لیست قیمت لپ تاپ دل

لیست قیمت لپ تاپ دل

کدLaptopCPUSpeedRAMHDDLCDVGAWOtherقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Laptop Dell

لیست بهترین قیمت خرید و فروش لپ تاپ دل

100219

Dell XPS L502

Intel® Core™ i72.2~3.18.075015.6"GeForce® 540M2.8BluRay,9Cell
123522

Dell XPS 15-9560

intel® Core™ i72.80~3.816.051215.6"GeForce® 1050M2.0

۱۲,۱۹۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 12 ماهه لپ تک

12,199,000
126686

Dell XPS 15-9560

intel® Core™ i72.80~3.8016.051215.6"GeForce® 10502.0

۱۲,۱۹۹,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی دل

12,199,000
126685

Dell XPS 13-9360

intel® Core™ i72.70~3.58.025613.3"Intel1.2

۹,۰۹۹,۰۰۰

تومان

گارانتي 12 ماهه لپ تک

9,099,000
112909

Dell Latitude E5440 i7

intel® Core™ i72.10~3.308.032014.0GeForce® 740M2.0
112906

Dell Latitude E5440 i5

intel® Core™ i51.70~2.708.032014.0GeForce® 740M2.0
123521

DELL LATITUDE E3450

intel® Core™ i72.50~3.18.0100014.0"GeForce® 830M2.0
127112

Dell Latitude 5580

intel® Core™ i52.50~3.14.050015.6"Intel@ HD2.2

۴,۴۴۹,۰۰۰

تومان

گارانتي 25 ماهه لپ تک

4,449,000
127110

Dell Inspiron 7577

intel® Core™ i72.80~3.8016.01000+12815.6"GeForce® 1050M2.6

۶,۴۹۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 25 ماهه لپ تک

6,490,000
124528

DELL Inspiron 5567

intel® Core™ i72.7~3.58.0200015.6"ATI M4452.3

۴,۳۴۹,۰۰۰

تومان

گارانتی25 ماهه لپتک + گواهی خسارت + کیف + موس + انتی ویروس

۳,۹۹۹,۰۰۰

تومان

گارانتی25 ماهه لپتک

3,999,000
124531

DELL Inspiron 5567

intel® Core™ i52.50~3.14.0100015.6"ATI M4402.3
122080

DELL Inspiron 5567

intel® Core™ i52.50~3.18.0100015.6"ATI M4452.3
122081

DELL Inspiron 5567

intel® Core™ i72.70~3.5016.0200015.6"ATI M4452.3

۴,۷۴۹,۰۰۰

تومان

گارانتی25 ماهه لپتک + گواهی خسارت + کیف + موس + انتی ویروس

۴,۴۹۹,۰۰۰

تومان

گارانتی لپ تک

4,499,000
122082

DELL Inspiron 5567

intel® Core™ i72.70~3.508.0100015.6"ATI M4452.3
120319

Dell Inspiron 5559 i5

intel® Core™ i52.30~2.808.0100015.6"ATI M3352.5
112725

Dell Inspiron 5559 i5

Intel® Core™ i52.3~2.84.050015.6"ATI M3352.5
112728

Dell Inspiron 5559 i5

Intel® Core™ i52.3~2.84.050015.6"ATI M3352.5
121172

Dell Inspiron 5559 HD i7

intel® Core™ i72.50~3.18.0100015.6"ATI M3352.5
123998

DELL Inspiron 5468

intel® Core™ i52.50~3.14.0100014.0"GeForce® 940MX1.7
122083

DELL Inspiron 5468

intel® Core™ i72.70~3.58.0100014.0"GeForce® 940MX`1.7
122859

DELL Inspiron 5468

intel® Core™ i52.50~3.14.050014.0"GeForce® 940MX1.7
123512

DELL Inspiron 3567

intel® Core™ i52.50~3.14.050015.6"ATI M4302.2
123513

DELL Inspiron 3567

intel® Core™ i72.7~3.58.0100015.6"ATI M4302.2

۳,۷۲۹,۰۰۰

تومان

گارانتی25 ماهه لپتک + گواهی خسارت + کیف و موس + انتی ویروس

۳,۴۷۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 25 ماهه لپ تک + کیف و موس . مشکی

3,479,000
123514

DELL Inspiron 3567

intel® Core™ i32.04.050015.6"Intel@ HD2.2

۲,۱۹۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 25 ماهه لپتک + گواهی خسارت + کیف و موس + انتی ویروس

۱,۹۹۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 25 ماه لپ تک . مشکی

1,999,000
123515

DELL Inspiron 3567

intel® Core™ i32.04.0100015.6"Intel@ HD2.2
123997

DELL Inspiron 3567

intel® Core™ i32.04.0100015.6"ATI M4302.2

۲,۵۵۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 25 ماهه لپتک + گواهی خسارت + کیف و موس + انتی ویروس

۲,۳۵۹,۰۰۰

تومان

گارانتی25 ماه لپتک . مشکی

2,359,000
121167

Dell Inspiron 3558 i3

intel® Core™ i32.04.0100015.6"GeForce® 840M2.2
121008

DELL Inspiron 3552

Intel Celeron1.6~2.484.050015.6"Intel® HD2.14

۱,۷۳۹,۰۰۰

تومان

گارانتی25 ماهه لپتک + گواهی خسارت + کیف + موس + انتی ویروس

۱,۵۳۹,۰۰۰

تومان

گارانتی لپ تک . مشکی

1,539,000
122885

Dell INSPIRON 3168

Intel® Celeron1.6~2.42.03211.6"Intel HD1.36
127165

Dell INSPIRON 3168

intel® Celeron1.6~2.44.050011.6"Intel@ HD1.3

۲,۶۴۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 12 ماهه لپتک

2,649,000
126681

DELL Inspiron 15-5570

intel® Core™ i51.6~3.48.0100015.6"ATI M5302.1

۳,۵۶۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 25 ماهه لپ تک

3,569,000
126682

DELL Inspiron 15-5570

intel® Core™ i71.8~4.08.0100015.6"ATI M5302.1

۴,۱۹۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 25 ماهه لپ تک

4,199,000
126683

DELL Inspiron 15-5570

intel® Core™ i71.8~4.08.01000+12815.6"ATI M5302.1
126684

DELL Inspiron 15-5570

intel® Core™ i71.8~4.016.02TB15.6"ATI M5302.1

۴,۷۹۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 25 ماهه لپ تک

4,799,000
125618

Dell INSPIRON 15-3567

intel® Core™ i72.7~3.512.0200015.6"ATI M4302.2
125620

Dell INSPIRON 15-3567

intel® Core™ i72.7~3.58.0200015.6"ATI M4302.2
122620

DELL Inspiron 15 3567

intel® Core™ i52.50~3.16.0100015.6"ATI M4302.2
123701

DELL Inspiron 13 5378

intel® Core™ i52.50~3.18.0100013.3"Intel@ HD1.7
123702

DELL Inspiron 13 5378

intel® Core™ i72.7~3.58.0100013.3"Intel@ HD1.7
127111

Dell Alienware 1143

intel® Core™ i72.80~3.8016.01000+25615.6"GeForce® 1060M3.5