیست قیمت سی پی یو ای ام دی

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش CPU AMD

لیست بهترین قیمت خرید و فروش سی پی یو ای ام دی

101202

CPU AMD Zambezi FX-8150 3.6GHz-4.2GHz 8M/8MB Cache

101201

CPU AMD Zambezi FX-8120 3.1GHz-4.0GHz 8M/8MB Cache

101200

CPU AMD Zambezi FX-6200 3.8GHz-4.1GHz 6M/8MB Cache

101199

CPU AMD Zambezi FX-6100 3.3GHz-3.9GHz 6M/8MB Cache

101696

CPU AMD Zambezi FX-4170 4.2GHz-4.3GHz 4M/8MB Cache

101697

CPU AMD Zambezi FX-4130 3.8GHz-3.9GHz 4M Cache

101198

CPU AMD Zambezi FX-4100 3.6GHz-3.8GHz 4M/8MB Cache

123325

CPU AMD Vishera FX-8370

۶۰۵,۰۰۰

تومان

پک اصلی - گارانتی ماتریکس

605,000
123326

CPU AMD Vishera FX-8300

123327

CPU AMD Vishera FX-6350 BIG FAN

123330

CPU AMD Vishera FX-6300

101673

CPU AMD Sempron™ 145 - 2.8GHz 1M Cache

100278

CPU AMD Sempron™ 140 - 2.7GHz 1M Cache

112569

CPU AMD Sempron 2650 Dual Core

125205

CPU AMD Ryzen Threadripper 1950X TR4 Processor

125204

CPU AMD Ryzen Threadripper 1920X TR4 Processor

125203

CPU AMD Ryzen Threadripper 1900X TR4 Processor

123987

CPU AMD Ryzen 7 1800X

۱,۸۳۰,۰۰۰

تومان

پک اصلی - گارانتی ماتریکس - باندل با مادربرد

1,830,000
122807

CPU AMD RYZEN 7 1700X 3.4GHz Socket AM4 Desktop

۱,۴۶۹,۰۰۰

تومان

پک اصلی - گارانتی ماتریکس - باندل با مادربرد

1,469,000
124440

CPU AMD Ryzen 7 1700 AM4 Processor BOX

123410

CPU AMD Ryzen 5 1600X AM4 Processor

۹۶۰,۰۰۰

تومان

پک اصلی - گارانتی ماتریکس - باندل با مادربرد

960,000
123409

CPU AMD Ryzen 5 1500X AM4 Processor

۷۳۰,۰۰۰

تومان

پک اصلی - گارانتی ماتریکس - باندل با مادربرد

730,000
125233

CPU AMD Ryzen 3 1300X AM4 Processor

۵۲۸,۰۰۰

تومان

پک اصلی - گارانتی ماتریکس - باندل با مادربرد

528,000
125232

CPU AMD Ryzen 3 1200 AM4 Processor

۴۴۹,۰۰۰

تومان

پک اصلی - گارانتی ماتریکس - باندل با مادربرد

449,000
123321

CPU AMD Ryzen 1600

۸۸۰,۰۰۰

تومان

پک اصلی - گارانتی ماتریکس - باندل با مادربرد

880,000
123324

CPU AMD Ryzen 1400

۶۳۵,۰۰۰

تومان

پک اصلی - گارانتی ماتریکس - باندل با مادربرد

635,000
119994

CPU AMD Richland A6-6420

۱۷۵,۰۰۰

تومان

پک اصلی - گارانتی ماتریکس

175,000
119996

CPU AMD Richland A4-6320

۱۴۹,۰۰۰

تومان

پک اصلی - گارانتی ماتریکس

149,000
119995

CPU AMD Kaveri A6-7400K

۱۷۰,۰۰۰

تومان

گارانتی ماتریکس ( طلق و فن )

170,000
119997

CPU AMD Godaveri A10-7870K

109696

CPU AMD FX-Series FX-9590

۸۶۱,۰۰۰

تومان

پک اصلی - گارانتی ماتریکس

861,000
118898

CPU AMD FX-8370 AM3+ Socket

۶۰۵,۰۰۰

تومان

پک اصلی - گارانتی ماتریکس

605,000
106406

CPU AMD FX-8350 - 4.0GHz - X8

۵۱۲,۰۰۰

تومان

پک اصلی - گارانتی ماتریکس

512,000
106405

CPU AMD FX-8320 - 3.5GHz - X8

106095

CPU AMD FX-8320 3.5GHz - 4.0GHz 16M Cache

۴۶۲,۰۰۰

تومان

پک اصلی - گارانتی ماتریکس

462,000
111096

CPU AMD FX-8300 Black Edition FD8300WMHKSBX

106403

CPU AMD FX-6350 - 3.9GHz - X6

106402

CPU AMD FX-6300 - 3.5GHz - X6

۳۵۹,۰۰۰

تومان

پک اصلی - گارانتی ماتریکس

359,000
106401

CPU AMD FX-4350 - 3.5GHz - X4

106400

CPU AMD FX-4300 - 3.8GHz

۲۸۵,۰۰۰

تومان

گارانتی ماتریکس ( طلق و فن )

285,000
106090

CPU AMD FX 9370 4.4GHz 8M Cache

۷۸۵,۰۰۰

تومان

پک اصلی - گارانتی ماتریکس

785,000
101669

CPU AMD Athlon™ II X2 270 - 3.4GHz 2M Cache

100279

CPU AMD Athlon™ II X2 250 - 3.0GHz 2M Cache

101672

CPU AMD Athlon™ II X2 240 - 2.8GHz 2M Cache

109697

CPU AMD A-Series APU A8-6600K

122808

CPU AMD A8-7670K FM2+ 3.6GHz Godavari

120814

CPU AMD A8-7650K 3.3 GHz Socket FM2+

۲۸۹,۰۰۰

تومان

گارانتی ماتریکس ( طلق و فن )

289,000
101195

CPU AMD A8-5600 3.6GHz-3.9GHz 4M Cache

101194

CPU AMD A8-5500 3.2GHz-3.7GHz 4M Cache

101695

CPU AMD A8-3870k 2.7GHz 4M Cache

101193

CPU AMD A8-3870 3.0GHz 4M Cache

101192

CPU AMD A8-3850 2.9GHz 4M Cache

112814

CPU AMD A8 7600K

۲۴۵,۰۰۰

تومان

208,000
123556

CPU AMD A6-7470K Dual Core 3.7GHz Socket FM2+ Godavari

101675

CPU AMD A6-3670K 2.7GHz 4M Cache

101190

CPU AMD A6-3670 2.5GHz-2.7GHz 4M Cache

101189

CPU AMD A6-3650 2.6GHz 4M Cache

101188

CPU AMD A6-3600 2.1GHz-2.4GHz 4M Cache

101187

CPU AMD A6-3500 2.1GHz-2.4GHz 3M Cache

106093

CPU AMD A4-5300 3.4GHz - 3.6GHz1M Cache

101186

CPU AMD A4-3400 2.7GHz 1M Cache

101185

CPU AMD A4-3300 2.5GHz 1M Cache

112813

CPU AMD A4 7300

۱۶۹,۰۰۰

تومان

پک اصلی - گارانتی ماتریکس

169,000
123557

CPU AMD A10-7860k 3.6 GHz FM2+ Quad-Core

۳۸۹,۰۰۰

تومان

باکس

389,000
106088

CPU AMD A10-7850K 3.7 GHz - 4.0GHz 4M Cache

106089

CPU AMD A10-6800K BE 4.1GHZ - 4.4GHz 4M Cache

101197

CPU AMD A10-5800 3.8GHz-4.2GHz 4M Cache

101196

CPU AMD A10-5700 3.4GHz-4.0GHz 4M Cache

109693

CPU AMD 4th Gen A-Series APU A10-7700K Black Edition

۳۶۵,۰۰۰

تومان

پک اصلی - گارانتی ماتریکس

365,000
109698

CPU AMD 3th Gen A-Series APU A6-6400

۱۶۱,۰۰۰

تومان

پک اصلی - گارانتی ماتریکس

161,000
109694

CPU AMD 3th Gen A-Series APU A4-6300

۱۲۷,۰۰۰

تومان

پک اصلی - گارانتی ماتریکس

127,000
109695

CPU AMD 3th Gen A-Series APU A4-4020

۱۲۲,۰۰۰

تومان

پک اصلی - گارانتی ماتریکس

122,000