لیست قیمت هارد اکسترنال سیگیت

لیست قیمت هارد اکسترنال سیگیت

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش External Hard Disk Seagate

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد اکسترنال سیگیت

110414

External Hard Disk Seagate Wireless Plus - 2TB

119303

External Hard Disk Seagate Expansion Portable STEA4000400 - 4TB

111631

External Hard Disk Seagate Expansion Portable STEA2000400 - 2TB

۳۱۹,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی

319,000
111630

External Hard Disk Seagate Expansion Portable STEA1000400 - 1TB

۲۱۹,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی

219,000
112781

External Hard Disk Seagate Expansion Desktop STEB5000200 - 5TB

111505

External Hard Disk Seagate Expansion Desktop STEB4000200 - 4TB

۵۳۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 2 ساله سازگار

530,000
112782

External Hard Disk Seagate Expansion Desktop STEB3000200 - 3TB

112783

External Hard Disk Seagate Expansion Desktop STEB2000200 - 2.0TB

109726

External Hard Disk Seagate Backup Plus Slim - 2TB

۳۴۶,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی

346,000
109728

External Hard Disk Seagate Backup Plus Slim - 1TB

۲۳۶,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی

236,000
120925

External Hard Disk Seagate Backup Plus Hub Desktop - 4TB

111256

External Hard Disk Seagate Backup Plus Desktop - 8TB

111252

External Hard Disk Seagate Backup Plus Desktop - 6TB

۹۱۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی

910,000
111271

External Hard Disk Seagate Backup Plus Desktop - 5TB

111386

External Hard Disk Seagate Backup Plus Desktop - 4TB

۵۷۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی

575,000
118151

External Hard Disk Seagate Backup Plus Desktop - 3TB

121542

External Hard Disk Seagate Backup Plus Desktop - 1TB