لیست قیمت هارد اکسترنال ای دیتا

لیست قیمت هارد اکسترنال ای دیتا

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش External Hard Disk ADATA

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد اکسترنال ای دیتا

100946

External Hard Disk ADATA NH13 1TB

۲۵۴,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

254,000
106192

External Hard Disk ADATA NH13 - 2TB

119821

External Hard Disk ADATA HV620S - 500GB

119824

External Hard Disk ADATA HV620S - 3000GB

119823

External Hard Disk ADATA HV620S - 2000GB

119822

External Hard Disk ADATA HV620S - 1000GB

111446

External Hard Disk ADATA HV100 - 500GB

111442

External Hard Disk ADATA HV100 - 2TB

111444

External Hard Disk ADATA HV100 - 1TB

۲۴۳,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

243,000
112578

External Hard Disk ADATA HM900 - 6TB

112580

External Hard Disk ADATA HM900 - 4TB

112579

External Hard Disk ADATA HM900 - 3TB

112581

External Hard Disk ADATA HM900 - 2TB

111807

External Hard Disk ADATA HD720 - 2TB

111806

External Hard Disk ADATA HD720 - 1TB

۲۸۶,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

272,000
119289

External Hard Disk ADATA HD710M - 2TB

118631

External Hard Disk ADATA HD710M - 1TB

۲۶۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

269,000
110605

External Hard Disk ADATA HD710A 2TB

110604

External Hard Disk ADATA HD710A - 1TB

106190

External Hard Disk ADATA HD710 2TB

۴۱۴,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

414,000
100943

External Hard Disk ADATA HD710 1TB

۲۶۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

269,000
120180

External Hard Disk ADATA HD700 - 2TB

۴۰۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

390,000
120181

External Hard Disk ADATA HD700 - 1TB

۲۶۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ ( نمایندگی انحصاری محصولات AData و Huntkey در ایران )

260,000
120196

External Hard Disk ADATA HC660 - 2.0TB

120195

External Hard Disk ADATA HC660 - 1TB

۲۶۳,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

263,000
112887

External Hard Disk ADATA Dashdrive HV620 - 3TB

۵۶۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

565,000
105398

External Hard Disk ADATA Dashdrive HV620 - 2TB

105399

External Hard Disk ADATA Dashdrive HV620 - 1TB

۲۴۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

240,000
105401

External Hard Disk ADATA Dashdrive Elite HE720 - 1TB

105395

External Hard Disk ADATA DashDrive Durable HD710 - 500GB

118178

External Hard Disk ADATA DashDrive Durable HD650X

۳۹۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

390,000
106191

External Hard Disk ADATA DashDrive Durable HD650 - 2TB

۳۸۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

380,000
105396

External Hard Disk ADATA DashDrive Durable HD650 - 1TB

108896

External Hard Disk ADATA Choice HC500 - 500GB

108894

External Hard Disk ADATA Choice HC500 - 2000GB

۳۸۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

385,000
108895

External Hard Disk ADATA Choice HC500 - 1000GB

106193

External Hard Disk ADATA Adata HV620 - 500GB