لیست قیمت هارد اکسترنال

لیست قیمت هارد اکسترنال

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش External Hard Disk ADATA

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد اکسترنال ای دیتا

100946

External Hard Disk ADATA NH13 1TB

106192

External Hard Disk ADATA NH13 - 2TB

119824

External Hard Disk ADATA HV620S - 3000GB

119823

External Hard Disk ADATA HV620S - 2000GB

119822

External Hard Disk ADATA HV620S - 1000GB

۳۶۳,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

363,000
111442

External Hard Disk ADATA HV100 - 2TB

111444

External Hard Disk ADATA HV100 - 1TB

۳۷۲,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

372,000
112578

External Hard Disk ADATA HM900 - 6TB

۱,۳۷۹,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

1,379,000
112580

External Hard Disk ADATA HM900 - 4TB

۷۹۴,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

794,000
112579

External Hard Disk ADATA HM900 - 3TB

112581

External Hard Disk ADATA HM900 - 2TB

۵۲۴,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

524,000
127108

External Hard Disk ADATA HD725 - 2TB

۶۶۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 4 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس ( 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات )

660,000
127107

External Hard Disk ADATA HD725 - 1TB

۴۳۹,۰۰۰

تومان

گارانتي 4 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس ( 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات )

439,000
111807

External Hard Disk ADATA HD720 - 2TB

۶۳۲,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

632,000
111806

External Hard Disk ADATA HD720 - 1TB

۴۲۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

420,000
128310

External Hard Disk ADATA HD710M Pro - 2TB

128311

External Hard Disk ADATA HD710M Pro - 1TB

119289

External Hard Disk ADATA HD710M - 2TB

۶۲۷,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

627,000
118631

External Hard Disk ADATA HD710M - 1TB

128313

External Hard Disk ADATA HD710A Pro - 2TB

128312

External Hard Disk ADATA HD710A Pro - 1TB

110605

External Hard Disk ADATA HD710A 2TB

۶۲۸,۰۰۰

تومان

گارانتی گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

628,000
110604

External Hard Disk ADATA HD710A - 1TB

126856

External Hard Disk ADATA HD710 Pro - 6TB

126857

External Hard Disk ADATA HD710 Pro - 5TB

126858

External Hard Disk ADATA HD710 Pro - 4TB

126859

External Hard Disk ADATA HD710 Pro - 3TB

۷۹۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

795,000
126860

External Hard Disk ADATA HD710 Pro - 2TB

۶۲۱,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

621,000
126861

External Hard Disk ADATA HD710 Pro - 1TB

۴۱۶,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

416,000
106190

External Hard Disk ADATA HD710 2TB

۶۲۱,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

621,000
100943

External Hard Disk ADATA HD710 1TB

۴۱۳,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

413,000
120180

External Hard Disk ADATA HD700 - 2TB

۶۰۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

605,000
120181

External Hard Disk ADATA HD700 - 1TB

۳۹۹,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

399,000
120196

External Hard Disk ADATA HC660 - 2.0TB

۵۷۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

575,000
120195

External Hard Disk ADATA HC660 - 1TB

۳۷۶,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

376,000
112887

External Hard Disk ADATA Dashdrive HV620 - 3TB

۶۸۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

680,000
105398

External Hard Disk ADATA Dashdrive HV620 - 2TB

105399

External Hard Disk ADATA Dashdrive HV620 - 1TB

۳۵۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

355,000
101856

External Hard Disk ADATA Dashdrive Elite HE720 - 1TB

118178

External Hard Disk ADATA DashDrive Durable HD650X

۵۹۷,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

597,000
106191

External Hard Disk ADATA DashDrive Durable HD650 - 2TB

۵۸۸,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

588,000
105396

External Hard Disk ADATA DashDrive Durable HD650 - 1TB

۳۸۹,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

389,000
108894

External Hard Disk ADATA Choice HC500 - 2000GB

108895

External Hard Disk ADATA Choice HC500 - 1000GB

106193

External Hard Disk ADATA Adata HV620 - 500GB

لیست بهترین قیمت خرید و فروش External Hard Disk Seagate

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد اکسترنال سیگیت

111630

External Hard Disk Seagate Expansion Portable STEA1000400 - 1TB

۳۱۱,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

311,000
108226

External Hard Disk Seagate Expansion Portable External Hard Drive - 2TB

112781

External Hard Disk Seagate Expansion Desktop STEB5000200 - 5TB

111505

External Hard Disk Seagate Expansion Desktop STEB4000200 - 4TB

112782

External Hard Disk Seagate Expansion Desktop STEB3000200 - 3TB

112783

External Hard Disk Seagate Expansion Desktop STEB2000200 - 2.0TB

۴۴۸,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

448,000
109726

External Hard Disk Seagate Backup Plus Slim - 2TB

109728

External Hard Disk Seagate Backup Plus Slim - 1TB

۳۲۹,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

329,000
118152

External Hard Disk Seagate Backup Plus Portable - 4TB

۷۰۹,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

709,000
125230

External Hard Disk Seagate Backup Plus Hub Desktop - 8TB

۱,۳۵۸,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

1,358,000
120927

External Hard Disk Seagate Backup Plus Hub Desktop - 6TB

۱,۱۱۳,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

1,113,000
120925

External Hard Disk Seagate Backup Plus Hub Desktop - 4TB

۷۰۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

705,000

لیست بهترین قیمت خرید و فروش External Hard Disk Western Digital

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد اکسترنال وسترن دیجیتال

121342

External Hard Disk Western Digital My Passport X - 2TB

121341

External Hard Disk Western Digital My Passport X - 1TB

121273

External Hard Disk Western Digital My Passport Wireless PRO - 3TB

121272

External Hard Disk Western Digital My Passport Wireless PRO - 2TB

121271

External Hard Disk Western Digital My Passport Wireless PRO - 1TB

120922

External Hard Disk Western Digital My Passport WDBYNN0030B - 3TB

120920

External Hard Disk Western Digital My Passport WDBYNN0010B - 1TB

۳۲۳,۰۰۰

تومان

گارانتی یکپارچه ( سازگار - الماس - آواژنگ - فیوچر )

323,000
120923

External Hard Disk Western Digital My Passport WDBYFT0040B - 4TB

۷۳۹,۰۰۰

تومان

2 سال گارانتی اصلی ( سازگار الماس ایران - آواژنگ )

739,000
120921

External Hard Disk Western Digital My Passport WDBYFT0020B - 2TB

۴۶۹,۰۰۰

تومان

گارانتی یکپارچه ( سازگار - الماس - آواژنگ - فیوچر )

469,000
126863

External Hard Disk Western Digital My Passport Ultra WDBTLG0010B - 1TB

126862

External Hard Disk Western Digital My Passport Ultra WDBFKT0020B - 2TB

111746

External Hard Disk Western Digital My Cloud - 6TB

105422

External Hard Disk Western Digital My Cloud - 4TB

105423

External Hard Disk Western Digital My Cloud - 3TB

108403

External Hard Disk Western Digital My Cloud - 2TB

121735

External Hard Disk Western Digital My Book Desktop - 8TB

۱,۷۴۸,۰۰۰

تومان

گارانتی یکپارچه ( سازگار - الماس - آواژنگ - فیوچر )

1,748,000
121734

External Hard Disk Western Digital My Book Desktop - 6TB

۱,۰۶۸,۰۰۰

تومان

گارانتی یکپارچه ( سازگار - الماس - آواژنگ - فیوچر )

1,068,000
121732

External Hard Disk Western Digital My Book Desktop - 4TB

۷۵۳,۰۰۰

تومان

گارانتی یکپارچه ( سازگار - الماس - آواژنگ - فیوچر )

753,000
121733

External Hard Disk Western Digital My Book Desktop - 3TB

105424

External Hard Disk Western Digital Elements Portable - 2TB

۴۵۴,۰۰۰

تومان

گارانتی یکپارچه ( سازگار - الماس - آواژنگ - فیوچر )

454,000
109787

External Hard Disk Western Digital Elements Portable - 1TB

۳۱۴,۰۰۰

تومان

گارانتی یکپارچه ( سازگار - الماس - آواژنگ - فیوچر )

314,000

لیست بهترین قیمت خرید و فروش External Hard Disk Silicon-Power

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد اکسترنال سیلیکون پاور

105408

External Hard Disk Silicon-Power Stream S03 - 1TB

125960

External Hard Disk Silicon-Power Diamond D30 Portable - 2TB

تعداد 80 کالا از 134 کالا نمایش داده شد