لیست قیمت لپ تاپ لنوو

لیست قیمت لپ تاپ لنوو

کدLaptopCPUSpeedRAMHDDLCDVGAWOtherقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Laptop Lenovo

لیست بهترین قیمت خرید و فروش لپ تاپ لنوو

127459

Lenovo Yoga 920

intel® Core™ i71.8~4.016.0100013.9"Intel@ HD1.3

۱۲,۶۲۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 1 ساله الماس"حامی" . COPPER

۱۲,۶۲۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 1 ساله الماس"حامی" . BORONZ

12,620,000
128155

Lenovo Yoga 910

intel® Core™ i72.7~3.58.051213.3"Intel@ HD1.38
128156

Lenovo Yoga 910

intel® Core™ i72.7~3.58.0256SSD13.3"Intel@ HD1.38

۷,۵۵۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی . رنگ مشکی

۷,۵۵۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی . رنگ سفید

7,550,000
121336

Lenovo Yoga 900

intel® Core™ i72.50~3.18.0256SSD13.3"Intel@ HD1.3
127461

Lenovo Yoga 720

intel® Core™ i72.80~3.8016.051215.6"GeForce® 1050M2.0
127172

Lenovo YOGA 720

intel® Core™ i51.6~3.48.0256SSD13.3"Intel@ HD1.37
127173

Lenovo YOGA 720

intel® Core™ i71.8~4.016.051213.3"Intel@ HD1.37
127457

Lenovo Yoga 520

intel® Core™ i51.6~3.48.0256SSD14.0"GeForce® 940MX1.7
127458

Lenovo Yoga 520

intel® Core™ i71.8~4.016.01000+12814.0"GeForce® 940MX1.7

۸,۶۰۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 1 ساله الماس"حامی" . COPPER

8,600,000
124851

Lenovo Y720

intel® Core™ i72.80~3.816.0200015.6"GeForce® 1060M3.2
124852

Lenovo Y720

intel® Core™ i72.80~3.816.0100015.6"GeForce® 1060M3.2
122087

Lenovo V510

intel® Core™ i72.7~3.58.0100015.6"ATI M4302.1
122088

Lenovo V510

intel® Core™ i52.50~3.18.0100015.6"ATI M4302.1
122089

Lenovo V510

intel® Core™ i52.50~3.14.050015.6"ATI M4302.1
122201

Lenovo V510

intel® Core™ i72.70~3.58.0200015.6"ATI M4302.1
125184

Lenovo V510

intel® Core™ i52.50~3.112.0200015.6"ATI M4302.1
125185

Lenovo V510

intel® Core™ i52.50~3.112.0100015.6"ATI M4302.1
125186

Lenovo V510

intel® Core™ i52.50~3.18.0200015.6"ATI M4302.1
125077

Lenovo V310 Full HD

intel® Core™ i52.50~3.14.050015.6"ATI M4302.1
125078

Lenovo V310 Full HD

intel® Core™ i52.50~3.14.0100015.6"ATI M4302.2
125079

Lenovo V310 Full HD

intel® Core™ i52.50~3.16.0100015.6"ATI M4302.2
125080

Lenovo V310 Full HD

intel® Core™ i52.50~3.16.0200015.6"ATI M4302.2
125081

Lenovo V310 Full HD

intel® Core™ i52.50~3.112.0100015.6"ATI M4302.2
125082

Lenovo V310 Full HD

intel® Core™ i52.50~3.112.0200015.6"ATI M4302.2
125083

Lenovo V310 Full HD

intel® Core™ i52.50~3.18.0200015.6"ATI M4302.2
125084

Lenovo V310 Full HD

intel® Core™ i52.50~3.18.0100015.6"ATI M4302.2
125514

Lenovo V310 Full HD

intel® Core™ i72.50~3.14.0100015.6"ATI M4302.1
125515

Lenovo V310 Full HD

intel® Core™ i72.50~3.112.0200015.6"ATI M4302.1
125516

Lenovo V310 Full HD

intel® Core™ i72.50~3.112.0100015.6"ATI M4302.1
125517

Lenovo V310 Full HD

intel® Core™ i72.50~3.18.0200015.6"ATI M4302.1
125518

Lenovo V310 Full HD

intel® Core™ i72.50~3.18.0100015.6"ATI M4302.1
125526

Lenovo V310 Full HD

intel® Core™ i32.08.0200015.6"ATI M3302.1
125527

Lenovo V310 Full HD

intel® Core™ i32.08.0100015.6"ATI M3302.1
125528

Lenovo V310 Full HD

intel® Core™ i32.04.0100015.6"ATI M3302.1
125529

Lenovo V310 Full HD

intel® Core™ i32.04.050015.6"ATI M3302.1
127687

Lenovo V310

intel® Core™ i32.08.0200015.6"ATI M4302.1
127688

Lenovo V310

intel® Core™ i32.08.0100015.6"ATI M4302.1

۲,۸۰۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی الماس

2,800,000
127689

Lenovo V310

intel® Core™ i32.08.050015.6"ATI M4302.1
127691

Lenovo V310

intel® Core™ i32.04.050015.6"ATI M4302.1
122289

Lenovo V310

intel® Core™ i52.50~3.14.0200015.6"ATI M4302.19
122290

Lenovo V310

intel® Core™ i52.50~3.16.0200015.6"ATI M4302.19
122291

Lenovo V310

intel® Core™ i52.50~3.18.0200015.6"ATI M4302.19
122292

Lenovo V310

intel® Core™ i52.50~3.112.0200015.6"ATI M4302.19
119904

Lenovo V310

intel® Core™ i52.50~3.14.0100015.6"ATI M4302.19
120155

Lenovo V310

intel® Core™ i52.30~2.804.050015.6"ATI M4302.19
120760

Lenovo V310

intel® Core™ i52.50~3.112.0100015.6"ATI M4302.19
120761

Lenovo V310

intel® Core™ i72.50~3.112.0100015.6"ATI M4302.19
122346

Lenovo V310

intel® Core™ i72.7~3.58.0100015.6"ATI M4302.1
122735

Lenovo V310

intel® Core™ i32.3GHz4.0100015.6"ATI M4302.19

۲,۴۴۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی

2,440,000
122736

Lenovo V310

Intel® Core™ i32.3GHz4.0200015.6"ATI M4302.19

۲,۶۹۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی

2,690,000
123392

Lenovo V310

intel® Core™ i52.5~3.18.0100015.6"ATI M4302.2
123393

Lenovo V310

intel® Core™ i72.70~3.512.0200015.6"ATI M4302.2
123394

Lenovo V310

intel® Core™ i72.70~3.58.0200015.6"ATI M4302.2
123066

Lenovo V110

intel® Celeron1.1~2.402.050015.6"Intel@ HD2.1
123102

Lenovo V110

intel® Core™ i32.304.050015.6"Intel@ HD2.1
122495

Lenovo V110

intel® Core™ i32.304.050015.6"ATI M3302.1

۲,۱۸۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی

2,180,000
122652

Lenovo V110

intel® Celeron1.1~2.404.050015.6"Intel@ HD2.1

۱,۶۵۰,۰۰۰

تومان

گارانتی الماس ( حامی )

1,650,000
123491

Lenovo V110

intel® Core™ i32.304.0100015.6"Intel@ HD2.1
127627

Lenovo V110

intel® Pentium1.1~2.54.0GB DDR450015.6"Intel@ HD2.1
124524

Lenovo V110

intel® Core™ i32.304.0100015.6"ATI M3302.1
124649

Lenovo V110

intel® Core™ i32.308.0200015.6"ATI M3302.1
124650

Lenovo V110

intel® Core™ i32.306.0200015.6"ATI M3302.1
124651

Lenovo V110

intel® Core™ i32.306.0100015.6"ATI M3302.1
124652

Lenovo V110

intel® Core™ i32.304.0200015.6"ATI M3302.1

۲,۶۵۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی

2,650,000
124850

Lenovo ThinkPad Yoga 460

intel® Core™ i52.30~2.804.0192SSD14.0"Intel@ HD1.8
122326

Lenovo ThinkPad X1 Carbon i7

intel® Core™ i72.1GHZ~3.3GHz8.0256SSD14.0"Intel@ HD1.3
122630

Lenovo ThinkPad T440

intel® Core™ i72.50~3.58.051214.0"GeForce® 730M2.1
126875

Lenovo ThinkPad L560

intel® Core™ i32.04.0100015.6"Intel@ HD2.5

۲,۴۶۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 1 ساله آوات

2,465,000
125173

Lenovo ThinkPad E570

intel® Core™ i32.08.050015.6"Intel@ HD2.3
125174

Lenovo ThinkPad E570

intel® Core™ i32.04.0100015.6"Intel@ HD2.3
125175

Lenovo ThinkPad E570

intel® Core™ i32.04.050015.6"Intel@ HD2.3
125176

Lenovo ThinkPad E570

intel® Core™ i32.08.0100015.6"Intel@ HD2.3
124478

Lenovo ThinkPad E570

intel® Core™ i32.06.050015.6"GeForce® 940M2.3
124479

Lenovo ThinkPad E570

intel® Core™ i32.08.0200015.6"GeForce® 940M2.3
124480

Lenovo ThinkPad E570

intel® Core™ i32.08.0100015.6"GeForce® 940M2.3
124481

Lenovo ThinkPad E570

intel® Core™ i32.06.0100015.6"GeForce® 940M2.3
124482

Lenovo ThinkPad E570

intel® Core™ i32.04.0100015.6"GeForce® 940M2.3
123313

Lenovo ThinkPad E570

intel® Core™ i52.50~3.112.0100015.6"GeForce® 940MX2.3
123314

Lenovo ThinkPad E570

intel® Core™ i52.50~3.18.0200015.6"GeForce® 940MX2.3
123315

Lenovo ThinkPad E570

intel® Core™ i52.50~3.18.0100015.6"GeForce® 940MX2.3
تعداد 80 کالا از 274 کالا نمایش داده شد