لیست قیمت لپ تاپ دل

لیست قیمت لپ تاپ دل

کدLaptopCPUSpeedRAMHDDLCDVGAWOtherقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Laptop Dell

لیست بهترین قیمت خرید و فروش لپ تاپ دل

100219

Dell XPS L502

Intel® Core™ i72.2~3.18.075015.6"GeForce® 540M2.8BluRay,9Cell

۳,۰۵۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست - win7

3,050,000
122084

Dell XPS 13

intel® Core™ i52.30~2.808.0256SSD13.3"Intel@ HD1.3

۷,۳۴۵,۰۰۰

تومان

گارانتی بهین + ویندوز 10

7,345,000
122086

Dell XPS 13

intel® Core™ i72.7~3.58.0256SSD13.3"Intel@ HD1.29

۷,۸۵۰,۰۰۰

تومان

گارانتی بهین + ویندوز 10

7,850,000
111025

Dell Latitude E6440

Intel® Core™ i52.6~3.34.050014.0"Intel® HD2.3
112909

Dell Latitude E5440 i7

intel® Core™ i72.10~3.308.032014.0GeForce® 740M2.0

۴,۸۴۹,۰۰۰

تومان

با گارانتی 25 ماه لپ تک باگواهی خسارت + کیف و موس + آنتی ویروس

4,849,000
112906

Dell Latitude E5440 i5

intel® Core™ i51.70~2.708.032014.0GeForce® 740M2.0

۳,۸۹۹,۰۰۰

تومان

با گارانتی 25 ماه لپ تک با گواهی خسارت + کیف و موس + آنتی ویروس

3,899,000
123521

DELL LATITUDE E3450

intel® Core™ i72.50~3.18.0100014.0"GeForce® 830M2.0

۴,۳۹۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 25 ماهه لپتک + گواهی خسارت

4,399,000
121016

Dell Inspiron 7559

intel® Core™ i72.60~3.5016.0100015.6"GeForce® 960M2.57
122080

DELL Inspiron 5567

intel® Core™ i52.50~3.18.0100015.6"ATI M4452.3

۲,۷۸۹,۰۰۰

تومان

گارانتی25 ماهه لپتک + گواهی خسارت + کیف + موس + انتی ویروس

2,789,000
122081

DELL Inspiron 5567

intel® Core™ i72.70~3.5016.0200015.6"ATI M4452.3

۳,۷۹۹,۰۰۰

تومان

گارانتی25 ماهه لپتک + گواهی خسارت + کیف + موس + انتی ویروس

3,799,000
122082

DELL Inspiron 5567

intel® Core™ i72.70~3.508.0100015.6"ATI M4452.3

۳,۴۹۹,۰۰۰

تومان

گارانتی25 ماهه لپتک + گواهی خسارت

3,499,000
112727

Dell Inspiron 5559 i7

Intel® Core™ i72.5~3.116.02.0TB15.6"ATI M3352.5
112725

Dell Inspiron 5559 i5

Intel® Core™ i52.3~2.84.050015.6"ATI M3352.5

۲,۲۹۹,۰۰۰

تومان

گارانتی25 ماهه لپتک + گواهی خسارت + کیف + موس + انتی ویروس

2,299,000
120319

Dell Inspiron 5559 i5

intel® Core™ i52.30~2.808.0100015.6"ATI M3352.5

۲,۴۵۹,۰۰۰

تومان

گارانتی25 ماهه لپتک + گواهی خسارت + کیف + موس + انتی ویروس

2,459,000
121172

Dell Inspiron 5559 HD i7

intel® Core™ i72.50~3.18.0100015.6"ATI M3352.5

۳,۲۹۹,۰۰۰

تومان

گارانتی25 ماهه لپتک + گواهی خسارت + کیف + موس + انتی ویروس

3,299,000
121173

Dell Inspiron 5559 FULL HD i7

intel® Core™ i72.50~3.18.0100015.6"ATI M3352.5
122859

DELL Inspiron 5468

intel® Core™ i52.50~3.14.050014.0"GeForce® 940MX1.7

۳,۱۹۹,۰۰۰

تومان

گارانتی25 ماهه لپتک + گواهی خسارت + کیف + موس + انتی ویروس

3,199,000
122083

DELL Inspiron 5468

intel® Core™ i72.70~3.58.0100014.0"GeForce® 940MX`1.7

۳,۸۹۹,۰۰۰

تومان

گارانتی25 ماهه لپتک + گواهی خسارت + کیف + موس + انتی ویروس

۳,۷۹۹,۰۰۰

تومان

گارانتی بهین

3,799,000
119237

Dell Inspiron 5459

intel® Core™ i72.50~3.18.0100014.0"ATI M3351.9
123512

DELL Inspiron 3567

intel® Core™ i52.50~3.14.050015.6"ATI M4302.2

۲,۴۲۰,۰۰۰

تومان

گارانتی25 ماهه لپتک + گواهی خسارت + کیف و موس + انتی ویروس

2,420,000
123513

DELL Inspiron 3567

intel® Core™ i72.7~3.58.0100015.6"ATI M4302.2

۲,۹۹۰,۰۰۰

تومان

گارانتی25 ماهه لپتک + گواهی خسارت

2,990,000
123514

DELL Inspiron 3567

intel® Core™ i32.04.050015.6"Intel@ HD2.2

۱,۶۶۹,۰۰۰

تومان

گارانتی25 ماهه لپتک + گواهی خسارت

۱,۶۴۵,۰۰۰

تومان

گارانتی بهین

1,645,000
123515

DELL Inspiron 3567

intel® Core™ i32.04.0100015.6"Intel@ HD2.2

۱,۷۲۹,۰۰۰

تومان

گارانتی25 ماهه لپتک + گواهی خسارت

۱,۶۸۵,۰۰۰

تومان

گارانتی بهین

1,685,000
120321

Dell Inspiron 3558 i5

intel® Core™ i52.2~2.704.050015.6"GeForce® 840M2.2

۲,۱۵۹,۰۰۰

تومان

گارانتی25 ماهه لپتک + گواهی خسارت + کیف + موس + انتی ویروس

2,159,000
121167

Dell Inspiron 3558 i3

intel® Core™ i32.04.0100015.6"GeForce® 840M2.2

۱,۶۸۵,۰۰۰

تومان

گارانتی بهین

۱,۹۱۹,۰۰۰

تومان

گارانتی25 ماهه لپتک + گواهی خسارت + کیف + موس + انتی ویروس

1,685,000
122882

Dell Inspiron 3558 i3

intel® Core™ i32.14.050015.6"Intel HD2.2
121008

DELL Inspiron 3552

Intel Celeron1.6~2.484.050015.6"Intel® HD2.14

۱,۲۹۰,۰۰۰

تومان

گارانتی25 ماهه لپتک + گواهی خسارت + کیف + موس + انتی ویروس

1,290,000
109093

Dell Inspiron 3542 i3

Intel® Core™ i31.704.050015.6"GeForce® 820M2.1

۱,۸۹۰,۰۰۰

تومان

گارانتی25 ماهه لپتک + گواهی خسارت + کیف + موس + انتی ویروس

1,890,000
122620

DELL Inspiron 15 3567

intel® Core™ i52.50~3.16.0100015.6"ATI M4302.2

۲,۳۹۹,۰۰۰

تومان

گارانتی بهین تکنولوژی

2,399,000
123522

DELL 9560

intel® Core™ i72.80~3.816.051215.6"GeForce® 1050M

۱۰,۸۹۹,۰۰۰

تومان

گارانتی25 ماهه لپتک + گواهی خسارت

10,899,000
123523

DELL 7567

intel® Core™ i72.80~3.816.0256SSD15.6"GeForce® 1050M2.1

۵,۲۹۹,۰۰۰

تومان

گارانتی25 ماهه لپتک + گواهی خسارت

5,299,000
108286

Dell 12 XPS N556-ALM

Intel® Core™ i72.0~3.18.0256SSD12.0"Intel® HD1.5