لیست قیمت لپ تاپ

لیست قیمت لپ تاپ

کدLaptopCPUSpeedRAMHDDLCDVGAWOtherقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Laptop ASUS

لیست بهترین قیمت خرید و فروش لپ تاپ ایسوس

123661

ASUS ZenBook UX510UW

intel® Core™ i72.7~3.58.01000+12815.6"GeForce® 960M2.0
125192

ASUS ZenBook UX490UA

intel® Core™ i72.7~3.516.051214.0"Intel@ HD1.1
124243

ASUS ZenBook UX430UQ

intel® Core™ i72.7~3.516.051214.0"GeForce® 940MX1.2
124244

ASUS ZenBook UX430UQ

intel® Core™ i72.7~3.516.0100014.0"GeForce® 940MX1.2
125673

ZenBook UX430UQ

intel® Core™ i52.50~3.18.0256SSD14.0"GeForce® 940M1.2
125674

ASUS ZenBook UX430UQ

intel® Core™ i72.7~3.58.051214.0"GeForce® 940MX1.2

۱۵,۵۰۰,۰۰۰

تومان

گارانتي يکپارچه 2 ساله ايسوس ( سازگار ، حامی . ويستا ، و آواژنگ ) . آبی تیره

15,500,000
126502

ASUS ZenBook UX430UN

intel® Core™ i72.7~3.516.0512SSD14.1"GeForce® MX1501.2
127747

ASUS ZenBook UX430UA

intel® Core™ i51.6~3.48.0256SSD14.0"Intel@ HD1.2

۱۱,۴۰۰,۰۰۰

تومان

گارانتی يکپارچه 2 ساله ايسوس ( سازگار ، ويستا "حامی" ، و آواژنگ )

11,400,000
124486

ASUS ZenBook UX430UA

intel® Core™ i52.50~3.116.0100014.0"Intel@ HD1.2
124487

ASUS ZenBook UX430UA

intel® Core™ i52.50~3.116.050014.0"Intel@ HD1.2
124488

ASUS ZenBook UX430UA

intel® Core™ i52.50~3.18.050014.0"Intel@ HD1.2
124489

ASUS ZenBook UX430UA

intel® Core™ i52.50~3.116.0256SSD14.0"Intel@ HD1.2
124490

ASUS ZenBook UX430UA

intel® Core™ i52.50~3.18.0256SSD14.0"Intel@ HD1.2
126724

ASUS ZenBook UX410UQ

intel® Core™ i72.7~3.58.01000+25614.0"GeForce® 940MX1.4
126725

ASUS ZenBook UX410UQ

intel® Core™ i72.7~3.51251214.0"GeForce® 940MX1.4
128195

ASUS ZenBook UX410UF

intel® Core™ i71.8~4.016.051214.0"GeForce® MX1301.4
128969

ASUS ZenBook UX410UF

intel® Core™ i71.8~4.08.01000+25614.0"GeForce® MX1301.4
128364

ASUS ZenBook UX410UF

intel® Core™ i71.8~4.08.0256SSD14.0"GeForce® MX1301.4
126878

ASUS ZenBook UX370UA

intel® Core™ i72.7~3.58.051213.3"Intel@ HD1.1
129833

ASUS Zenbook UX331UN

intel® Core™ i71.8~4.016.051213.3"GeForce® MX1501.12
123666

ASUS ZenBook UX330UA

intel® Core™ i52.50~3.18.0256SSD13.3"Intel@ HD1.2
130285

Asus ZenBook UX310UQ

Intel® Core™ i72.7~3.58.01000+12813.3"GeForce® 940MX1.4
125261

ASUS ZenBook UX310UQ

intel® Core™ i52.50~3.18.0200013.3"GeForce® 940MX1.4
125262

ASUS ZenBook UX310UQ

intel® Core™ i52.50~3.18.0100013.3"GeForce® 940MX1.4
129185

ASUS ZenBook UX310UF

intel® Core™ i71.8~4.016.051213.3"GeForce® MX1301.4

۱۷,۸۰۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی . الماس - آواژنگ )

17,800,000
111407

Asus Zenbook UX301L

Intel® Core™ i72.4~3.48.0256SSD13.0"Intel® HD1.4
129250

ASUS Zenbook Pro UX550VE

intel® Core™ i72.80~3.8016.051215.6GeForce® 1050M1.8

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ ) MID NIGHT BLUE

20,000,000
125263

ASUS Zenbook Pro UX550VD

intel® Core™ i72.80~3.816.051215.6"GeForce® 1050M1.8
121140

ASUS Zenbook Pro UX501VW

intel® Core™ i72.60~3.5012.01000+12815.6"GeForce® 960M2.26
129550

ASUS Zenbook Flip UX561UD

intel® Core™ i71.8~4.016.02000+25615.6"GeForce® 1050M2.2
130230

ASUS Zenbook Flip UX461UN

Intel® Core™ i71.8~4.016.051214.1"GeForce MX1501.5
124806

ASUS Zenbook Flip UX360UA

intel® Core™ i52.50~3.18.051213.3"Intel@ HD1.2
121231

ASUS Zenbook Flip UX360CA

intel® Core™ M-8.051213.3"Intel@ HD1.2
121232

ASUS Zenbook Flip UX360CA

intel® Core™ i51.2~3.208.051213.3"Intel@ HD1.2
121686

Asus Zenbook 3 UX390UA/CA

intel® Core™ i72.7~3.516.051212.5"Intel@ HD0.91
120305

ASUS X756UX

intel® Core™ i72.50~3.18.0200017.3"GeForce® 950M2.7
119859

ASUS X756UX

intel® Core™ i72.50~3.116.02000+12817.3"GeForce® 950M2.7
123986

ASUS X756UW

intel® Core™ i72.7~3.516.01000+12817.3"GeForce® 960M2.7
123399

ASUS X556UQ

intel® Core™ i72.5~3.18.0200015.6"GeForce® 940M2.3
123402

ASUS X556UQ

intel® Core™ i72.70~3.58.0100015.6"GeForce® 940M2.3
123403

ASUS X556UQ

intel® Core™ i72.70~3.58.0200015.6"GeForce® 940M2.3
123404

ASUS X556UQ

intel® Core™ i72.70~3.512.0100015.6"GeForce® 940M2.3
123405

ASUS X556UQ

intel® Core™ i72.70~3.512.0200015.6"GeForce® 940M2.3
120703

ASUS X556UQ

intel® Core™ i72.50~3.18.0100015.6"GeForce® 940M2.3
120019

ASUS X556UQ

intel® Core™ i52.30~2.808.0100015.6"GeForce® 940M2.3
121806

ASUS X555QG

AMD A122.50~3.48.0100015.6"ATI M435DX2.2

۶,۸۷۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - حامی . الماس - آواژنگ )

6,870,000
123493

ASUS X555BP

AMD A62.4~2.84.0100015.6"ATI M4202.2
123494

ASUS X555BP

AMD A92.9~3.504.0100015.6"ATI M4202.2
122347

ASUS X550ZE

AMD FX2.50~3.38.0100015.6"ATI M2302.3
123540

ASUS X550VX

intel® Core™ i72.6~3.508.0100015.6"GeForce® 950M2.4
124506

ASUS X550VQ

intel® Core™ i72.6~3.5016.0100015.6"GeForce® 940M2.4
124809

ASUS X550IU

AMD FX98303.0~3.716.0200015.6"AMD RX2.4

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - الماس - آواژنگ )

10,000,000
125260

ASUS X550IU

AMD FX98303.0~3.716.0100015.6"AMD RX 4602.4
123263

ASUS X550IU

AMD FX98303.0~3.78.0100015.6"AMD RX2.4
130051

ASUS X542UQ

Intel® Core™ i51.6~3.44.0100015.6"GeForce® 940MX2.3

۸,۰۰۰,۰۰۰

تومان

باگارانتی سریر

8,000,000
130052

ASUS X542UQ

Intel® Core™ i51.6~3.48.0100015.6"GeForce® 940MX2.3

۸,۴۰۰,۰۰۰

تومان

باگارانتی سریر

8,400,000
130063

ASUS X542UQ

Intel® Core™ i72.7~3.58.0200015.6"GeForce® 940MX2.0
130064

ASUS X542UQ

Intel® Core™ i72.7~3.512.0100015.6"GeForce® 940MX2.0
130065

ASUS X542UQ

Intel® Core™ i72.712.0200015.6"GeForce® 940MX2.0
130078

ASUS X542UQ

Intel® Core™ i71.8~4.08.0100015.6"GeForce® 940MX2.0

۹,۵۰۰,۰۰۰

تومان

گارانتي امرتات

9,500,000
128552

ASUS X542UQ

intel® Core™ i72.7~3.58.0100015.6"GeForce® 940MX2.0
130987

ASUS X542UQ

Intel® Core™ i51.6~3.412.0100015.6"GeForce® 940MX2.3
129832

ASUS X542UN

intel® Core™ i71.8~4.08.0100015.6"GeForce® MX1502.3
130601

ASUS X542BA

AMD A62.5~2.88.0100015.6"AMD R42.6

۴,۶۲۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی . DARKGRAY

4,620,000
125555

ASUS X541UV i7

intel® Core™ i72.7~3.512.0100015.6"GeForce® 920MX2.0
125556

ASUS X541UV i7

intel® Core™ i72.7~3.58.0100015.6"GeForce® 920MX2.0

۸,۸۰۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی 2 سال اصلی ایسوس ( سازگار - الماس - آواژنگ ) . مشکی

8,800,000
122274

ASUS X541UV i7

intel® Core™ i72.7~3.512.0200015.6"GeForce® 920M2.0
120130

ASUS X541UV i7

intel® Core™ i72.7~3.58.0200015.6"GeForce® 920MX2.0

۹,۶۵۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی 2 سال اصلی ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ ) .

9,650,000
120614

ASUS X541UV i5

intel® Core™ i52.50~3.16.0100015.6"GeForce® 920MX2.0
120615

ASUS X541UV i5

intel® Core™ i52.50~3.14.0100015.6"GeForce® 920MX2.0

۷,۳۵۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - الماس"حامی" - آواژنگ )

7,350,000
119989

ASUS X541UV i5

intel® Core™ i52.80~3.108.0100015.6"GeForce® 920M2.0

۷,۸۹۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ ) .

7,890,000
121819

ASUS X541UV i5

intel® Core™ i52.30~2.808.0200015.6"GeForce® 920MX2.0
121782

ASUS X541UV i5

intel® Core™ i52.50~3.14.050015.6"GeForce® 920MX2.0
121804

ASUS X541UV i5

intel® Core™ i52.50~3.112.0200015.6"GeForce® 920MX2.0

۸,۹۵۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - الماس"حامی" - آواژنگ )

8,950,000
125557

ASUS X541UV i5

intel® Core™ i52.50~3.112.0100015.6"GeForce® 920MX2.0

۸,۹۰۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - الماس"حامی" - آواژنگ )

8,900,000
125229

ASUS X541UV i3

intel® Core™ i32.408.0100015.6"GeForce® 920M2.0

۶,۷۰۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - الماس"حامی" - آواژنگ )

6,700,000
123268

ASUS X541UJ i7

intel® Core™ i72.7~3.512.0200015.6"GeForce® 920M2.0
123269

ASUS X541UJ i7

intel® Core™ i72.7~3.512.0100015.6"GeForce® 920M2.0
122937

ASUS X541UJ i7

intel® Core™ i72.7~3.58.0100015.6"GeForce® 920M2.0
123271

ASUS X541UJ i5

intel® Core™ i52.50~3.14.050015.6"GeForce® 920M2.0
تعداد 80 کالا از 1174 کالا نمایش داده شد