لیست قیمت هارد اکسترنال

لیست قیمت هارد اکسترنال

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش External Hard Disk ADATA

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد اکسترنال ای دیتا

100946

External Hard Disk ADATA NH13 1TB

106192

External Hard Disk ADATA NH13 - 2TB

119824

External Hard Disk ADATA HV620S - 3000GB

119823

External Hard Disk ADATA HV620S - 2000GB

119822

External Hard Disk ADATA HV620S - 1000GB

۲۶۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

260,000
111442

External Hard Disk ADATA HV100 - 2TB

۳۷۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

370,000
111444

External Hard Disk ADATA HV100 - 1TB

۲۵۴,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

254,000
112578

External Hard Disk ADATA HM900 - 6TB

۹۳۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

930,000
112580

External Hard Disk ADATA HM900 - 4TB

۵۹۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

595,000
112579

External Hard Disk ADATA HM900 - 3TB

۴۶۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

460,000
112581

External Hard Disk ADATA HM900 - 2TB

۳۴۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

345,000
101856

External Hard Disk ADATA HE720

111807

External Hard Disk ADATA HD720 - 2TB

۴۴۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

445,000
111806

External Hard Disk ADATA HD720 - 1TB

۲۹۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

295,000
119289

External Hard Disk ADATA HD710M - 2TB

118631

External Hard Disk ADATA HD710M - 1TB

110605

External Hard Disk ADATA HD710A 2TB

۴۲۹,۰۰۰

تومان

گارانتی گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

429,000
110604

External Hard Disk ADATA HD710A - 1TB

۲۸۹,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

289,000
106190

External Hard Disk ADATA HD710 2TB

100943

External Hard Disk ADATA HD710 1TB

۲۸۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

285,000
120180

External Hard Disk ADATA HD700 - 2TB

120181

External Hard Disk ADATA HD700 - 1TB

۲۸۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

285,000
120196

External Hard Disk ADATA HC660 - 2.0TB

۴۳۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

430,000
120195

External Hard Disk ADATA HC660 - 1TB

۲۸۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

280,000
112887

External Hard Disk ADATA Dashdrive HV620 - 3TB

۵۴۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

545,000
105398

External Hard Disk ADATA Dashdrive HV620 - 2TB

105399

External Hard Disk ADATA Dashdrive HV620 - 1TB

۲۴۹,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

249,000
105401

External Hard Disk ADATA Dashdrive Elite HE720 - 1TB

۳۷۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

370,000
118178

External Hard Disk ADATA DashDrive Durable HD650X

106191

External Hard Disk ADATA DashDrive Durable HD650 - 2TB

۳۹۹,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

399,000
105396

External Hard Disk ADATA DashDrive Durable HD650 - 1TB

۲۶۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

265,000
108894

External Hard Disk ADATA Choice HC500 - 2000GB

108895

External Hard Disk ADATA Choice HC500 - 1000GB

106193

External Hard Disk ADATA Adata HV620 - 500GB

۲۱۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

210,000

لیست بهترین قیمت خرید و فروش External Hard Disk Seagate

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد اکسترنال سیگیت

110414

External Hard Disk Seagate Wireless Plus - 2TB

119303

External Hard Disk Seagate Expansion Portable STEA4000400 - 4TB

111631

External Hard Disk Seagate Expansion Portable STEA2000400 - 2TB

111630

External Hard Disk Seagate Expansion Portable STEA1000400 - 1TB

108226

External Hard Disk Seagate Expansion Portable External Hard Drive - 2TB

112781

External Hard Disk Seagate Expansion Desktop STEB5000200 - 5TB

111505

External Hard Disk Seagate Expansion Desktop STEB4000200 - 4TB

112782

External Hard Disk Seagate Expansion Desktop STEB3000200 - 3TB

112783

External Hard Disk Seagate Expansion Desktop STEB2000200 - 2.0TB

108225

External Hard Disk Seagate Expansion Desktop - 4TB

118154

External Hard Disk Seagate Backup Plus Ultra Slim - 2TB

118153

External Hard Disk Seagate Backup Plus Ultra Slim - 1TB

118152

External Hard Disk Seagate Backup Plus Slim - 4TB

109726

External Hard Disk Seagate Backup Plus Slim - 2TB

109728

External Hard Disk Seagate Backup Plus Slim - 1TB

۲۲۹,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

229,000
125230

External Hard Disk Seagate Backup Plus Hub Desktop - 8TB

۱,۲۲۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

1,220,000
120927

External Hard Disk Seagate Backup Plus Hub Desktop - 6TB

۷۹۹,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

799,000
120925

External Hard Disk Seagate Backup Plus Hub Desktop - 4TB

۵۶۴,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

564,000
111256

External Hard Disk Seagate Backup Plus Desktop - 8TB

111252

External Hard Disk Seagate Backup Plus Desktop - 6TB

111271

External Hard Disk Seagate Backup Plus Desktop - 5TB

111386

External Hard Disk Seagate Backup Plus Desktop - 4TB

118151

External Hard Disk Seagate Backup Plus Desktop - 3TB

121542

External Hard Disk Seagate Backup Plus Desktop - 1TB

122868

External Hard Disk Seagate Backup Plus 4TB USB3.0

لیست بهترین قیمت خرید و فروش External Hard Disk Western Digital

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد اکسترنال وسترن دیجیتال

121342

External Hard Disk Western Digital My Passport X - 2TB

121341

External Hard Disk Western Digital My Passport X - 1TB

121273

External Hard Disk Western Digital My Passport Wireless PRO - 3TB

121272

External Hard Disk Western Digital My Passport Wireless PRO - 2TB

121271

External Hard Disk Western Digital My Passport Wireless PRO - 1TB

120922

External Hard Disk Western Digital My Passport WDBYNN0030B - 3TB

120920

External Hard Disk Western Digital My Passport WDBYNN0010B - 1TB

۲۴۲,۰۰۰

تومان

2 سال گارانتی اصلی ( سازگار الماس ایران - آواژنگ )

242,000
120923

External Hard Disk Western Digital My Passport WDBYFT0040B - 4TB

۶۳۵,۰۰۰

تومان

2 سال گارانتی اصلی ( سازگار الماس ایران - آواژنگ )

635,000
120921

External Hard Disk Western Digital My Passport WDBYFT0020B - 2TB

111746

External Hard Disk Western Digital My Cloud - 6TB

۱,۰۷۸,۰۰۰

تومان

2 سال گارانتی اصلی ( سازگار الماس ایران - آواژنگ )

1,078,000
105422

External Hard Disk Western Digital My Cloud - 4TB

۷۴۹,۰۰۰

تومان

2 سال گارانتی اصلی ( سازگار الماس ایران - آواژنگ )

749,000
105423

External Hard Disk Western Digital My Cloud - 3TB

۶۱۵,۰۰۰

تومان

2 سال گارانتی اصلی ( سازگار الماس ایران - آواژنگ )

615,000
108403

External Hard Disk Western Digital My Cloud - 2TB

121735

External Hard Disk Western Digital My Book Desktop - 8TB

121734

External Hard Disk Western Digital My Book Desktop - 6TB

121732

External Hard Disk Western Digital My Book Desktop - 4TB

121733

External Hard Disk Western Digital My Book Desktop - 3TB

۴۶۵,۰۰۰

تومان

2 سال گارانتی اصلی ( سازگار الماس آواژنگ )

465,000
105424

External Hard Disk Western Digital Elements Portable - 2TB

109787

External Hard Disk Western Digital Elements Portable - 1TB

۲۳۹,۰۰۰

تومان

2 سال گارانتی اصلی ( سازگار الماس ایران - آواژنگ )

239,000

لیست بهترین قیمت خرید و فروش External Hard Disk Silicon-Power

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد اکسترنال سیلیکون پاور

105408

External Hard Disk Silicon-Power Stream S03 - 1TB

106814

External Hard Disk Silicon-Power Diamond D06 - 1TB

تعداد 80 کالا از 126 کالا نمایش داده شد