لیست قیمت هارد اکسترنال ای دیتا

لیست قیمت هارد اکسترنال ای دیتا

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش External Hard Disk ADATA

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد اکسترنال ای دیتا

100946

External Hard Disk ADATA NH13 1TB

106192

External Hard Disk ADATA NH13 - 2TB

119824

External Hard Disk ADATA HV620S - 3000GB

119823

External Hard Disk ADATA HV620S - 2000GB

119822

External Hard Disk ADATA HV620S - 1000GB

۳۵۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

350,000
111442

External Hard Disk ADATA HV100 - 2TB

111444

External Hard Disk ADATA HV100 - 1TB

۳۵۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

350,000
112578

External Hard Disk ADATA HM900 - 6TB

۱,۳۵۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

1,355,000
112580

External Hard Disk ADATA HM900 - 4TB

112579

External Hard Disk ADATA HM900 - 3TB

112581

External Hard Disk ADATA HM900 - 2TB

۵۱۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

515,000
127108

External Hard Disk ADATA HD725 - 2TB

۶۵۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 4 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس ( 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات )

650,000
127107

External Hard Disk ADATA HD725 - 1TB

۴۳۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 4 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس ( 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات )

430,000
111807

External Hard Disk ADATA HD720 - 2TB

۶۱۸,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

618,000
111806

External Hard Disk ADATA HD720 - 1TB

۴۱۱,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

411,000
128310

External Hard Disk ADATA HD710M Pro - 2TB

128311

External Hard Disk ADATA HD710M Pro - 1TB

119289

External Hard Disk ADATA HD710M - 2TB

118631

External Hard Disk ADATA HD710M - 1TB

128313

External Hard Disk ADATA HD710A Pro - 2TB

128312

External Hard Disk ADATA HD710A Pro - 1TB

110605

External Hard Disk ADATA HD710A 2TB

110604

External Hard Disk ADATA HD710A - 1TB

126856

External Hard Disk ADATA HD710 Pro - 6TB

126857

External Hard Disk ADATA HD710 Pro - 5TB

126858

External Hard Disk ADATA HD710 Pro - 4TB

126859

External Hard Disk ADATA HD710 Pro - 3TB

126860

External Hard Disk ADATA HD710 Pro - 2TB

126861

External Hard Disk ADATA HD710 Pro - 1TB

106190

External Hard Disk ADATA HD710 2TB

100943

External Hard Disk ADATA HD710 1TB

120180

External Hard Disk ADATA HD700 - 2TB

۵۹۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

590,000
120181

External Hard Disk ADATA HD700 - 1TB

۳۹۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

390,000
120196

External Hard Disk ADATA HC660 - 2.0TB

۵۵۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

550,000
120195

External Hard Disk ADATA HC660 - 1TB

112887

External Hard Disk ADATA Dashdrive HV620 - 3TB

105398

External Hard Disk ADATA Dashdrive HV620 - 2TB

105399

External Hard Disk ADATA Dashdrive HV620 - 1TB

101856

External Hard Disk ADATA Dashdrive Elite HE720 - 1TB

118178

External Hard Disk ADATA DashDrive Durable HD650X

۵۸۲,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

582,000
106191

External Hard Disk ADATA DashDrive Durable HD650 - 2TB

105396

External Hard Disk ADATA DashDrive Durable HD650 - 1TB

108894

External Hard Disk ADATA Choice HC500 - 2000GB

108895

External Hard Disk ADATA Choice HC500 - 1000GB

106193

External Hard Disk ADATA Adata HV620 - 500GB