لیست قیمت لپ تاپ دل

لیست قیمت لپ تاپ دل

کدLaptopCPUSpeedRAMHDDLCDVGAWOtherقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Laptop Dell

لیست بهترین قیمت خرید و فروش لپ تاپ دل

100219

Dell XPS L502

Intel® Core™ i72.2~3.18.075015.6"GeForce® 540M2.8BluRay,9Cell

۳,۲۰۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست - win7

3,200,000
112909

Dell Latitude E5440 i7

intel® Core™ i72.10~3.308.032014.0GeForce® 740M2.0
112906

Dell Latitude E5440 i5

intel® Core™ i51.70~2.708.032014.0GeForce® 740M2.0
123521

DELL LATITUDE E3450

intel® Core™ i72.50~3.18.0100014.0"GeForce® 830M2.0
124528

DELL Inspiron 5567

intel® Core™ i72.7~3.58.0200015.6"ATI M4452.3
124531

DELL Inspiron 5567

intel® Core™ i52.50~3.14.0100015.6"ATI M4402.3

۲,۷۷۰,۰۰۰

تومان

گارانتی25 ماهه لپتک + گواهی خسارت + کیف + موس + انتی ویروس

۲,۵۴۹,۰۰۰

تومان

گارانتی25 ماهه لپتک . مشکی

۲,۵۴۹,۰۰۰

تومان

گارانتی25 ماهه لپتک . خاکستری

۲,۵۴۹,۰۰۰

تومان

گارانتی25 ماهه لپتک . سفید

2,549,000
122080

DELL Inspiron 5567

intel® Core™ i52.50~3.18.0100015.6"ATI M4452.3
122081

DELL Inspiron 5567

intel® Core™ i72.70~3.5016.0200015.6"ATI M4452.3

۴,۴۵۰,۰۰۰

تومان

گارانتی25 ماهه لپتک + گواهی خسارت + کیف + موس + انتی ویروس

۴,۱۹۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 25 ماهه لپ تک

4,199,000
122082

DELL Inspiron 5567

intel® Core™ i72.70~3.508.0100015.6"ATI M4452.3

۳,۷۴۹,۰۰۰

تومان

گارانتی25 ماهه لپتک + کیف + موس + انتی ویروس

۳,۴۹۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 25 ماهه لپ تک . سفید

۳,۴۹۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 25 ماهه لپ تک . مشکی

۳,۴۹۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 25 ماهه لپ تک . خاکستری

3,499,000
120319

Dell Inspiron 5559 i5

intel® Core™ i52.30~2.808.0100015.6"ATI M3352.5
112725

Dell Inspiron 5559 i5

Intel® Core™ i52.3~2.84.050015.6"ATI M3352.5
112728

Dell Inspiron 5559 i5

Intel® Core™ i52.3~2.84.050015.6"ATI M3352.5

۲,۲۲۹,۰۰۰

تومان

گارانتی لپ تک

۲,۶۰۰,۰۰۰

تومان

گارانتی25 ماهه لپتک + گواهی خسارت + کیف + موس + انتی ویروس

2,229,000
121172

Dell Inspiron 5559 HD i7

intel® Core™ i72.50~3.18.0100015.6"ATI M3352.5
123998

DELL Inspiron 5468

intel® Core™ i52.50~3.14.0100014.0"GeForce® 940MX1.7

۳,۳۹۰,۰۰۰

تومان

گارانتی25 ماهه لپتک + گواهی خسارت + کیف + موس + انتی ویروس

۳,۱۵۹,۰۰۰

تومان

گارانتی25 ماهه لپتک . خاکستری

3,159,000
122083

DELL Inspiron 5468

intel® Core™ i72.70~3.58.0100014.0"GeForce® 940MX`1.7
122859

DELL Inspiron 5468

intel® Core™ i52.50~3.14.050014.0"GeForce® 940MX1.7

۳,۲۵۹,۰۰۰

تومان

گارانتی25 ماهه لپتک + گواهی خسارت + کیف + موس + انتی ویروس

۳,۰۵۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 25 ماهه لپ تک . خاکستری

۳,۰۰۰,۰۰۰

تومان

گارانتی بهین

3,000,000
123512

DELL Inspiron 3567

intel® Core™ i52.50~3.14.050015.6"ATI M4302.2
123513

DELL Inspiron 3567

intel® Core™ i72.7~3.58.0100015.6"ATI M4302.2

۳,۳۱۰,۰۰۰

تومان

گارانتی25 ماهه لپتک + گواهی خسارت + کیف و موس + انتی ویروس

۳,۰۴۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 25 ماهه لپ تک . مشکی

۳,۰۴۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 25 ماهه لپ تک . خاکستری

۳,۰۴۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 25 ماهه لپ تک . قرمز

3,049,000
123514

DELL Inspiron 3567

intel® Core™ i32.04.050015.6"Intel@ HD2.2

۱,۸۹۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 25 ماهه لپتک + گواهی خسارت + کیف و موس + انتی ویروس

۱,۶۹۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 25 ماه لپ تک . مشکی

۱,۵۷۵,۰۰۰

تومان

گارانتی بهین

1,575,000
123515

DELL Inspiron 3567

intel® Core™ i32.04.0100015.6"Intel@ HD2.2

۱,۹۵۹,۰۰۰

تومان

گارانتی25 ماهه لپتک + کیف و موس + انتی ویروس

۱,۷۵۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 25 ماهه لپ تک

1,759,000
123997

DELL Inspiron 3567

intel® Core™ i32.04.0100015.6"ATI M4302.2

۲,۲۹۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 25 ماهه لپتک + گواهی خسارت + کیف و موس + انتی ویروس

۲,۰۹۹,۰۰۰

تومان

گارانتی لپ تک . مشکی

2,099,000
121167

Dell Inspiron 3558 i3

intel® Core™ i32.04.0100015.6"GeForce® 840M2.2
121008

DELL Inspiron 3552

Intel Celeron1.6~2.484.050015.6"Intel® HD2.14

۱,۴۴۹,۰۰۰

تومان

گارانتی25 ماهه لپتک + گواهی خسارت + کیف + موس + انتی ویروس

۱,۲۴۹,۰۰۰

تومان

گارانتی لپ تک . مشکی

۱,۲۴۰,۰۰۰

تومان

گارانتی بهین

1,240,000
122885

Dell INSPIRON 3168

Intel® Celeron1.6~2.42.03211.6"Intel HD1.36

۱,۷۴۹,۰۰۰

تومان

گارانتی12 ماهه لپتک

1,749,000
125618

Dell INSPIRON 15-3567

intel® Core™ i72.7~3.512.0200015.6"ATI M4302.2
125620

Dell INSPIRON 15-3567

intel® Core™ i72.7~3.58.0200015.6"ATI M4302.2
122620

DELL Inspiron 15 3567

intel® Core™ i52.50~3.16.0100015.6"ATI M4302.2
123701

DELL Inspiron 13 5378

intel® Core™ i52.50~3.18.0100013.3"Intel@ HD1.7
123702

DELL Inspiron 13 5378

intel® Core™ i72.7~3.58.0100013.3"Intel@ HD1.7
123522

DELL 9560

intel® Core™ i72.80~3.816.051215.6"GeForce® 1050M