لیست قیمت هارد اکسترنال وسترن دیجیتال

لیست قیمت هارد اکسترنال وسترن دیجیتال

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش External Hard Disk Western Digital

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد اکسترنال وسترن دیجیتال

121342

External Hard Disk Western Digital My Passport X - 2TB

121341

External Hard Disk Western Digital My Passport X - 1TB

121273

External Hard Disk Western Digital My Passport Wireless PRO - 3TB

121272

External Hard Disk Western Digital My Passport Wireless PRO - 2TB

121271

External Hard Disk Western Digital My Passport Wireless PRO - 1TB

120922

External Hard Disk Western Digital My Passport WDBYNN0030B - 3TB

۵۷۰,۰۰۰

تومان

2 سال گارانتی اصلی ( سازگار الماس ایران - آواژنگ )

570,000
120920

External Hard Disk Western Digital My Passport WDBYNN0010B - 1TB

۲۹۰,۰۰۰

تومان

گارانتی یکپارچه ( سازگار - الماس - آواژنگ - فیوچر )

290,000
120923

External Hard Disk Western Digital My Passport WDBYFT0040B - 4TB

۶۸۰,۰۰۰

تومان

2 سال گارانتی اصلی ( سازگار الماس ایران - آواژنگ )

680,000
120921

External Hard Disk Western Digital My Passport WDBYFT0020B - 2TB

۴۱۰,۰۰۰

تومان

گارانتی یکپارچه ( سازگار - الماس - آواژنگ - فیوچر )

410,000
126863

External Hard Disk Western Digital My Passport Ultra WDBTLG0010B - 1TB

۳۶۵,۰۰۰

تومان

گارانتی یکپارچه ( سازگار - الماس - آواژنگ - فیوچر )

365,000
126862

External Hard Disk Western Digital My Passport Ultra WDBFKT0020B - 2TB

111746

External Hard Disk Western Digital My Cloud - 6TB

105422

External Hard Disk Western Digital My Cloud - 4TB

105423

External Hard Disk Western Digital My Cloud - 3TB

108403

External Hard Disk Western Digital My Cloud - 2TB

121735

External Hard Disk Western Digital My Book Desktop - 8TB

۱,۵۴۰,۰۰۰

تومان

گارانتی یکپارچه ( سازگار - الماس - آواژنگ - فیوچر )

1,540,000
121734

External Hard Disk Western Digital My Book Desktop - 6TB

۹۴۰,۰۰۰

تومان

گارانتی یکپارچه ( سازگار - الماس - آواژنگ - فیوچر )

940,000
121732

External Hard Disk Western Digital My Book Desktop - 4TB

۵۹۹,۰۰۰

تومان

گارانتی یکپارچه ( سازگار - الماس - آواژنگ - فیوچر )

599,000
121733

External Hard Disk Western Digital My Book Desktop - 3TB

105424

External Hard Disk Western Digital Elements Portable - 2TB

۳۹۰,۰۰۰

تومان

گارانتی یکپارچه ( سازگار - الماس - آواژنگ - فیوچر )

390,000
109787

External Hard Disk Western Digital Elements Portable - 1TB

۲۷۵,۰۰۰

تومان

گارانتی یکپارچه ( سازگار - الماس - آواژنگ - فیوچر )

275,000