لیست قیمت لپ تاپ مایکروسافت

لیست قیمت لپ تاپ مایکروسافت

کدLaptopCPUSpeedRAMHDDLCDVGAWOtherقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Laptop Microsoft

لیست بهترین قیمت خرید و فروش لپ تاپ مایکروسافت

112637

Microsoft Surface Book

intel® Core™ i52.40~3.08.012813.0"Intel@ HD1.4
112638

Microsoft Surface Book

intel® Core™ i72.40~3.48.025613.0"GeForce® 940M1.6
112640

Microsoft Surface Book

intel® Core™ i72.60~3.4016.051213.0"GeForce® 940M1.4
120104

Microsoft Surface Book

intel® Core™ i52.40~3.08.0256SSD13.3"GeForce® 940M1.4
122866

Microsoft Surface Book

intel® Core™ i72.6~3.4016.0512SSD13.0"GeForce® 965M1.6
122867

Microsoft Surface Book

intel® Core™ i72.6~3.408.0256SSD13.0"GeForce® 965M1.6
125193

Microsoft Surface

intel® Core™ i72.50~4.08.0256SSD13.3"Intel@ HD1.2
125194

Microsoft Surface

intel® Core™ i52.50~3.18.0256SSD13.3"Intel@ HD1.2
125195

Microsoft Surface

intel® Core™ i52.50~3.18.0128SSD13.3"Intel@ HD1.2