لیست قیمت سی پی یو اینتل

لیست قیمت سی پی یو اینتل

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش CPU Intel

لیست بهترین قیمت خرید و فروش سی پی یو اینتل

106083

CPU Intel Xeon X5690

106074

CPU Intel Xeon E5640

100575

CPU Intel Pentium® Processor G850 - 2.90GHz 3M Cache

100574

CPU Intel Pentium® Processor G840 - 2.80 GHz 3M Cache

106601

CPU Intel Pentium® Processor G640

101137

CPU Intel Pentium® Processor G630 - 2.70 GHz 3M Cache

100573

CPU Intel Pentium® Processor G620 - 2.60 GHz 3M Cache

106606

CPU Intel Pentium® Processor G3450

106563

CPU Intel Pentium® Processor G3420

113048

CPU Intel Pentium® Processor G3260

111903

CPU Intel Pentium® Processor G3250

۲۰۴,۰۰۰

تومان

BOX

204,000
110300

CPU Intel Pentium® Processor G3240 3.10 GHz

103540

CPU Intel Pentium® Processor G3220

101239

CPU Intel Pentium® G645 - 2.90 GHz 3M Cache

101240

CPU Intel Pentium® G2020 - 2.90 GHz 3M Cache

100264

CPU Intel Pentium® E5700 - 3.00 GHz 2M Cache

100263

CPU Intel Pentium® E5500 - 2.80 GHz 2M Cache

103542

CPU Intel Pentium G2030 - 3.0 GHz 3M Cache

106397

CPU Intel Intel® Core™ i7-4820K Processor 3.7GHz

106396

CPU Intel Intel Core i7-3970X Extreme Edition

106389

CPU Intel G1820 Haswell 2.7GHz

100270

CPU Intel Core™2 Quad Q9400 - 2.66 GHz 6M Cache

100268

CPU Intel Core™2 Quad Q8200 - 2.33 GHz 4M Cache

111697

CPU Intel Core™2 Quad Processor Q8400

111696

CPU Intel Core™2 Quad Processor Q6600

111463

CPU Intel Core™2 Duo Processor E8500

111323

CPU Intel Core™2 Duo Processor E8400

111309

CPU Intel Core™2 Duo Processor E7600

111303

CPU Intel Core™2 Duo Processor E7500

111273

CPU Intel Core™2 Duo Processor E7400

111247

CPU Intel Core™2 Duo Processor E7300

111232

CPU Intel Core™2 Duo Processor E7200

101221

CPU Intel Core™2 Duo E6300 - 1.86 GHz 2M Cache

100572

CPU Intel Core™ i7-960 - 3.20 GHz 8M Cache

100277

CPU Intel Core™ i7-950 - 3.06 GHz 8M Cache

100276

CPU Intel Core™ i7-930 - 2.80 GHz 8M Cache

100275

CPU Intel Core™ i7-870 - 2.93 GHz 8M Cache

120026

CPU Intel Core™ i7-6900K Processor

120025

CPU Intel Core™ i7-6850K Processor

120024

CPU Intel Core™ i7-6800K Processor

111738

CPU Intel Core™ i7-6700K Processor

۱,۲۳۱,۰۰۰

تومان

BOX

1,231,000
112784

CPU Intel Core™ i7-6700 Processor

۱,۱۳۱,۰۰۰

تومان

BOX

1,131,000
108336

CPU Intel Core™ i7-5960X Processor Extreme Edition

108335

CPU Intel Core™ i7-5930K Processor

108334

CPU Intel Core™ i7-5820K Processor

111168

CPU Intel Core™ i7-5775R Processor

111169

CPU Intel Core™ i7-5775C Processor

108333

CPU Intel Core™ i7-4960X Processor Extreme Edition

106398

CPU Intel Core™ i7-4930K Processor 3.4GHz

106596

CPU Intel Core™ i7-4790K Processor

۱,۳۷۱,۰۰۰

تومان

BOX

1,371,000
106593

CPU Intel Core™ i7-4770S Processor

101655

CPU Intel Core™ i7-4770K - 3.5 GHz 8M Cache

101654

CPU Intel Core™ i7-4770 - 3.4 GHz 8M Cache

106591

CPU Intel Core™ i7-4765T Processor

106049

CPU Intel Core™ i7-3970X Processor Extreme Edition

106048

CPU Intel Core™ i7-3960X Processor Extreme Edition

101652

CPU Intel Core™ i7-3930 - 3.20 GHz 12M Cache

101653

CPU Intel Core™ i7-3820 - 3.6 GHz 10M Cache

101157

CPU Intel Core™ i7-3740QM - 3.70 GHz 6M Cache

101139

CPU Intel Core™ i7-2700K - 3.50 GHz 8M Cache

100541

CPU Intel Core™ i7-2600K - 3.40 GHz 8M Cache

100539

CPU Intel Core™ i7-2600 - 3.40 GHz 8M Cache

111739

CPU Intel Core™ i5-6600K Processor

۸۵۱,۰۰۰

تومان

BOX

851,000
111802

CPU Intel Core™ i5-6600 Processor

۷۵۱,۰۰۰

تومان

BOX

751,000
111801

CPU Intel Core™ i5-6500 Processor

۷۰۶,۰۰۰

تومان

BOX

706,000
100273

CPU Intel Core™ i5-650 - 3.20 GHz 4M Cache

119667

CPU Intel Core™ i5-6402P Processor

111800

CPU Intel Core™ i5-6400 Processor

۶۳۵,۰۰۰

تومان

BOX

635,000
111170

CPU Intel Core™ i5-5675R Processor

106590

CPU Intel Core™ i5-4690T Processor

106589

CPU Intel Core™ i5-4690S Processor

106588

CPU Intel Core™ i5-4690K Processor

106587

CPU Intel Core™ i5-4670T Processor

106586

CPU Intel Core™ i5-4670S Processor

101647

CPU Intel Core™ i5-4670K - 3.40 GHz 6M Cache

101644

CPU Intel Core™ i5-4670 - 3.40 GHz 6M Cache

106585

CPU Intel Core™ i5-4590S Processor

106561

CPU Intel Core™ i5-4590 Processor

106584

CPU Intel Core™ i5-4570T Processor

106583

CPU Intel Core™ i5-4570S Processor

تعداد 80 کالا از 133 کالا نمایش داده شد