لیست قیمت هارد اکسترنال

لیست قیمت هارد اکسترنال

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش External Hard Disk ADATA

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد اکسترنال ای دیتا

100946

External Hard Disk ADATA NH13 1TB

106192

External Hard Disk ADATA NH13 - 2TB

۳۸۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

385,000
119824

External Hard Disk ADATA HV620S - 3000GB

119823

External Hard Disk ADATA HV620S - 2000GB

119822

External Hard Disk ADATA HV620S - 1000GB

۲۵۷,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

257,000
111442

External Hard Disk ADATA HV100 - 2TB

۳۸۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

380,000
111444

External Hard Disk ADATA HV100 - 1TB

۲۴۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

245,000
112578

External Hard Disk ADATA HM900 - 6TB

۹۱۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

915,000
112580

External Hard Disk ADATA HM900 - 4TB

112579

External Hard Disk ADATA HM900 - 3TB

۴۶۹,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

469,000
112581

External Hard Disk ADATA HM900 - 2TB

۳۵۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

355,000
101856

External Hard Disk ADATA HE720

۳۶۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

365,000
111807

External Hard Disk ADATA HD720 - 2TB

۴۴۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

445,000
111806

External Hard Disk ADATA HD720 - 1TB

۲۹۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

290,000
119289

External Hard Disk ADATA HD710M - 2TB

۴۳۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

435,000
118631

External Hard Disk ADATA HD710M - 1TB

۲۸۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

285,000
110605

External Hard Disk ADATA HD710A 2TB

۴۴۹,۰۰۰

تومان

گارانتی گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

449,000
110604

External Hard Disk ADATA HD710A - 1TB

۲۹۲,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

292,000
106190

External Hard Disk ADATA HD710 2TB

۴۳۳,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

433,000
100943

External Hard Disk ADATA HD710 1TB

۲۸۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

280,000
120180

External Hard Disk ADATA HD700 - 2TB

۴۱۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

415,000
120181

External Hard Disk ADATA HD700 - 1TB

۲۷۶,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

276,000
120196

External Hard Disk ADATA HC660 - 2.0TB

۴۳۷,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

437,000
120195

External Hard Disk ADATA HC660 - 1TB

۲۷۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

275,000
112887

External Hard Disk ADATA Dashdrive HV620 - 3TB

۵۴۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

540,000
105398

External Hard Disk ADATA Dashdrive HV620 - 2TB

۳۵۶,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

356,000
105399

External Hard Disk ADATA Dashdrive HV620 - 1TB

۲۴۷,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

247,000
105401

External Hard Disk ADATA Dashdrive Elite HE720 - 1TB

۳۶۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

365,000
118178

External Hard Disk ADATA DashDrive Durable HD650X

۴۰۹,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

409,000
106191

External Hard Disk ADATA DashDrive Durable HD650 - 2TB

۴۰۴,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

404,000
105396

External Hard Disk ADATA DashDrive Durable HD650 - 1TB

108894

External Hard Disk ADATA Choice HC500 - 2000GB

108895

External Hard Disk ADATA Choice HC500 - 1000GB

106193

External Hard Disk ADATA Adata HV620 - 500GB

لیست بهترین قیمت خرید و فروش External Hard Disk Seagate

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد اکسترنال سیگیت

110414

External Hard Disk Seagate Wireless Plus - 2TB

119303

External Hard Disk Seagate Expansion Portable STEA4000400 - 4TB

111631

External Hard Disk Seagate Expansion Portable STEA2000400 - 2TB

۳۲۹,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

329,000
111630

External Hard Disk Seagate Expansion Portable STEA1000400 - 1TB

۲۲۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

225,000
108226

External Hard Disk Seagate Expansion Portable External Hard Drive - 2TB

112781

External Hard Disk Seagate Expansion Desktop STEB5000200 - 5TB

111505

External Hard Disk Seagate Expansion Desktop STEB4000200 - 4TB

112782

External Hard Disk Seagate Expansion Desktop STEB3000200 - 3TB

112783

External Hard Disk Seagate Expansion Desktop STEB2000200 - 2.0TB

108225

External Hard Disk Seagate Expansion Desktop - 4TB

118154

External Hard Disk Seagate Backup Plus Ultra Slim - 2TB

118153

External Hard Disk Seagate Backup Plus Ultra Slim - 1TB

118152

External Hard Disk Seagate Backup Plus Slim - 4TB

۶۰۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

600,000
109726

External Hard Disk Seagate Backup Plus Slim - 2TB

۳۴۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

345,000
109728

External Hard Disk Seagate Backup Plus Slim - 1TB

۲۳۴,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

234,000
125230

External Hard Disk Seagate Backup Plus Hub Desktop - 8TB

۱,۲۹۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

1,290,000
120927

External Hard Disk Seagate Backup Plus Hub Desktop - 6TB

۷۷۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

775,000
120925

External Hard Disk Seagate Backup Plus Hub Desktop - 4TB

۵۳۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

535,000
111256

External Hard Disk Seagate Backup Plus Desktop - 8TB

111252

External Hard Disk Seagate Backup Plus Desktop - 6TB

111271

External Hard Disk Seagate Backup Plus Desktop - 5TB

111386

External Hard Disk Seagate Backup Plus Desktop - 4TB

۵۵۷,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی

557,000
118151

External Hard Disk Seagate Backup Plus Desktop - 3TB

۴۴۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی

445,000
121542

External Hard Disk Seagate Backup Plus Desktop - 1TB

122868

External Hard Disk Seagate Backup Plus 4TB USB3.0

لیست بهترین قیمت خرید و فروش External Hard Disk Western Digital

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد اکسترنال وسترن دیجیتال

121342

External Hard Disk Western Digital My Passport X - 2TB

121341

External Hard Disk Western Digital My Passport X - 1TB

121273

External Hard Disk Western Digital My Passport Wireless PRO - 3TB

121272

External Hard Disk Western Digital My Passport Wireless PRO - 2TB

121271

External Hard Disk Western Digital My Passport Wireless PRO - 1TB

120922

External Hard Disk Western Digital My Passport WDBYNN0030B - 3TB

۴۸۹,۰۰۰

تومان

2 سال گارانتی اصلی ( سازگار الماس ایران - آواژنگ )

489,000
120920

External Hard Disk Western Digital My Passport WDBYNN0010B - 1TB

۲۴۴,۰۰۰

تومان

2 سال گارانتی اصلی ( سازگار الماس ایران - آواژنگ )

244,000
120923

External Hard Disk Western Digital My Passport WDBYFT0040B - 4TB

۷۳۲,۰۰۰

تومان

2 سال گارانتی اصلی ( سازگار الماس ایران - آواژنگ )

732,000
120921

External Hard Disk Western Digital My Passport WDBYFT0020B - 2TB

۳۷۴,۰۰۰

تومان

2 سال گارانتی اصلی ( سازگار الماس ایران - آواژنگ )

374,000
111746

External Hard Disk Western Digital My Cloud - 6TB

105422

External Hard Disk Western Digital My Cloud - 4TB

۷۴۵,۰۰۰

تومان

2 سال گارانتی اصلی ( سازگار الماس ایران - آواژنگ )

745,000
105423

External Hard Disk Western Digital My Cloud - 3TB

۶۱۶,۰۰۰

تومان

2 سال گارانتی اصلی ( سازگار الماس ایران - آواژنگ )

616,000
108403

External Hard Disk Western Digital My Cloud - 2TB

121735

External Hard Disk Western Digital My Book Desktop - 8TB

121734

External Hard Disk Western Digital My Book Desktop - 6TB

۸۷۵,۰۰۰

تومان

2 سال گارانتی اصلی ( سازگار الماس آواژنگ )

875,000
121732

External Hard Disk Western Digital My Book Desktop - 4TB

۶۱۰,۰۰۰

تومان

2 سال گارانتی اصلی ( سازگار الماس آواژنگ )

610,000
121733

External Hard Disk Western Digital My Book Desktop - 3TB

۴۶۰,۰۰۰

تومان

2 سال گارانتی اصلی ( سازگار الماس آواژنگ )

460,000
105424

External Hard Disk Western Digital Elements Portable - 2TB

۳۴۷,۰۰۰

تومان

2 سال گارانتی اصلی ( سازگار الماس ایران - آواژنگ )

347,000
109787

External Hard Disk Western Digital Elements Portable - 1TB

۲۴۵,۰۰۰

تومان

2 سال گارانتی اصلی ( سازگار الماس ایران - آواژنگ )

245,000

لیست بهترین قیمت خرید و فروش External Hard Disk Silicon-Power

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد اکسترنال سیلیکون پاور

105408

External Hard Disk Silicon-Power Stream S03 - 1TB

125961

External Hard Disk Silicon-Power Diamond D30 Portable - 4TB

تعداد 80 کالا از 130 کالا نمایش داده شد