لیست قیمت هارد اکسترنال

لیست قیمت هارد اکسترنال

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش External Hard Disk ADATA

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد اکسترنال ای دیتا

100946

External Hard Disk ADATA NH13 1TB

۲۷۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

275,000
106192

External Hard Disk ADATA NH13 - 2TB

۴۰۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

400,000
119824

External Hard Disk ADATA HV620S - 3000GB

119823

External Hard Disk ADATA HV620S - 2000GB

119822

External Hard Disk ADATA HV620S - 1000GB

۲۶۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

260,000
111442

External Hard Disk ADATA HV100 - 2TB

۳۶۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

365,000
111444

External Hard Disk ADATA HV100 - 1TB

۲۶۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

260,000
112578

External Hard Disk ADATA HM900 - 6TB

۹۳۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

935,000
112580

External Hard Disk ADATA HM900 - 4TB

۶۶۲,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

662,000
112579

External Hard Disk ADATA HM900 - 3TB

۴۷۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

470,000
112581

External Hard Disk ADATA HM900 - 2TB

۳۵۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

355,000
111807

External Hard Disk ADATA HD720 - 2TB

۴۵۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

450,000
111806

External Hard Disk ADATA HD720 - 1TB

۲۹۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

295,000
119289

External Hard Disk ADATA HD710M - 2TB

۴۳۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

430,000
118631

External Hard Disk ADATA HD710M - 1TB

۲۸۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

280,000
110605

External Hard Disk ADATA HD710A 2TB

۴۴۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

440,000
110604

External Hard Disk ADATA HD710A - 1TB

۲۸۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

285,000
106190

External Hard Disk ADATA HD710 2TB

۴۳۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

430,000
100943

External Hard Disk ADATA HD710 1TB

۲۸۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

280,000
120180

External Hard Disk ADATA HD700 - 2TB

۴۲۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

420,000
120181

External Hard Disk ADATA HD700 - 1TB

۲۷۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ ( نمایندگی انحصاری محصولات AData و Huntkey در ایران )

270,000
120196

External Hard Disk ADATA HC660 - 2.0TB

۴۰۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

405,000
120195

External Hard Disk ADATA HC660 - 1TB

۲۸۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

285,000
112887

External Hard Disk ADATA Dashdrive HV620 - 3TB

۶۲۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

620,000
105398

External Hard Disk ADATA Dashdrive HV620 - 2TB

۳۶۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

360,000
105399

External Hard Disk ADATA Dashdrive HV620 - 1TB

۲۴۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

245,000
105401

External Hard Disk ADATA Dashdrive Elite HE720 - 1TB

۳۶۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

365,000
118178

External Hard Disk ADATA DashDrive Durable HD650X

۴۰۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

405,000
106191

External Hard Disk ADATA DashDrive Durable HD650 - 2TB

۳۹۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

395,000
105396

External Hard Disk ADATA DashDrive Durable HD650 - 1TB

۲۶۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

265,000
108894

External Hard Disk ADATA Choice HC500 - 2000GB

108895

External Hard Disk ADATA Choice HC500 - 1000GB

106193

External Hard Disk ADATA Adata HV620 - 500GB

۲۰۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ نماینده انحصاری ADATA به همراه سرویس پلاس ( 1 سال بازیابی رایگان اطلاعات )

200,000

لیست بهترین قیمت خرید و فروش External Hard Disk Seagate

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد اکسترنال سیگیت

110414

External Hard Disk Seagate Wireless Plus - 2TB

119303

External Hard Disk Seagate Expansion Portable STEA4000400 - 4TB

111631

External Hard Disk Seagate Expansion Portable STEA2000400 - 2TB

111630

External Hard Disk Seagate Expansion Portable STEA1000400 - 1TB

112781

External Hard Disk Seagate Expansion Desktop STEB5000200 - 5TB

111505

External Hard Disk Seagate Expansion Desktop STEB4000200 - 4TB

112782

External Hard Disk Seagate Expansion Desktop STEB3000200 - 3TB

105419

External Hard Disk Seagate Expansion - 1TB

۲۱۶,۵۰۰

تومان

با گارانتی سازگار

216,500
120925

External Hard Disk Seagate Backup Plus Hub Desktop - 4TB

111256

External Hard Disk Seagate Backup Plus Desktop - 8TB

111252

External Hard Disk Seagate Backup Plus Desktop - 6TB

111271

External Hard Disk Seagate Backup Plus Desktop - 5TB

111386

External Hard Disk Seagate Backup Plus Desktop - 4TB

۶۱۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی سازگار

610,000
118151

External Hard Disk Seagate Backup Plus Desktop - 3TB

121542

External Hard Disk Seagate Backup Plus Desktop - 1TB

لیست بهترین قیمت خرید و فروش External Hard Disk Western Digital

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد اکسترنال وسترن دیجیتال

121342

External Hard Disk Western Digital My Passport X - 2TB

121341

External Hard Disk Western Digital My Passport X - 1TB

121273

External Hard Disk Western Digital My Passport Wireless PRO - 3TB

121272

External Hard Disk Western Digital My Passport Wireless PRO - 2TB

121271

External Hard Disk Western Digital My Passport Wireless PRO - 1TB

120922

External Hard Disk Western Digital My Passport WDBYNN0030B - 3TB

۵۳۲,۰۰۰

تومان

گارانتی 2 ساله

532,000
120920

External Hard Disk Western Digital My Passport WDBYNN0010B - 1TB

۲۴۳,۰۰۰

تومان

گارانتی 2 ساله

243,000
120923

External Hard Disk Western Digital My Passport WDBYFT0040B - 4TB

۶۱۶,۰۰۰

تومان

گارانتی 2 ساله

616,000
120921

External Hard Disk Western Digital My Passport WDBYFT0020B - 2TB

۳۵۱,۰۰۰

تومان

گارانتی 2 ساله

351,000
111746

External Hard Disk Western Digital My Cloud - 6TB

۹۹۹,۰۰۰

تومان

2 سال گارانتی اصلی ( سازگار الماس ایران - آواژنگ )

999,000
105422

External Hard Disk Western Digital My Cloud - 4TB

۷۲۹,۰۰۰

تومان

2 سال گارانتی اصلی ( سازگار الماس ایران - آواژنگ )

729,000
105423

External Hard Disk Western Digital My Cloud - 3TB

۶۱۵,۰۰۰

تومان

2 سال گارانتی اصلی ( سازگار الماس ایران - آواژنگ )

615,000
121735

External Hard Disk Western Digital My Book Desktop - 8TB

۱,۳۷۰,۰۰۰

تومان

2 سال گارانتی اصلی ( سازگار الماس آواژنگ )

1,370,000
121734

External Hard Disk Western Digital My Book Desktop - 6TB

۱,۰۷۰,۰۰۰

تومان

2 سال گارانتی اصلی ( سازگار الماس آواژنگ )

1,070,000
121732

External Hard Disk Western Digital My Book Desktop - 4TB

121733

External Hard Disk Western Digital My Book Desktop - 3TB

۴۴۸,۰۰۰

تومان

2 سال گارانتی اصلی ( سازگار الماس آواژنگ )

448,000
105424

External Hard Disk Western Digital Elements Portable - 2TB

۳۲۹,۰۰۰

تومان

2 سال گارانتی اصلی ( سازگار الماس ایران - آواژنگ )

329,000
109787

External Hard Disk Western Digital Elements Portable - 1TB

۲۳۱,۰۰۰

تومان

2 سال گارانتی اصلی ( سازگار الماس ایران - آواژنگ )

231,000

لیست بهترین قیمت خرید و فروش External Hard Disk Silicon-Power

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد اکسترنال سیلیکون پاور

105408

External Hard Disk Silicon-Power Stream S03 - 1TB

۲۷۸,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله داده پرداز رایانه متین

278,000
106814

External Hard Disk Silicon-Power Diamond D06 - 1TB

105407

External Hard Disk Silicon-Power Diamond D05 - 1TB

106428

External Hard Disk Silicon-Power Diamond D03 - 2TB

105409

External Hard Disk Silicon-Power Diamond D03 - 1TB

۲۷۸,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله داده پرداز رایانه متین ( نماینده رسمی سیلیکون پاور در ایران )

278,000
121294

External Hard Disk Silicon-Power Armor A85 - 4TB

121293

External Hard Disk Silicon-Power Armor A85 - 3TB

121292

External Hard Disk Silicon-Power Armor A85 - 2TB

۴۷۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله داده پرداز رایانه متین

475,000
121291

External Hard Disk Silicon-Power Armor A85 - 1TB

۳۰۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله داده پرداز رایانه متین

305,000
106424

External Hard Disk Silicon-Power Armor A80 - 2TB

۴۶۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله داده پرداز رایانه متین

465,000
105411

External Hard Disk Silicon-Power Armor A80 - 1TB

۲۹۴,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله داده پرداز رایانه متین

294,000
121299

External Hard Disk Silicon-Power Armor A65 - 4TB

121298

External Hard Disk Silicon-Power Armor A65 - 3TB

121297

External Hard Disk Silicon-Power Armor A65 - 2TB

۴۶۳,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله داده پرداز رایانه متین

463,000
تعداد 80 کالا از 97 کالا نمایش داده شد