لیست قیمت هارد اکسترنال

لیست قیمت هارد اکسترنال

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش External Hard Disk ADATA

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد اکسترنال ای دیتا

100946

External Hard Disk ADATA NH13 1TB

106192

External Hard Disk ADATA NH13 - 2TB

119824

External Hard Disk ADATA HV620S - 3000GB

119823

External Hard Disk ADATA HV620S - 2000GB

119822

External Hard Disk ADATA HV620S - 1000GB

111442

External Hard Disk ADATA HV100 - 2TB

۳۵۹,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

359,000
111444

External Hard Disk ADATA HV100 - 1TB

۲۴۲,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

242,000
112578

External Hard Disk ADATA HM900 - 6TB

۹۱۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

915,000
112580

External Hard Disk ADATA HM900 - 4TB

۵۸۹,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

589,000
112579

External Hard Disk ADATA HM900 - 3TB

۴۵۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

455,000
112581

External Hard Disk ADATA HM900 - 2TB

۳۳۹,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

339,000
111807

External Hard Disk ADATA HD720 - 2TB

۴۳۴,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

434,000
111806

External Hard Disk ADATA HD720 - 1TB

۲۷۸,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

278,000
119289

External Hard Disk ADATA HD710M - 2TB

118631

External Hard Disk ADATA HD710M - 1TB

110605

External Hard Disk ADATA HD710A 2TB

110604

External Hard Disk ADATA HD710A - 1TB

106190

External Hard Disk ADATA HD710 2TB

۴۱۸,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

418,000
100943

External Hard Disk ADATA HD710 1TB

۲۶۸,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

268,000
120180

External Hard Disk ADATA HD700 - 2TB

۴۰۸,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

408,000
120181

External Hard Disk ADATA HD700 - 1TB

۲۶۲,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

262,000
120196

External Hard Disk ADATA HC660 - 2.0TB

۴۱۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

415,000
120195

External Hard Disk ADATA HC660 - 1TB

۲۷۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

275,000
112887

External Hard Disk ADATA Dashdrive HV620 - 3TB

105398

External Hard Disk ADATA Dashdrive HV620 - 2TB

۳۴۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

345,000
105399

External Hard Disk ADATA Dashdrive HV620 - 1TB

۲۳۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

230,000
105401

External Hard Disk ADATA Dashdrive Elite HE720 - 1TB

۳۵۹,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

359,000
118178

External Hard Disk ADATA DashDrive Durable HD650X

۳۹۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

395,000
106191

External Hard Disk ADATA DashDrive Durable HD650 - 2TB

۳۹۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

390,000
105396

External Hard Disk ADATA DashDrive Durable HD650 - 1TB

۲۵۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

247,000
108894

External Hard Disk ADATA Choice HC500 - 2000GB

108895

External Hard Disk ADATA Choice HC500 - 1000GB

106193

External Hard Disk ADATA Adata HV620 - 500GB

۱۹۳,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

193,000

لیست بهترین قیمت خرید و فروش External Hard Disk Seagate

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد اکسترنال سیگیت

110414

External Hard Disk Seagate Wireless Plus - 2TB

119303

External Hard Disk Seagate Expansion Portable STEA4000400 - 4TB

۵۲۸,۰۰۰

تومان

با گارانتی سازگار

528,000
111631

External Hard Disk Seagate Expansion Portable STEA2000400 - 2TB

۳۱۸,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی

318,000
111630

External Hard Disk Seagate Expansion Portable STEA1000400 - 1TB

۲۱۶,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی

216,000
108226

External Hard Disk Seagate Expansion Portable External Hard Drive - 2TB

112781

External Hard Disk Seagate Expansion Desktop STEB5000200 - 5TB

111505

External Hard Disk Seagate Expansion Desktop STEB4000200 - 4TB

112782

External Hard Disk Seagate Expansion Desktop STEB3000200 - 3TB

112783

External Hard Disk Seagate Expansion Desktop STEB2000200 - 2.0TB

108225

External Hard Disk Seagate Expansion Desktop - 4TB

118154

External Hard Disk Seagate Backup Plus Ultra Slim - 2TB

118153

External Hard Disk Seagate Backup Plus Ultra Slim - 1TB

109726

External Hard Disk Seagate Backup Plus Slim - 2TB

۳۳۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی

330,000
109728

External Hard Disk Seagate Backup Plus Slim - 1TB

۲۲۸,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی

228,000
118152

External Hard Disk Seagate Backup Plus Slim

۵۴۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی 2 ساله سازگار

545,000
120927

External Hard Disk Seagate Backup Plus Hub Desktop - 6TB

۸۲۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی

825,000
120925

External Hard Disk Seagate Backup Plus Hub Desktop - 4TB

۵۴۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی

545,000
111256

External Hard Disk Seagate Backup Plus Desktop - 8TB

111252

External Hard Disk Seagate Backup Plus Desktop - 6TB

111271

External Hard Disk Seagate Backup Plus Desktop - 5TB

111386

External Hard Disk Seagate Backup Plus Desktop - 4TB

118151

External Hard Disk Seagate Backup Plus Desktop - 3TB

121542

External Hard Disk Seagate Backup Plus Desktop - 1TB

122868

External Hard Disk Seagate Backup Plus 4TB USB3.0

لیست بهترین قیمت خرید و فروش External Hard Disk Western Digital

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد اکسترنال وسترن دیجیتال

121342

External Hard Disk Western Digital My Passport X - 2TB

121341

External Hard Disk Western Digital My Passport X - 1TB

121273

External Hard Disk Western Digital My Passport Wireless PRO - 3TB

121272

External Hard Disk Western Digital My Passport Wireless PRO - 2TB

121271

External Hard Disk Western Digital My Passport Wireless PRO - 1TB

120922

External Hard Disk Western Digital My Passport WDBYNN0030B - 3TB

۴۹۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 2 ساله اصلی

495,000
120920

External Hard Disk Western Digital My Passport WDBYNN0010B - 1TB

۲۴۱,۰۰۰

تومان

گارانتی 2 ساله اصلی

241,000
120923

External Hard Disk Western Digital My Passport WDBYFT0040B - 4TB

120921

External Hard Disk Western Digital My Passport WDBYFT0020B - 2TB

۳۴۷,۰۰۰

تومان

گارانتی 2 ساله اصلی

347,000
119189

External Hard Disk Western Digital My Passport Ultra - 1TB

111746

External Hard Disk Western Digital My Cloud - 6TB

۱,۰۵۰,۰۰۰

تومان

2 سال گارانتی اصلی ( سازگار الماس ایران - آواژنگ )

1,050,000
105422

External Hard Disk Western Digital My Cloud - 4TB

۷۱۸,۰۰۰

تومان

2 سال گارانتی اصلی ( سازگار الماس ایران - آواژنگ )

718,000
105423

External Hard Disk Western Digital My Cloud - 3TB

۵۹۰,۰۰۰

تومان

2 سال گارانتی اصلی ( سازگار الماس ایران - آواژنگ )

590,000
108403

External Hard Disk Western Digital My Cloud - 2TB

121735

External Hard Disk Western Digital My Book Desktop - 8TB

۱,۳۴۵,۰۰۰

تومان

2 سال گارانتی اصلی ( سازگار الماس آواژنگ )

1,345,000
121734

External Hard Disk Western Digital My Book Desktop - 6TB

۸۸۰,۰۰۰

تومان

2 سال گارانتی اصلی ( سازگار الماس آواژنگ )

880,000
121732

External Hard Disk Western Digital My Book Desktop - 4TB

۵۳۹,۰۰۰

تومان

2 سال گارانتی اصلی ( سازگار الماس آواژنگ )

539,000
121733

External Hard Disk Western Digital My Book Desktop - 3TB

۴۲۷,۰۰۰

تومان

2 سال گارانتی اصلی ( سازگار الماس آواژنگ )

427,000
105424

External Hard Disk Western Digital Elements Portable - 2TB

۳۲۳,۰۰۰

تومان

2 سال گارانتی اصلی ( سازگار الماس ایران - آواژنگ )

323,000
109787

External Hard Disk Western Digital Elements Portable - 1TB

۲۲۸,۰۰۰

تومان

2 سال گارانتی اصلی ( سازگار الماس ایران - آواژنگ )

228,000

لیست بهترین قیمت خرید و فروش External Hard Disk Silicon-Power

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد اکسترنال سیلیکون پاور

105408

External Hard Disk Silicon-Power Stream S03 - 1TB

۲۷۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله داده پرداز رایانه متین

275,000
106814

External Hard Disk Silicon-Power Diamond D06 - 1TB

105407

External Hard Disk Silicon-Power Diamond D05 - 1TB

تعداد 80 کالا از 115 کالا نمایش داده شد