لیست قیمت هارد اکسترنال سیگیت

لیست قیمت هارد اکسترنال سیگیت

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش External Hard Disk Seagate

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد اکسترنال سیگیت

110414

External Hard Disk Seagate Wireless Plus - 2TB

119303

External Hard Disk Seagate Expansion Portable STEA4000400 - 4TB

111631

External Hard Disk Seagate Expansion Portable STEA2000400 - 2TB

111630

External Hard Disk Seagate Expansion Portable STEA1000400 - 1TB

108226

External Hard Disk Seagate Expansion Portable External Hard Drive - 2TB

112781

External Hard Disk Seagate Expansion Desktop STEB5000200 - 5TB

111505

External Hard Disk Seagate Expansion Desktop STEB4000200 - 4TB

112782

External Hard Disk Seagate Expansion Desktop STEB3000200 - 3TB

112783

External Hard Disk Seagate Expansion Desktop STEB2000200 - 2.0TB

108225

External Hard Disk Seagate Expansion Desktop - 4TB

118154

External Hard Disk Seagate Backup Plus Ultra Slim - 2TB

۳۷۹,۰۰۰

تومان

گارانتی سازگار

379,000
118153

External Hard Disk Seagate Backup Plus Ultra Slim - 1TB

۲۶۵,۰۰۰

تومان

گارانتی سازگار

265,000
122868

External Hard Disk Seagate Backup Plus Slim 4TB USB3.0

۵۶۰,۰۰۰

تومان

گارانتی سازگار

560,000
109726

External Hard Disk Seagate Backup Plus Slim - 2TB

۳۳۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی

330,000
109728

External Hard Disk Seagate Backup Plus Slim - 1TB

۲۳۲,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی

232,000
118152

External Hard Disk Seagate Backup Plus Slim

120927

External Hard Disk Seagate Backup Plus Hub Desktop - 6TB

۸۷۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی

870,000
120925

External Hard Disk Seagate Backup Plus Hub Desktop - 4TB

۵۵۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی

550,000
111256

External Hard Disk Seagate Backup Plus Desktop - 8TB

111252

External Hard Disk Seagate Backup Plus Desktop - 6TB

۹۳۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی

935,000
111271

External Hard Disk Seagate Backup Plus Desktop - 5TB

111386

External Hard Disk Seagate Backup Plus Desktop - 4TB

118151

External Hard Disk Seagate Backup Plus Desktop - 3TB

121542

External Hard Disk Seagate Backup Plus Desktop - 1TB