لیست قیمت هارد اکسترنال

لیست قیمت هارد اکسترنال

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش External Hard Disk ADATA

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد اکسترنال ای دیتا

100946

External Hard Disk ADATA NH13 1TB

106192

External Hard Disk ADATA NH13 - 2TB

119824

External Hard Disk ADATA HV620S - 3000GB

119823

External Hard Disk ADATA HV620S - 2000GB

119822

External Hard Disk ADATA HV620S - 1000GB

۲۹۴,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

294,000
111442

External Hard Disk ADATA HV100 - 2TB

111444

External Hard Disk ADATA HV100 - 1TB

۲۹۹,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

299,000
112578

External Hard Disk ADATA HM900 - 6TB

112580

External Hard Disk ADATA HM900 - 4TB

112579

External Hard Disk ADATA HM900 - 3TB

112581

External Hard Disk ADATA HM900 - 2TB

127108

External Hard Disk ADATA HD725 - 2TB

127107

External Hard Disk ADATA HD725 - 1TB

111807

External Hard Disk ADATA HD720 - 2TB

111806

External Hard Disk ADATA HD720 - 1TB

۳۴۱,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

341,000
119289

External Hard Disk ADATA HD710M - 2TB

۴۷۷,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

477,000
118631

External Hard Disk ADATA HD710M - 1TB

۳۳۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

330,000
110605

External Hard Disk ADATA HD710A 2TB

110604

External Hard Disk ADATA HD710A - 1TB

126856

External Hard Disk ADATA HD710 Pro - 6TB

126857

External Hard Disk ADATA HD710 Pro - 5TB

126858

External Hard Disk ADATA HD710 Pro - 4TB

126859

External Hard Disk ADATA HD710 Pro - 3TB

126860

External Hard Disk ADATA HD710 Pro - 2TB

۴۸۸,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

488,000
126861

External Hard Disk ADATA HD710 Pro - 1TB

۳۳۸,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

338,000
106190

External Hard Disk ADATA HD710 2TB

100943

External Hard Disk ADATA HD710 1TB

120180

External Hard Disk ADATA HD700 - 2TB

۴۶۸,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

468,000
120181

External Hard Disk ADATA HD700 - 1TB

۳۲۲,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

322,000
120196

External Hard Disk ADATA HC660 - 2.0TB

۴۴۹,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

449,000
120195

External Hard Disk ADATA HC660 - 1TB

۳۰۱,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

301,000
112887

External Hard Disk ADATA Dashdrive HV620 - 3TB

105398

External Hard Disk ADATA Dashdrive HV620 - 2TB

۴۱۲,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

412,000
105399

External Hard Disk ADATA Dashdrive HV620 - 1TB

۲۸۷,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

287,000
101856

External Hard Disk ADATA Dashdrive Elite HE720 - 1TB

118178

External Hard Disk ADATA DashDrive Durable HD650X

106191

External Hard Disk ADATA DashDrive Durable HD650 - 2TB

۴۵۸,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

458,000
105396

External Hard Disk ADATA DashDrive Durable HD650 - 1TB

۳۱۱,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA به همراه سرويس پلاس - 1 سال بازيابي رايگان اطلاعات

311,000
108894

External Hard Disk ADATA Choice HC500 - 2000GB

108895

External Hard Disk ADATA Choice HC500 - 1000GB

106193

External Hard Disk ADATA Adata HV620 - 500GB

لیست بهترین قیمت خرید و فروش External Hard Disk Seagate

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد اکسترنال سیگیت

110414

External Hard Disk Seagate Wireless Plus - 2TB

119303

External Hard Disk Seagate Expansion Portable STEA4000400 - 4TB

111631

External Hard Disk Seagate Expansion Portable STEA2000400 - 2TB

۳۹۵,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ( سازگار - الماس - آواژنگ )

395,000
111630

External Hard Disk Seagate Expansion Portable STEA1000400 - 1TB

۲۸۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ( سازگار - الماس - آواژنگ )

280,000
108226

External Hard Disk Seagate Expansion Portable External Hard Drive - 2TB

112781

External Hard Disk Seagate Expansion Desktop STEB5000200 - 5TB

111505

External Hard Disk Seagate Expansion Desktop STEB4000200 - 4TB

112782

External Hard Disk Seagate Expansion Desktop STEB3000200 - 3TB

112783

External Hard Disk Seagate Expansion Desktop STEB2000200 - 2.0TB

108225

External Hard Disk Seagate Expansion Desktop - 4TB

118154

External Hard Disk Seagate Backup Plus Ultra Slim - 2TB

118153

External Hard Disk Seagate Backup Plus Ultra Slim - 1TB

109726

External Hard Disk Seagate Backup Plus Slim - 2TB

۳۹۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

390,000
109728

External Hard Disk Seagate Backup Plus Slim - 1TB

۲۷۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

275,000
118152

External Hard Disk Seagate Backup Plus Portable - 4TB

۶۱۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ( سازگار - الماس - آواژنگ )

610,000
125230

External Hard Disk Seagate Backup Plus Hub Desktop - 8TB

۱,۲۴۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ( سازگار - الماس - آواژنگ )

1,240,000
120927

External Hard Disk Seagate Backup Plus Hub Desktop - 6TB

۹۰۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ( سازگار - الماس - آواژنگ )

900,000
120925

External Hard Disk Seagate Backup Plus Hub Desktop - 4TB

۵۸۵,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ( سازگار - الماس - آواژنگ )

585,000
111256

External Hard Disk Seagate Backup Plus Desktop - 8TB

111252

External Hard Disk Seagate Backup Plus Desktop - 6TB

111271

External Hard Disk Seagate Backup Plus Desktop - 5TB

111386

External Hard Disk Seagate Backup Plus Desktop - 4TB

118151

External Hard Disk Seagate Backup Plus Desktop - 3TB

121542

External Hard Disk Seagate Backup Plus Desktop - 1TB

122868

External Hard Disk Seagate Backup Plus 4TB USB3.0

لیست بهترین قیمت خرید و فروش External Hard Disk Western Digital

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد اکسترنال وسترن دیجیتال

121342

External Hard Disk Western Digital My Passport X - 2TB

121341

External Hard Disk Western Digital My Passport X - 1TB

121273

External Hard Disk Western Digital My Passport Wireless PRO - 3TB

121272

External Hard Disk Western Digital My Passport Wireless PRO - 2TB

121271

External Hard Disk Western Digital My Passport Wireless PRO - 1TB

120922

External Hard Disk Western Digital My Passport WDBYNN0030B - 3TB

۵۷۰,۰۰۰

تومان

2 سال گارانتی اصلی ( سازگار الماس ایران - آواژنگ )

570,000
120920

External Hard Disk Western Digital My Passport WDBYNN0010B - 1TB

۲۹۰,۰۰۰

تومان

گارانتی یکپارچه ( سازگار - الماس - آواژنگ - فیوچر )

290,000
120923

External Hard Disk Western Digital My Passport WDBYFT0040B - 4TB

۶۸۰,۰۰۰

تومان

2 سال گارانتی اصلی ( سازگار الماس ایران - آواژنگ )

680,000
120921

External Hard Disk Western Digital My Passport WDBYFT0020B - 2TB

۴۱۰,۰۰۰

تومان

گارانتی یکپارچه ( سازگار - الماس - آواژنگ - فیوچر )

410,000
126863

External Hard Disk Western Digital My Passport Ultra WDBTLG0010B - 1TB

۳۶۵,۰۰۰

تومان

گارانتی یکپارچه ( سازگار - الماس - آواژنگ - فیوچر )

365,000
126862

External Hard Disk Western Digital My Passport Ultra WDBFKT0020B - 2TB

111746

External Hard Disk Western Digital My Cloud - 6TB

105422

External Hard Disk Western Digital My Cloud - 4TB

105423

External Hard Disk Western Digital My Cloud - 3TB

تعداد 80 کالا از 141 کالا نمایش داده شد