لیست قیمت هارد اکسترنال

لیست قیمت هارد اکسترنال

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش External Hard Disk ADATA

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد اکسترنال ای دیتا

100946

External Hard Disk ADATA NH13 1TB

۲۳۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

230,000
106192

External Hard Disk ADATA NH13 - 2TB

۳۵۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

355,000
119821

External Hard Disk ADATA HV620S - 500GB

119824

External Hard Disk ADATA HV620S - 3000GB

119823

External Hard Disk ADATA HV620S - 2000GB

119822

External Hard Disk ADATA HV620S - 1000GB

111446

External Hard Disk ADATA HV100 - 500GB

111442

External Hard Disk ADATA HV100 - 2TB

۳۲۳,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

323,000
111444

External Hard Disk ADATA HV100 - 1TB

۲۲۳,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

223,000
112578

External Hard Disk ADATA HM900 - 6TB

۸۲۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

820,000
112580

External Hard Disk ADATA HM900 - 4TB

۵۶۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

560,000
112579

External Hard Disk ADATA HM900 - 3TB

۴۱۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

410,000
112581

External Hard Disk ADATA HM900 - 2TB

۳۱۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

310,000
111807

External Hard Disk ADATA HD720 - 2TB

۴۰۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

400,000
111806

External Hard Disk ADATA HD720 - 1TB

۲۶۶,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

256,000
119289

External Hard Disk ADATA HD710M - 2TB

۳۸۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

385,000
118631

External Hard Disk ADATA HD710M - 1TB

۲۴۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

249,000
110605

External Hard Disk ADATA HD710A 2TB

۳۹۷,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

397,000
110604

External Hard Disk ADATA HD710A - 1TB

۲۵۳,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

253,000
106190

External Hard Disk ADATA HD710 2TB

۳۸۳,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

383,000
100943

External Hard Disk ADATA HD710 1TB

۲۴۸,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

248,000
120180

External Hard Disk ADATA HD700 - 2TB

۳۷۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

370,000
120181

External Hard Disk ADATA HD700 - 1TB

۲۳۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ ( نمایندگی انحصاری محصولات AData و Huntkey در ایران )

239,000
120196

External Hard Disk ADATA HC660 - 2.0TB

۳۷۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

370,000
120195

External Hard Disk ADATA HC660 - 1TB

۲۴۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

245,000
112887

External Hard Disk ADATA Dashdrive HV620 - 3TB

۵۵۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

555,000
105398

External Hard Disk ADATA Dashdrive HV620 - 2TB

۳۱۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

319,000
105399

External Hard Disk ADATA Dashdrive HV620 - 1TB

۲۱۳,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

213,000
105401

External Hard Disk ADATA Dashdrive Elite HE720 - 1TB

۳۲۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

329,000
105395

External Hard Disk ADATA DashDrive Durable HD710 - 500GB

118178

External Hard Disk ADATA DashDrive Durable HD650X

۳۶۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

365,000
106191

External Hard Disk ADATA DashDrive Durable HD650 - 2TB

۳۵۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

350,000
105396

External Hard Disk ADATA DashDrive Durable HD650 - 1TB

۲۲۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

229,000
108896

External Hard Disk ADATA Choice HC500 - 500GB

108894

External Hard Disk ADATA Choice HC500 - 2000GB

۳۵۳,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

353,000
108895

External Hard Disk ADATA Choice HC500 - 1000GB

۲۳۷,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

237,000
106193

External Hard Disk ADATA Adata HV620 - 500GB

۱۶۸,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

168,000

لیست بهترین قیمت خرید و فروش External Hard Disk Seagate

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد اکسترنال سیگیت

110414

External Hard Disk Seagate Wireless Plus - 2TB

103045

External Hard Disk Seagate Wireless Plus - 1TB

111556

External Hard Disk Seagate Expansion Portable STEA500400 - 500GB

119303

External Hard Disk Seagate Expansion Portable STEA4000400 - 4TB

111631

External Hard Disk Seagate Expansion Portable STEA2000400 - 2TB

۳۰۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی سازگار

300,000
111630

External Hard Disk Seagate Expansion Portable STEA1000400 - 1TB

۲۰۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی سازگار

183,000
112781

External Hard Disk Seagate Expansion Desktop STEB5000200 - 5TB

111505

External Hard Disk Seagate Expansion Desktop STEB4000200 - 4TB

112782

External Hard Disk Seagate Expansion Desktop STEB3000200 - 3TB

112783

External Hard Disk Seagate Expansion Desktop STEB2000200 - 2.0TB

105419

External Hard Disk Seagate Expansion - 1TB

118154

External Hard Disk Seagate Backup Plus Ultra Slim - 2TB

118153

External Hard Disk Seagate Backup Plus Ultra Slim - 1TB

109726

External Hard Disk Seagate Backup Plus Slim - 2TB

۳۱۷,۰۰۰

تومان

با گارانتی 2 ساله سازگار

317,000
109728

External Hard Disk Seagate Backup Plus Slim - 1TB

۲۲۱,۰۰۰

تومان

با گارانتی 2 ساله سازگار

221,000
118152

External Hard Disk Seagate Backup Plus Slim

111998

External Hard Disk Seagate Backup Plus Portable - 4TB

111997

External Hard Disk Seagate Backup Plus Portable - 3TB

111995

External Hard Disk Seagate Backup Plus Portable - 2TB

111996

External Hard Disk Seagate Backup Plus Portable - 1TB

111256

External Hard Disk Seagate Backup Plus Desktop - 8TB

111252

External Hard Disk Seagate Backup Plus Desktop - 6TB

111271

External Hard Disk Seagate Backup Plus Desktop - 5TB

111386

External Hard Disk Seagate Backup Plus Desktop - 4TB

118151

External Hard Disk Seagate Backup Plus Desktop - 3TB

101582

External Hard Disk Seagate Backup Plus Desk - 4TB

لیست بهترین قیمت خرید و فروش External Hard Disk Western Digital

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد اکسترنال وسترن دیجیتال

119194

External Hard Disk Western Digital My Passport Ultra White - 2.0TB

119193

External Hard Disk Western Digital My Passport Ultra White - 1.0TB

119190

External Hard Disk Western Digital My Passport Ultra Red - 2TB

111532

External Hard Disk Western Digital My Passport Ultra Premium - 3TB

۵۰۷,۰۰۰

تومان

2 سال گارانتی اصلی ( سازگار الماس آواژنگ )

507,000
111337

External Hard Disk Western Digital My Passport Ultra Premium - 2TB

۳۱۷,۰۰۰

تومان

2 سال گارانتی اصلی ( سازگار الماس آواژنگ )

317,000
111320

External Hard Disk Western Digital My Passport Ultra Premium - 1TB

۲۱۳,۰۰۰

تومان

2 سال گارانتی اصلی ( سازگار الماس آواژنگ )

213,000
110570

External Hard Disk Western Digital My Passport Ultra Metal Edition - 2TB

110569

External Hard Disk Western Digital My Passport Ultra Metal Edition - 1TB

119192

External Hard Disk Western Digital My Passport Ultra Blue - 2.0TB

119191

External Hard Disk Western Digital My Passport Ultra Blue - 1.0TB

101596

External Hard Disk Western Digital My Passport - 500GB

101599

External Hard Disk Western Digital My Passport - 2TB

101598

External Hard Disk Western Digital My Passport - 1TB

111746

External Hard Disk Western Digital My Cloud - 6TB

۱,۰۱۰,۰۰۰

تومان

2 سال گارانتی اصلی ( سازگار الماس ایران - آواژنگ )

1,010,000
105422

External Hard Disk Western Digital My Cloud - 4TB

۶۸۹,۰۰۰

تومان

2 سال گارانتی اصلی ( سازگار الماس ایران - آواژنگ )

689,000
105423

External Hard Disk Western Digital My Cloud - 3TB

۵۵۹,۰۰۰

تومان

2 سال گارانتی اصلی ( سازگار الماس ایران - آواژنگ )

559,000
119853

External Hard Disk Western Digital My Book - 8TB

تعداد 80 کالا از 103 کالا نمایش داده شد